Bezpłatny program rehabilitacji kardiologicznej „Na układy są rady”

Grzybek inhalacyjny przed Zakładem Balneologicznym w Sopocie
Fot. Ewelina Wołejko

W Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. realizowany jest program rehabilitacji kardiologicznej pn. „Na układy są rady”. Więcej na ten temat będzie się można dowiedzieć 13 października, o godz. 12.00, przy budynku Zakładu Balneologicznego (ul. Grunwaldzka 1-3).

Głównym celem programu zainicjonowanego przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy jest zmniejszenie niekorzystnych skutków chorób układu krążenia oraz prewencja incydentów kardiologicznych dzięki zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych.

Z rehabilitacji kardiologicznej mogą skorzystać mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni: 18-64 r.ż. oraz kobiety: 18-59 r.ż.), którzy mają zdiagnozowaną chorobę układu krążenia lub przeszli incydent kardiologiczny. Dla każdej
z zakwalifikowanych do programu osób utworzony zostanie indywidualny plan rehabilitacji prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Działania w ramach kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej obejmują m.in.: konsultacje lekarza kardiologa, badania diagnostyczne (w tym EKG, ECHO i próba wysiłkowa), warsztaty edukacyjne, sesje aktywności fizycznej, indywidualne konsultacje z psychologiem czy dietetykiem.

Program ma pomóc także osobom po przebytym COVID-19. Zakłada on intensywny, dwutygodniowy plan rehabilitacji kardiologicznej, dobrany indywidualnie dla każdego pacjenta w oparciu o trzy modele. Ośrodek w Sopocie będzie przyjmował pacjentów w ramach dwóch trybów – klasycznym i po przebytym COVID-19.

W celu skorzystania z programu należy skontaktować się z placówką: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko Sp. z o.o., tel. 517 882 535.

Projekt Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Strona internetowa: www.radynauklady.pl

Facebook: @radynauklady

Załączniki

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...