Drugi woonerf w Sopocie. Rozpoczyna się przebudowa ul. Kolejowej

Ul. Kolejowa po przebudowie - wizualizacja. Fot. ZDiZ Sopot

Kolejny sopocki woonerf coraz bliżej. Dzisiaj, w obecności Marcina Skwierawskiego, wiceprezydenta Sopotu oraz Anny Krzeszewskiej, menedżer ds. rozwoju relacji społecznych BGK podpisana została umowa na rewitalizację ulicy Kolejowej w Sopocie. Ulica zostanie przekształcona w strefę woonerf, czyli ciąg pieszo-jezdny z uspokojonym ruchem i priorytetem dla pieszych i rowerzystów.

Umowę na przebudowę ulicy Kolejowej podpisali Wojciech Ogint, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie oraz Marek Ignatowski i Maciej Gółkowski, przedstawiciele wykonawcy, Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. Wykonawca ma, licząc od dziś, 255 dni na realizację umowy.

Strefa woonerf nie ma tradycyjnego podziału na jezdnię i chodnika pieszy i rowerzysta mają pierwszeństwo na całej szerokości ulicy. Woonerf jest takim sposobem komponowania ulicy, by poza funkcją komunikacyjną stała się przyjazną przestrzenią publiczną. Od czerwca tego roku takie rozwiązanie sprawdza się w rejonie ulicy Parkowej i przyległych ulic. 

– Po sukcesie przebudowy ulicy Parkowej i ulic do niej prowadzących rozpoczynamy budowę kolejnego sopockiego woonerfu, czyli rewitalizację ul. Kolejowej – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Po przebudowie Kolejowa stanie się ciągiem pieszo-jezdnym, gdzie pierwszeństwo przed samochodami zyskają piesi. Zmieni się nie tylko układ drogowy, ale również oświetlenie uliczne, zieleń i mała architektura. Przebudowana zostanie większość podziemnych sieci. W ramach inwestycji powstanie też zdrój uliczny oraz estetyczne ekrany zakrywające mury oporowe od strony kolei. Ponadto zbudowane będą nowe miejsca postojowe, parking kiss and ride oraz pierwszy w Sopocie dwupoziomowy parking rowerowy – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Chodniki wyposażone będą w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. 

– W ramach inwestycji zaplanowaliśmy mn.in. przebudowę koryt zamkniętych potoków Haffnera oraz Bohaterów Monte Cassino i, co bardzo ważne, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, która zabezpieczy ten fragment miasta przed skutkami zmian klimatu, w tym deszczów nawalnych – informuje Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie.

Inwestycja swoim zasięgiem obejmie również ciągi pieszo-jezdne pomiędzy aleją Niepodległości i ul. Kolejową oraz odcinki ulic: Podjazd (na odcinku od alei Niepodległości do ul. Kolejowej) i Marynarzy. 

– W ostatniej fazie realizacji inwestycji, podczas przebudowy fragmentu ulicy Podjazd, będziemy wykonywać skomplikowane prace na sieciach wodno-kanalizacyjnych na skrzyżowaniu ul. Podjazd z aleją Niepodległości. Prace będą się wiązać z utrudnieniami, co wymusi na nas połówkowe zamykanie jezdni. Dołożymy wszelkich starań, by prace te wykonać jak najszybciej, by inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla użytkowników dróg – informuje Marek Ignatowski, prezes MTM SA.

Koszt robót budowlanych to blisko 14,5 mln zł, z czego dotacja z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 13,8 mln zł. Prace potrwają 255 dni i powinny zakończyć się w sierpniu 2023 roku. Więcej informacji na stronie ZDiZ Sopot.

Pierwszy woonerf powstał w Sopocie kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego i został oddany do użytku w czerwcu br. W wolnym tłumaczeniu określenie „woonerf” oznacza „ulicę do mieszkania”. W skrócie, termin ten dotyczy sposobu projektowania ulicy w strefie zurbanizowanej w taki sposób, aby przy zachowaniu podstawowych funkcji ulicy położyć szczególny nacisk na uspokojenie ruchu. Idea woonerven pojawiła się w latach 70. XX wieku w Holandii. Woonerf jest jednocześnie deptakiem i miejscem spotkań mieszkańców oraz ulicą z wyznaczonymi miejscami do parkowania. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...