Remonty i przebudowy dróg  

Sygnalizator świetlny przy robotach drogowych
Fot. Ewelina Wołejko

W dniach 19-24 września realizowane będą na terenie Sopotu prace drogowe, remonty i inwestycje, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

Trwa pierwszy etap remontu fragmentu al. Niepodległości. Inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wysokości posesji przy al. Niepodległości nr 636, obie jezdnie w kierunku Gdańska. Długość realizowanego odcinka wynosi ok. 450 mb.

Ruch w kierunku Gdańska odbywa się na jednym pasie w kierunku Gdyni. Nitka w kierunku Gdańska została poprowadzona tuż za wyjazdem ze stacji BP przez pas zieleni na jezdnię przeciwległą. Powrót na docelowy pas jest możliwy pomiędzy ul. Smolną a hospicjum. Zakres prac obejmuje: frezowanie starej nawierzchni, zmianę geometrii jezdni, nowe warstwy nawierzchni, remont zatok postojowych, chodnika, wymiany krawężników. Prócz prac drogowych wykonana będzie gruntowna przebudowa sieci kanalizacji deszczowej: budowa 2 kanałów deszczowych, remont komory kanalizacji deszczowej, regulacje wpustów i innych urządzeń przeciwdziałających podtopieniom.

Trwa drugi etap kompleksowej przebudowy ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Dębowej do ul. Kościuszki (bez skrzyżowania). Prace wiążą się z zamknięciem przebudowywanego fragmentu. Objazdy prowadzone są ulicami: Kościuszki, Chopina, Sobieskiego i Grunwaldzką.

Ul. Władysława IV jest zamknięta za wjazdem na parking kościoła i SKOK. Również ul. Króla Jana Kazimierza nie ma wjazdu w ul. 3 Maja, a za ul. Syrokomli jest dwukierunkowa.

Ulice Dębowa oraz Władysława IV, od ul. Lipowej do ul. 3 Maja, są dwukierunkowe, z parkowaniem na ul. Władysława IV pomiędzy ulicami Lipową a Skłodowskiej-Curie oraz na ul. Dębowej wyłącznie na chodniku. Organizacja ruchu na pozostałych ulicach pozostała bez zmian.

Prócz przebudowy nawierzchni jezdni i chodników, budowy pasów ruchu dla rowerów i ronda, zmodernizowane zostaną wszystkie sieci podziemne. W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wybudowane zostaną 4 zbiorniki retencyjne, których zadaniem będzie zapobieganie podtopieniom w tym rejonie miasta.

Z uwagi na szeroko zakrojone prace ziemne, ten etap prac – choć obejmujący krótszy odcinek, niż etap pierwszy – trwać będzie do końca br. Postęp prac w dużym stopniu uzależniony będzie od warunków atmosferycznych.

Roboty bitumiczne, czyli remonty fragmentów jezdni (w godz. 7.00-14.00):
21-23 września – ul. Kolberga 18
Roboty brukarskie, czyli przebudowa chodników:
ul. Tatrzańska – remont jezdni i chodników – zamknięcie parkingu i zawrotki przy posesjach 3-7,
ul. Głowackiego – remont jezdni i chodników – zamknięcie ulicy (drugi odcinek do ul. Polnej), ruch dwukierunkowy na ul. Racławickiej, przeniesienie przystanku autobusowego z ul. Głowackiego na Jana z Kolna 12.

Prace wodno-kanalizacyjne

W ramach prac przy modernizacji nawierzchni ul. Głowackiego i Tatrzańskiej, firma wodno-kanalizacyjna w dniach 19-23 września przystąpi do prac remontowych zniszczonych wpustów ulicznych, studni na kanalizacji deszczowej oraz do regulacji włazów studziennych.

W tym tygodniu zaplanowane są cięcia sanitarne drzew rosnących przy ul. Andersa. Prace, o ile pogoda pozwoli, odbywać się będą w godz. 6.00-15.00 i mogą wiązać się z chwilowymi utrudnieniami. Prosimy o dostosowywanie się do informacji umieszczanych w rejonie prowadzonych robót.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...