Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z nagrodą „Sopockie Serce”

Fot. Paweł Marcinko/KFP

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” trafiła w tym roku do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON. To wyróżnienie dla organizacji pozarządowych za ich osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

„Sopockie Serce” trafiło do SPON w podziękowaniu za ich wieloletnią, niestrudzoną pracę, empatię, gotowość niesienia pomocy i realne działania wspierające wszystkich, których dotknęła choroba, ból, cierpienie czy samotność.

– Jesteście Państwo nam, mieszkańcom Sopotu, niezwykle potrzebni – mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, podczas wręczania nagrody, które odbyło się na Pikniku Organizacji Pozarządowych na stadionie SKLA. – Państwa doświadczenie, otwarte serca oraz działania, które każdego dnia podejmujecie dla poprawy komfortu życia fizycznego i psychicznego osób słabszych, potrzebujących pomocy, są nie do przecenienia. Dziękuję również za bardzo dobrą i efektywną współpracę z samorządem.

Specjalną statuetką „Sopockiego Serca” uhonorowano także Aleksandrę Maj, zmarłą w sierpniu założycielkę i dyrektorkę Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, współzałożycielkę i pomysłodawczynię Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców. Aleksandra Maj przez wiele lat swojej działalności związana była z Sopotem, zostanie w pamięci jako osoba wyjątkowa, pełna empatii, oddana drugiemu człowiekowi. Nagroda przekazana została na ręce rodziny. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...