Rozpoczyna się remont alei Niepodległości

Fot. materiały UMS

W poniedziałek, 12 września br. rozpocznie się pierwszy etap przebudowy fragmentu alei Niepodległości. Inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wysokości posesji przy al. Niepodległości nr 636, obie jezdnie w kierunku Gdańska. Długość realizowanego odcinka to niemal pół kilometra. W czwartek i piątek (8-9 września) wykonawca remontu rozpocznie prace przygotowawcze. By zminimalizować utrudnienia, będą one realizowane poza szczytem komunikacyjnym, czyli w godzinach 9.00-14.00.

Zakres prac jest jest szeroki i obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz kompleksową przebudowę kanalizacji deszczowej znajdującej się na obu pasach remontowanego fragmentu, którego długość wynosi około 450 mb. Konieczność wykonania bardzo głębokich, a tym samym niebezpiecznych wykopów, wymusza wyłączenie tego odcinka drogi z ruchu. Dotyczy to obu pasów jezdni. Ruch w kierunku Gdańska odbywać się będzie na jednym pasie w kierunku Gdyni. Nitka w kierunku Gdańska zostanie poprowadzona tuż za wyjazdem ze stacji BP, przez pas zieleni na jezdnię przeciwległą. Powrót na docelowy pas będzie możliwy pomiędzy ulicą Smolną a hospicjum (mapka w załączniku pod tekstem). Prace potrwają do połowy listopada br

W czwartek i piątek (8-9 września) wykonawca remontu alei Niepodległości rozpocznie prace przygotowawcze. By zminimalizować utrudnienia prace te realizowane będą poza szczytem komunikacyjnym, czyli w godzinach 9.00-14.00. Prace przygotowawcze polegać będą na wykonaniu  w technologii bitumicznej łączników między jezdnią, która będzie remontowana, a jezdnią na której poprowadzony będzie ruch w trakcie trwania docelowego remontu. W związki z tym konieczne będzie zamknięcie obu lewych pasów ruchu na wysokości stacji paliw BP oraz na wysokości budynków nr 639/640 (mapka pod tekstem).

Zmiany w organizacji ruchu dotyczą także komunikacji miejskiej. Od poniedziałku 12.09.2022 r. do połowy listopada 2022 r., przystanek autobusowy „Sopot Smolna (n/ż) 02" (w kierunku Gdańska Oliwy) dla linii 117 i 122 będzie nieczynny.  Rozkłady jazdy wyżej wymienionych linii nie zmienią się.

 

W ramach całej inwestycji na remontowanym odcinku al. Niepodległości wykonane będą następujące prace:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni (warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego),
 • zmiana geometrii jezdni, polegająca na zawężeniu szerokości jezdni do 6,0 m (2 pasy po 3 m) z zachowaniem istniejącej krawędzi pasa rozdziału,
 • remont chodnika,
 • wymiana krawężników na kamienne,
 • remont nawierzchni zatoki autobusowej (krawężniki peronowe i płytki integracyjne),
 • regulacja wysokościowa wszystkich urządzeń (studnie, wpusty, zasuwy, itp.) zlokalizowanych w remontowanych nawierzchniach (jezdnia, chodnik, zjazdy, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, ścieżka rowerowa, itp.)
 • dostosowanie istniejącego odwodnienia ulicy do projektowanej zmiany geometrii,
 • wykonanie kanału deszczowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Smolą do wysokości posesji przy al. Niepodległości nr 636 wraz z włączeniem wpustów kan. deszczowej,
 • wykonanie kanału deszczowego wraz z włączeniem wpustów kan. deszczowej na długości około 60 mb w rejonie zatoki autobusowej (na wysokości posesji przy al. Niepodległości nr 650A),
 • remont istniejącej komory,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • zagospodarowanie zieleni (ułożenie warstwy humusu i obsianie mieszanką traw w granicach pasa drogowego).

Wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Koszt inwestycji to 3 281 799,85 zł. Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej ministerstwa infrastruktury w kwocie 1,6 mln zł. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...