Logo Miasta Sopotu

Przewiń do głównego menu ↓


Urząd Miasta Sopotu

Podstawowe informacje:

Sprawy do załatwienia:

Urząd Stanu Cywilnego

Akt małżeństwa

Nazwa wydziału

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa sprawy

Akt małżeństwa

Opis procedury

Ślub cywilny oraz konkordatowy:
panna i kawaler:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • dowody osobiste
rozwiedzeni:
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie
 • dowody osobiste
wdowa i wdowiec:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 • dowód osobisty

Formularze

Sala ślubów
Plik ZIP (465 KB)

Miejsce

UM Sopotu – pokój 8

Telefon

+48 58 52 13 691

Godziny pracy

poniedziałek od 10:00 do 18:00, wtorek do czwartek 8:00 do 16:00, piątek od 7:30 do 15:30

Okres oczekiwania

Niezwłocznie

Opłaty administracyjne

Opłaty skarbowe

84;-zł płatne na konto Urzędu Miasta Sopotu w Banku Millennium-nr konta: 84116022020000000061947954

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 29.09.1986r- Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr 36,poz.180 z późn.zm.

Uwagi

W przypadku ślubu cywilnego dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa.
Dokumenty do ślubu konkordatowego składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowania jednego z przyszłych małżonków.
Osoby na stałe zameldowane w Sopocie zgłaszają się w Urzędzie Miasta Sopotu Urząd Stanu Cywilnego, pok.8 tel.5213691/692/ ul. T. Kościuszki 25/27.

- Obywatel polski może otrzymać zaświadczenie stwierdzające:
 • że posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 • Wymagane dokumenty: kawaler i panna: odpisy aktów urodzeń dowody osobiste do wglądu
 • rozwiedziony/a/: odpis aktu urodzenia i małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 • wdowiec/a/: odpis aktu urodzenia i zgonu współmałżonka
 • Opłata skarbowa: 38zł
- Małżeństwo, które nastąpiło za granicą można zarejestrować w polskich księgach urzędu stanu
cywilnego:
 • podanie składa się w miejscu stałego zameldowania wnioskodawcy
 • należy dostarczyć odpis aktu małżeństwa w języku kraju zawarcia małżeństwa wraz z jego urzędowym tłumaczeniem
 • 50;-zł płatne na konto Urzędu Miasta Sopotu w Banku Millennium-nr konta: 84116022020000000061947954
 • Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pogoda Kamera