Neutralizacja niewybuchów morskich. Zakaz kąpieli również w Sopocie

Fot. materiały Urzędu Morskiego w Gdyni

Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego wojewody pomorskiego informuje o konieczności wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchów zalegających na dnie Zatoki Puckiej. Operacja zostanie przeprowadzona w dniach 4-7 oraz 10 października 2022 r., w godzinach 8.00-15.00. W Sopocie zakaz kąpieli i przebywania w wodzie będzie obowiązywał 7 i 10 października.

Niewybuchy zlokalizowane na dnie Zatoki Puckiej to niemieckie miny morskie t. GC oraz bomba lotnicza zalegające w odległości 250 m od wejścia północnego do Portu Gdynia (miny morskie) oraz ok. 170 m od Nabrzeża Francuskiego (bomba lotnicza). Wydobyciem i neutralizacją niewybuchów zajmie się wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej RP (dTR 8 FOW). Moc ładunków, które będą unieszkodliwiane oraz ich potencjalne destrukcyjne oddziaływanie na ludzi i obiekty w wodzie, spowodowały, że ustanowiono strefę bezpieczeństwa, która obejmuje na lądzie: obszar o długości i szerokości około 1000 m, rozciągający się pomiędzy północną granicą Portu Wojennego Gdynia, a Nabrzeżem Śląskim i sięgający w głąb portu od linii brzegowej do zachodniej granicy terenów PGZ Stoczni Wojennej i terenów lądowych pomiędzy Nabrzeżem Polskim, a Nabrzeżem Śląskim. Na akwenie Zatoki Gdańskiej strefę bezpieczeństwa wyznacza linia brzegowa na odcinku: Babie Doły – Gdańsk Westerplatte (włącznie), o dług. ok. 21,5 km i szerokości mierzonej w linii prostej od lądu na odległość ok. 11 000 m (ok. 6 Mm)

Na czas przeprowadzenia akcji neutralizacji niewybuchów ustanowione zostaną strefy niebezpieczne z zakazem przebywania w wodzie. Zakaz kąpieli i wchodzenia do wody będzie obowiązywał w Sopocie w poniedziałek i wtorek, 10 i 11 października, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Operację w zakresie działań morskich koordynować będzie Urząd Morski w Gdyni, natomiast w strefie brzegowej Pomorski Urząd Wojewódzki.

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...