Zajęcia w Akwarium Morskim dla sopockich szkół i przedszkoli

Widok na morze, plażę i niebo
Fot. Fotobank.PL/UMS

Miasto Sopot dofinansowuje zajęcia dydaktyczne z edukacji ekologicznej pn. „Spotkanie z Morzem Bałtyckim”, przeznaczone dla dzieci i młodzieży z sopockich przedszkoli i szkół. Program obejmuje zróżnicowane działania edukacyjne organizowane są przez Morski Instytut Rybacki, w salach edukacyjnych Akwarium Morskiego w Gdyni.

Poza zajęciami warsztatowymi organizowane są również rejsy edukacyjne po Zatoce Gdańskiej. Uczestnictwo w programie pozwala na szczegółowe poznanie ichtiofauny Bałtyku oraz poznanie techniki wykonywania analizy ichtiologicznej. Zgłoszenia grup przedszkolnych lub szkolnych przyjmowane są bezpośrednio przez Akwarium Morskie w Gdyni.

Więcej informacji na stronie Ocean Literacy

źródło: Sopot.pl