Bliżej siebie. X Sopockie Sympozjum

Kobieta przytula dziewczynkę, siedzą razem na kanapie
Fot. Pixabay

„Bliżej siebie – dalej od uzależnień. O znaczeniu tożsamości, podmiotowości i więzi w zapobieganiu uzależnieniom i kryzysom psychicznym” to tytuł X Sopockiego Sympozjum, które odbędzie się 2 grudnia 2022 r. w salach Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Zapraszamy do udziału w wykładach oraz warsztatach.

Główne zagadnienia tegorocznego Sympozjum:

  • rola rodziców i opiekunów w budowaniu tożsamości i podmiotowości oraz wspieranie autentyczności dzieci,
  • złożona trauma relacyjna i proces psychoterapii jako szansy odzyskania podmiotowości i bycia bliżej siebie,
  • szerokie spojrzenie na uzależnienia – zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ryzyka oraz temperamentalne czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia,
  • kryzys psychiczny jako szansa powrotu do równowagi, „odzyskania siebie” i siły.

W programie znalazły się prezentacje i wykłady, które poprowadzą specjaliści. Ważną częścią będą też warsztaty.

– W tym roku są one tak przygotowane, by nie tylko rozwijały kompetencje zawodowe, ale dały także możliwość bycia bliżej siebie i pomogły w rozwijaniu różnych sposobów dbania o siebie na co dzień, wspierania kontaktu ze sobą, własną kreatywnością – zachęca Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Mają dać umiejętność wytchnienia od obciążeń psychicznych.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów lokalnych, pracujących w obszarze zdrowia, spraw społecznych, profilaktyki uzależnień. Zapraszamy pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, psychoterapeutów, psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczych i wychowawczych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, funkcjonariuszy policji.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny dla pracowników sopockich instytucji, placówek i organizacji. Dla pozostałych osób koszt wynosi 200 zł. Program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

Organizatorzy: Urząd Miasta Sopotu, Uniwersytet SWPS oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot i Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii.

Więcej informacji: Joanna Mielewczyk, tel. 609 250 301, uzaleznienia@zozsopot.pl, Dorota Kamola-Bohuszewicz, tel. 505 091 160, uzaleznienia@zozsopot.pl.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...