Zakończyły się żeglarskie wakacje w ramach projektu „Pomorskie żagle wiedzy – Sopot”

Dzieci z instruktorem na łódce
Fot. materiały organizatora

W ramach projektu „Pomorskie żagle wiedzy – Sopot” w okresie wakacyjnym zrealizowano 4 turnusy półkolonii oraz tematyczne warsztaty żeglarskie. Z oferty skorzystało ponad 80 uczniów szkół podstawowych z Sopotu.

Na przełomie czerwca i lipca w ramach półkolonii w Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie odbywały się warsztaty żeglarskie, m.in. zatytułowane: „Do czego służy statek i dlaczego nie tonie”, „Jak długo żyją ryby i czym się żywią”, „Jak badać czystość wody”, „Kurs bezpiecznego zachowania na wodzie z kursem pierwszej pomocy”. W sumie były to 52 godziny warsztatów, w których wzięło udział 24 uczniów, w tym 6 uczniów obcokrajowców.

Natomiast w lipcu i sierpniu odbyły się 4 turnusy półkolonii „Lato na wodzie”. W zajęciach prowadzonych przez fundację Akademia Żeglarstwa Prestige uczestniczyło 60 dzieci z sopockich szkół podstawowych  (w tym 8 obcokrajowców). W ramach 5-dniowych półkolonii dzieci mogły spróbować swoich sił i rozpocząć przygodę na łódce. Podczas półkolonii dzieci zostały zapoznane z podstawową terminologią, nauczyły się wiązania węzłów oraz komend. Uczyły się pływać na łódkach typu Optymist i Open Skiff.

Już we wrześniu zajęcia praktyczne na wodzie kontynuować będą uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach w sopockich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022. Ruszy również rekrutacja na warsztaty (zajęcia: październik 2022 – kwiecień 2023) i zajęcia praktyczne, które będą obywać się w maju i czerwcu oraz we wrześniu i październiku 2023 r.

„Pomorskie żagle wiedzy – Sopot” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, umowa nr RPPM.03.02.01-22-0022/21.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...