Sezon grzewczy – zaproś kominiarza!

Dymiący komin nad czerwonym dachem
Fot. Pixabay

Zbliża się sezon grzewczy. Krajowa Izba Kominiarzy edukuje jak bezpiecznie korzystać z urządzeń grzewczych i ostrzega przed niebezpieczeństwami wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków.

Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze. Elementem akcji jest edukacja: jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów, jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

• paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu,

• paleniska opalane paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące,

• paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy.

Nadchodzący sezon ogrzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny. Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagrożenie, które wiąże się z falowym powrotem i podłączeniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, które już tych urządzeń nie obsługiwały. Czynności takie powinny być poprzedzone opinią mistrza kominiarskiego, wskazującą na możliwość techniczną wykonania takiego podłączenia lub na jej brak. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, mimo, że zajmuje tylko niewielką jego powierzchnię, może być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku gdy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie dojdzie do pożaru sadzy. Temperatura może wówczas przekroczyć nawet 1000 stopni Celsjusza! Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W poprzednim sezonie grzewczym Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2435 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 988 osób poszkodowanych i aż 43 ofiary śmiertelne.

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji potwierdzającej terminowe czyszczenie i kontrolę kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...