Sesja Rady Miasta - podsumowanie

Fot. materiały UMS

Zmiana stawki opłaty uzdrowiskowej, konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmian granic miasta, stawki podatku od nieruchomości i za posiadanie psa – to m.in. uchwały podjęte na dzisiejszej sesji Rady Miasta Sopotu. Na sesji przedstawiony został również stan realizacji tegorocznych zadań oświatowych w Sopocie.

Radni zdecydowali dziś o konsultacjach w sprawie zmiany granic Miasta Sopotu polegającej na włączeniu do obszaru miasta działek będących własnością Skarbu Państwa, położonych pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone między 16 stycznia a 15 lutego 2023 roku. Procedura pomoże wdrożyć przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2017 roku i zrealizować porozumienie podpisane w 2018 roku przez powiaty pucki, nowodworski oraz Gdańsk, Gdynię i Sopot. Celem jest objęcie ewidencją gruntów i budynków obszaru Zatoki Gdańskiej przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta ustalone zostały wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień. Stawka w przypadku budynków mieszkalnych lub ich części została ustalona na 1 zł od 1 m² pow. użytkowej. W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, roczna stawka wynosić będzie 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

W uchwale na 2023 rok zaproponowano, analogicznie jak w latach poprzednich, zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów stanowiących plaże nadmorskie, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także zwolnienia od gruntów zajętych na cmentarze i kolumbarium. W 2023 r. wpływy z tego podatku szacuje się na około 26 mln zł.

Na sesji przegłosowano również podniesienie dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej dla osób przebywających na terenie Sopotu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych czy szkoleniowych. Opłata została ustalona na poziomie 5,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Poprzednia stawka wynosiła 4,80 zł. Prognozowane wpływy z opłaty uzdrowiskowej wyniosą około 3 mln zł, czyli o około 500 tys. zł więcej niż zakładano.

Radni przyjęli także uchwałę ustalająca roczną opłatę od posiadania psów w Sopocie. Stawka wyniesie 84 zł od jednego psa. Zwolnienie z opłaty przysługuje w przypadku nabycia psa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sopocie, na podstawie zaświadczenia ze schroniska.

Jednym z ostatnich punktów sesji rady Miasta było przedstawienie stanu realizacji zadań oświatowych na terenie Sopotu w roku szkolnym 2021/2022.

W tym roku szkolnym do sopockich samorządowych jednostek oświatowych – szkół i przedszkoli, uczęszcza 4539 wychowanków. 616 to dzieci obcokrajowców. By móc przyjąć dzieci i młodzież uchodźców wojennych z Ukrainy, utworzonych zostało 8 dodatkowych klas szkolnych i 2 oddziały przedszkolne.

Na dodatkowe zajęcia dydaktyczne w szkołach, język angielski, niemiecki, matematykę, zajęcia przyrodnicze czy inne zajęcia wspomagające z budżetu miasta wyasygnowano kwotę 1,5 mln. Sopockie szkoły ponadpodstawowe kontynuowały też współpracę z uczelniami wyższymi.

Sopoccy uczniowie na każdym poziomie kształcenia osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych. Ósmoklasiści napisali egzaminy najlepiej w województwie pomorskim i w kraju.

Za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe czy artystyczne przyznanych zostało 69 stypendiów jednorazowych Prezydenta Miasta Sopotu, w kwocie od 1000 do 1500 zł. Siedmioro studentów otrzymało jednorazowe stypendium prezydenta w wysokości 2 tys. zł.

Wydatki na oświatę w 2021 roku wyniosły w Sopocie 86 325 965 zł. Udział Gminy to 43 755 004, czyli 51%.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...