Inauguracja „Baltic Horizons” – międzynarodowego konkursu rzeźbiarskiego

Debata towarzysząca inauguracji „Baltic Horizons”. Fot. Krzysztof Mystkowski KFP/UMS

Artystyczne tradycje Sopotu, jako miejsca rozwoju sztuki oraz ponad 30-letnie doświadczenie ERGO Hestii w realizacji i wspieraniu sztuki na różnych polach, stały się podstawą zawiązania szerokiej, międzynarodowej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Poprzez konkurs „Baltic Horizons” Miasto Sopot oraz ERGO Hestia, wspólnie z partnerskimi instytucjami kultury Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii, zwracają uwagę na zmiany klimatyczne regionu, wspierają rozwój świadomości klimatycznej i zachęcają do zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni. Projekt rzeźby wyłoniony w konkursie będzie zrealizowany i stanie w przestrzeni miasta. Inauguracja konkursu „Baltic Horizons” i towarzysząca jej debata odbyła się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w czwartek, 29 września.

Baltic Horizons to jednocześnie konkurs rzeźbiarski oraz szeroka platforma dialogu społeczno-artystycznego z udziałem partnerów z regionu bałtyckiego. Jednym z jego celów jest podtrzymanie i rozwinięcie sopockich tradycji współpracy z artystami z różnych obszarów kultury. Założeniem Baltic Horizons jest budowanie trwałych i szerokich społeczności, a także nowych pól artystycznej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Stan ekologiczny Bałtyku zmusza bowiem do szerszego myślenia o regionalnych partnerstwach, a sztuka jest jednym z najlepszych pól realizacji trwałych współprac, opartych o wspólne cele.

Wyłoniony w wyniku konkursu projekt rzeźby, zrealizowany zostanie w tkance miejskiej Sopotu, wpisując się w istniejącą sopocką architekturę i realizując w ten sposób potrzebę szukania harmonii, komentowania i poprawiania jakości estetycznej otoczenia. Istotnym elementem projektu jest także twórcza aktywizacja mieszkańców wokół tematu ochrony bałtyckiego ekosystemu oraz szerokie działania w obszarze sztuki wysokiej. Międzynarodowe wsparcie instytucjonalne konkursu „Baltic Horizons” poszerza perspektywę tego dialogu. W tym kontekście warto podkreślić centralne miejsce Sopotu jako miasta tworzącego długoterminowo nową jakość przestrzeni publicznej. Z jednej strony jest to oczywisty i naturalny wybór, z drugiej odpowiadający na najnowsze trendy na polu działań odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie. 

Konkurs Baltic Horizons jest dwuetapowy 

W pierwszym etapie międzynarodowa Kapituła Nominująca wskazuje 12 artystów z 4 krajów regionu Morza Bałtyckiego. Nominowani artyści zapraszani są na rezydencję do Sopotu, podczas której poznają miasto, jego historię oraz miejsce, w którym ma stanąć zwycięska rzeźba. Przygotowane przez nich projekty są zaprezentowane (w szerszym kontekście ich twórczości) na wystawie konkursowej.  W drugim etapie Jury wybiera laureata lub laureatkę i tym samym projekt rzeźby, który zostanie zrealizowany we wskazanej przestrzeni. 

Nagroda Główna:
Realizacja zwycięskiego projektu rzeźby w przestrzeni miasta Sopot wraz z honorarium (łącznie 95 000 EUR)

Nagroda Specjalna:
Realizacja komercyjnego zlecenia na podstawie odrębnej umowy dot. Raportu Rocznego ERGO Hestii S.A. oraz honorarium wysokości 5 000 EUR. 

Nagroda dla Instytucji:
5 000 EUR – dla instytucji, która nominuje laureata/laureatkę Konkursu.

Konkurs powstał z inicjatywy ERGO Hestii i Miasta Sopot. Organizatorem konkursu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. Inicjatywie towarzyszy partnerstwo instytucjonalne z: Państwową Galerią Sztuki w Sopocie, Muzeum Narodowym w Gdańsku - Oddział Sztuki Nowoczesnej, EMMA – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w fińskim Espoo,  Art Museum RIGA BOURSE - będącym częścią Łotewskiego Narodowego Muzeum Sztuki w Rydze, Contemporary Art Centre ( CAC) - Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie.

ERGO Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. ERGO Hestia od ponad dwóch dekad realizuje inicjatywy na styku kultury i biznesu. Firma jest jednym z czołowych mecenasów kultury i sztuki na polskim rynku. 

W latach 2002-2021 z inicjatywy ERGO Hestii odbyło się dwadzieścia edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który był skierowany do studentów ostatnich roczników krajowych akademii sztuk pięknych. W 2014 roku firma powołała Fundację Artystyczna Podróż Hestii, zajmującą się projektami kulturalnymi. W jej siedzibie mieści się przestrzeń wystawiennicza Pawilon Sztuki. ERGO Hestia Razem z Fundacją APH i Fundacją im. Wisławy Szymborskiej od 2021 roku organizuje konkurs Literacka Podróż Hestii, który skierowany jest dla twórców literatury młodzieżowej i dziecięcej (10-15 lat).  Jest partnerem strategicznym stołecznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Ponadto od 2001 roku razem z wydawnictwem Znak przyznaje Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera.

