Sopocianie otrzymają kolejne mieszkania do samodzielnego remontu

Fot. Pixabay

Sopot już po raz szósty ogłosił nabór na lokale mieszkalne przeznaczone do remontu przez przyszłych najemców. W puli znalazło się 13 lokali o powierzchni od 31 do 120 m2. Wnioski o mieszkania można składać do 4 listopada 2022 r.

Można już składać wnioski o przyznanie mieszkania przeznaczonego na wynajem po dokonaniu samodzielnego remontu. Tym razem, w ramach programu Gmina przekaże sopockim rodzinom 13 lokali: przy al. Niepodległości (3), ul. Bitwy pod Płowcami (1), Chopina (1), Dębowej (1), Haffnera (1), Helskiej (1), Majkowskiego (1), 3 Maja (1), Parkowej (1), Winieckiego (1), Władysława IV (1).

– Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest dramatyczna. Wysoka inflacja i raty kredytów, a zwłaszcza znaczny spadek liczby osób posiadających możliwość wzięcia kredytu sprawiają, że wiele osób nie ma szans na własne „M” – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Dlatego, by wyjść naprzeciw potrzebom, w Sopocie stawiamy na budownictwo komunalne, a w ramach posiadanego już zasobu mieszkań przekazujemy sopocianom mieszkania do samodzielnego remontu. To szósta edycja tego programu, zachęcam do składania wniosków – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

O przyznanie lokalu mieszkalnego do samoremontu mogą ubiegać się wnioskodawcy zamieszkujący w Sopocie i prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności:

  • małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci, posiadające centrum życiowe na terenie Gminy Miasta Sopotu, tj. zamieszkujące przez co najmniej ostatnich 5 lat, korzystające z usług placówek wychowawczo-oświatowych na terenie Sopotu, rozliczających w Sopocie podatek dochodowy.
  • zamieszkujący w Sopocie w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego;
  • zamieszkujący w Sopocie w budynkach, wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Miasta Sopotu, przeznaczonych do rozbiórki i lokalach niemieszkalnych, zakwalifikowani do otrzymania mieszkania;
  • którzy posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie miasta Sopotu, a chcą zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny zakwalifikowany do samoremontu;
  • którzy przekażą własność lokalu mieszkalnego na terenie miasta Sopotu na rzecz Gminy Miasta Sopotu.

Oprócz wniosku o udostępnienie lokalu mieszkalnego w ramach samoremontu należy złożyć takie dokumenty jak:

– zaświadczenie od zarządcy/właściciela nieruchomości o braku jakichkolwiek zaległości;

– dokumenty potwierdzające dochód wnioskodawcy i wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za rok 2021 m. in. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, PIT za rok 2021;

– zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na dzień składania wniosku;

– pisemne oświadczenie o wykonaniu remontu przyznanego lokalu we własnym zakresie i na własny koszt;

– dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych na wykonanie remontu;

– zaświadczenie z placówki oświatowo-wychowawczej potwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobka, przedszkola lub szkoły w Sopocie.

Wnioski można składać w okresie od 27 września do 4 listopada 2022 r.

Druki formularzy można pobrać na stronie internetowej bip.sopot.pl – Ogłoszenia lub Sprawy do załatwienia – Wydział Lokalowy oraz w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu (pok. 16) i w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Sopotu (pok. 85). Informacji na ten temat udziela Wydział Lokalowy UM Sopotu pok. 85, tel. 58 52 13 771, 58 52 13 774 lub 58 52 13 779.

Wypełnione wnioski z kompletem pozostałych dokumentów można składać: w Kancelarii Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, pokój nr 16, elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (dokumenty muszą być podpisane podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem) lub pocztą na adres: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

Wnioski wraz z dokumentami podlegają weryfikacji i ocenie punktowej przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Sopotu. W przypadku gdy na lokal jest więcej chętnych o przyznaniu go konkretnej osobie zdecyduje liczba punktów. Wnioskodawcy mogą złożyć w jednym naborze maksymalnie 3 wnioski na lokale przeznaczone do samoremontu. Po podpisaniu umowy użyczenia mieszkania komunalnego wnioskodawca ma 6 miesięcy na przeprowadzenie remontu. Co ważne, w okresie trwania prac remontowych koszty czynszu nie są naliczane. Dopiero po zakończeniu remontu podpisywana jest zasadnicza umowa najmu z osobą, która go wykonała.

Program Mieszkania do samodzielnego remontu jest realizowany w Sopocie od 2016 roku. Adresowany jest do mieszkańców Sopotu, szczególnie młodych rodzin, które chcą powiększyć swoją przestrzeń życiową. W pięciu dotychczasowych edycjach sopocianie otrzymali 34 lokale do samodzielnego remontu. 

Wykaz lokali do samoremontu z adresami i terminami, kiedy można je obejrzeć, znaleźć można poniżej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...