Wsparcie dla uchodźców przebywających w Sopocie

Fot. Robert Dukowski/CKU Sopot

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w ramach projektu „Wielokulturowy Sopot” uruchomiło dla migrantów przebywających w Sopocie pomoc psychologiczną, prawną, tłumaczeniową, doradztwo zawodowe i kursy językowe.

Od października asystenci z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Kształcenia Ustawicznego wesprą także uchodźców w radzeniu sobie z problemami życia codziennego i nauki szkolnej. Wszystkie te działania są częścią projektu „Wielokulturowy Sopot”, który wspólnie prowadzą Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i Gmina Miasta Sopotu.

Cieszę się, że mamy możliwość wieloaspektowego wsparcia mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu – żeby osiągnąć sukces trzeba połączyć wiele elementów. Nie wystarczy dach nad głową. Wsparcie psychologiczne, integracyjne, kulturowe, włączające w życie miasta jest równie ważne.   

Szczegółowe informacje na temat dostępności kursów językowych, pomocy psychologicznej, prawnej i tłumaczeń można uzyskać w Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców pod nr. tel. 504 943 910, adresem poczty elektronicznej sciwc@ab.org.pl lub poprzez stronę SCIiWC na Facebooku.

Projekt „Wielokulturowy Sopot - wzmocnienie sopockiego systemu wsparcia cudzoziemców” jest finansowany ze środków rezerwy funduszu pracy w ramach działalności na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce w ramach konkursu ofert pn. „Razem Możemy Więcej- Pierwsza Edycja Programu Aktywizującego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...