Firma jest również mecenasem sportu. Od 2000 roku pozostaje sponsorem tytularnym Sopockiego Klubu Żeglarskiego, a od 2010 zlokalizowanej na styku Gdańska i Sopotu hali sportowo-widowiskowej ERGO Arena. 

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeniowym. Od ponad 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw. Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re. Prezesem Grupy ERGO Hestia od ponad 30 lat funkcjonowania firmy jest Piotr Maria Śliwicki. 

Miasto Sopot

Sopot to miasto, w którym spotkanie kultury i sztuki z ludźmi i naturą dostarcza wyjątkowych przeżyć i doświadczeń. Miasto poruszające emocje, zmysły i intelekt. Kameralne miejsce, w którym wszystko jest blisko, a mieszkańcy w naturalny sposób się angażują się w życie kurortu. 

Czas zdaje się tutaj płynąć inaczej – jakby w powietrzu utrzymywał się stale zapach lata. Charakterystyczne dla wakacji połączenie beztroski, radości z kontaktu z naturą  i szukania nowych doświadczeń znajduje wyraz w wyjątkowych, różnorodnych projektach kulturalnych i sprzyja twórczości artystycznej. Nic dziwnego, że w Sopocie znajduję się 5 instytucji kultury, które podtrzymują tradycje artystyczne miasta. W Sopocie odbywają się takie wydarzeni kulturalne jak Literacki Sopot, festiwal muzyczny Sopot Classic czy Festiwal Fotografii „W Ramach Sopotu”. Nie tylko podczas wydarzeń ale przez cały rok i na każdym kroku można spotkać się ze sztuką choćby podziwiając liczne dzieła sztuki w przestrzeni miejskiej – rzeźby, murale, fotografie czy też wyjątkowa architektura tutejszych willi z charakterystycznymi werandami, wykuszami i wieżyczkami. Sopot jest miastem otwartym, ciekawym i atrakcyjnym przez cały rok.  Czyste powietrze, wszechobecna zieleń, bezkres morza i urok kameralnej architektury to znaki szczególne Sopotu.  W tej przestrzeni kultura czuje się jak w domu. 

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Dążąc do pokazania najważniejszych zjawisk sztuki polskiej i zagranicznej oraz dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, Państwowa Galeria Sztuki współpracuje z galeriami i instytucjami muzealnymi w kraju i za granicą. Szczególnie bliskie kontakty nawiązuje z galerami w z państw basenu Morza Bałtyckiego oraz wschodnimi sąsiadami (Ukraina, Białoruś).  Galeria jest współorganizatorem ważnych imprez cyklicznych: Festiwalu Fotografii „W ramach Sopotu”,  Open Source Art Festiwal a także Triennale Sztuki Pomorskiej.

PGS prowadzi  działalność edukacyjną i wydawniczą. Opracowuje i wydaje liczne  towarzyszące wystawom katalogi, współpracując ze znanymi grafikami i projektantami, m.in. Ryszardem Bienertem, Jackiem Staniszewskim, Maciejem Bychowskim. Galeria posiada również własną kolekcję sztuki współczesnej, na którą składają się przede wszystkim gromadzone od ponad czterdziestu lat zbiory autorów środowiska gdańskiego oraz bogate zbiory biblioteczne z zakresu historii sztuki, estetyki, fotografii, architektury. 

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii:

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii prowadzi w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA rozbudowany program mecenatu kultury i sztuki. Na polu sztuk wizualnych przybliżamy szerokiemu gronu odbiorców sztukę współczesną i współpracujemy z najważniejszymi instytucjami w kraju i za granicą. Konkurs pod nazwą Artystyczna Podróż Hestii realizowany w latach 2002-2020  umożliwił przybliżenie polskiej publiczności sylwetek 268  finalistów i finalistek, w tym  56 laureatów i laureatek. Fundacja działa również na rzecz promocji polskich twórców i twórczyń wyróżnionych w ramach dwudziestu edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. W latach 2002-2022 zorganizowaliśmy ponad 100 wystaw w całej Polsce. 

Prace laureatów i laureatek  oraz finalistów i finalistek poszczególnych edycji konkursu APH można oglądać  warszawskim Pawilonie Sztuki ERGO Hestia. Jest to również przestrzeń eksperymentalna i edukacyjna, która działa w zakresie projektów art brandingowych oraz korzysta z możliwości, jakie daje łączenie różnych dziedzin sztuki.  

Od roku 2021 Fundacja APH prowadzi  także konkurs Literacka Podróż Hestii dla autorów i autorek klasycznych form literackich, wydanych w Polsce i tworzonych w języku polskim, przeznaczonych dla młodego czytelnika.  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...