Konkurs na pomnik Paula Puchmüllera

Paul i Else Puchmüller z przyjaciółmi, ok. 1932 r. Zdjęcie ze zbiorów Axela Puchmüllera

Sopot ogłosił konkurs na pomnik Paula Puchmüllera, wybitnego architekta, którego praca wywarła ogromny wpływ na rozplanowanie i układ urbanistyczny miasta. Konkurs jest ostatnim akcentem obchodów 120-lecia Sopotu.

Konkurs rzeźbiarski na opracowanie projektu pomnika Paula Puchmüllera jest dwuetapowy. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 23 listopada br. Ostateczny termin skladania prac konkursowych - części opisowej, graficznej i rzeźbiarskiej, upływa natomiast 23 czerwca 2023 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 lipca 2023 roku. Oprócz projektu pomnika, laureat konkursu przedstawi również koncepcję zagospodarowania otoczenia pomnika, który stanie na skwerku przed Urzędem Miasta, przy ul. Kościuszki.

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy internetowej e-zamówienia, gdzie dostepny jest również regulamin, harmonogram konkursu i wymagane załączniki.

Paul Puchmüller (1875-1942), wybitny sopocki architekt, autor licznych projektów budynków publicznych i prywatnych sopockich rezydencji. Urodził się 8.09.1875 r. w Słupsku. Od kwietnia 1849 r. studiował na Wydziale Architektury Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Berlinie. W 1901 roku objął stanowisko budowniczego gminy Sopot. Rok później, po nadaniu Sopotowi praw miejskich, uzyskał tytuł architekta miejskiego (Stadtbaumeister).

Zakres obowiązków Paula Puchmüllera był bardzo szeroki. Do jego zadań należało: kierowanie wydziałem budowlanym magistratu, tworzenie lub współtworzenie projektów budowli komunalnych, do 1904 r. nadzór nad wydziałem pomiarowym, a później współpraca z miernicznym miejskim przy wyznaczaniu sieci ulic. Do 1909 r. wykonywał i nadzorował zadania policji budowlanej, ustalał wytyczne architektoniczne i linię zabudowy oraz czuwał nad ich przestrzeganiem.

Zasiadał w dwóch komisjach: jako głos doradczy w Komisji Budowlanej – która decydowała o wydaniu pozwoleń na budowę ważnych obiektów oraz wnioskowała o przyznanie pieniędzy na takie realizacje oraz jako pełnoprawny członek w Komisji Sanitarnej. Ponadto sprawdzał kompletność dostarczanych dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, a jeśli była potrzeba nanosił korekty w obliczeniach, przekrojach, czy rozmieszczeniach pomieszczeń. Prowadził zajęcia w funkcjonującej przy magistracie „szkole dla urzędników”. Do jego najważniejszych realizacji należą następujące obiekty: budownictwo kąpielowe i kuracyjne – Łazienki Północne i Południowe, Zakład Balneologiczny (wraz z Heinrichem Dunkelem), kompleks III  Domu Zdrojowego (we współpracy z Karlem Weberem i Adolfem Bielefeldtem), budynki szkolne - szkołę dla dziewcząt (obecne II Liceum), rozbudowa tzw. starego gimnazjum, gmachy gimnazjum realnego, publiczne – ratusz miejski, pawilon sztuki, Dom Gminy Ewangelickiej, a także budownictwo socjalne: osiedle przy obecnym placu Rybaków.

Dwudziestoletnia praca Paula Puchmüllera na stanowisku architekta miejskiego wywarła duży wpływ na rozplanowanie i układ urbanistyczny Sopotu. Był zwolennikiem  zabudowy willowej i wolnostojącej, dzięki czemu, pomimo rozwoju, zachował się kameralny charakter kurortu. Konsekwencja i planowe działanie, jakimi wykazywał się urzędnik podniosło architekturę miasta na wyższy poziom.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...