Logo Miasta Sopotu

Przewiń do głównego menu ↓


Urząd Miasta Sopotu

Podstawowe informacje:

Sprawy do załatwienia:

Wydział Obywatelski

Wyrobienie dowodu osobistego

Nazwa wydziału

Wydział Obywatelski

Nazwa sprawy

Wyrobienie dowodu osobistego

Opis procedury

Osoby po raz pierwszy ubiegające się w Urzędzie Miasta Sopotu o wydanie dowodu tożsamości (osoby osiemnastoletnie oraz osoby, których poprzedni dowód wydany został przez inny Urząd Miasta) w celu jego uzyskania powinny złożyć:

 • poprawnie wypełniony formularz,
 • dwa zdjęcia (z widocznym lewym uchem),
 • skrócony odpis aktu urodzenia (wydawany w tym celu bezpłatnie przez USC) oraz informację o aktualnym stanie cywilnym (skrócony odpis aktu małżeństwa).

Osoby ubiegające się o wymianę dowodu tożsamości, których poprzedni dowód wydany był przez Urząd Miasta Sopotu powinny złożyć:

 • poprawnie wypełniony formularz,
 • dwa zdjęcia (z widocznym lewym uchem),

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia i ubiegają się o wydanie tymczasowego dowodu osobistego zobowiązane są do zjawienia się z rodzicem lub opiekunem prawnym i złożenia następujących dokumentów:

 • poprawnie wypełniony formularz,
 • dwa zdjęcia (z widocznym lewym uchem),
 • skrócony odpis aktu urodzenia (wydawany w tym celu bezpłatnie przez USC),

Osoby niepełnoletnie 0-13 rok życia i ubiegają się o wydanie tymczasowego dowodu osobistego zobowiązane są do zjawienia się z obojgiem rodziców lub opiekunów prawnych i złożenia następujących dokumentów:

 • poprawnie wypełniony formularz,
 • dwa zdjęcia (z widocznym lewym uchem),
 • skrócony odpis aktu urodzenia (wydawany w tym celu bezpłatnie przez USC)

Jeśli jeden z rodzićow nie może byc obecny przy składaniu wniosku o wydanie dowodu dla dziecka poniżej 13 roku zyci, wymagana jest zgoda rodzica na piśmie potwierdzona notarialnie lub przez najblizszy urząd gminy włąściwy dla miejsca zamieszkania rodzica.

W związku z uregulowaniami prawnymi nałożonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawy związane wydawaniem lub wymianą dowodu osobistego wymagają osobistego stawiennictwa w tut. Urzędzie z oryginałami wymaganych dokumentów.
 

Formularze

Pobierz wniosek do wydrukowania
Plik DOC (99 KB)

Pobierz wniosek do wydrukowania
Plik PDF (37 KB)

Miejsce

pokój 12, parter

Telefon

0-58 521 37 11

Godziny pracy

poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-15.30

Okres oczekiwania

od chwili złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów wynosi od trzech tygodni do miesiąca

Opłaty administracyjne

brak opłat

Opłaty skarbowe

brak opłat

Podstawy prawne

Uwagi

Dokument tożsamości wydawany jest na okres:
 • 10 lat - wypadku osób, które ukończyły 18 lat,
 • 5 lat - w wypadku osób niepełnoletnich

Nie możesz otworzyć plików?

Do korzystania z plików w formacie PDF potrzebny jest darmowy program Adobe Acrobat Reader, który możesz za darmo pobrać z Internetu.

pobierz program


Pogoda Kamera