Modernizacja oświetlenia. Więcej światła, bezpiecznie i ekologicznie

Fot. Krzysztof Kufel

Zakończyła się realizacja projektu modernizacji oświetlenia ulicznego w dolnym Sopocie. Jak wynika z danych przedstawionych w wykonanym po zakończeniu projektu audycie, dzięki modernizacji lamp ulicznych Sopot mniej zapłaci za energię elektryczną, a mniejsze zużycie przełoży się na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń. Inwestycja znacząco wpłynęła również na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także na estetykę tej części miasta.

W ramach projektu, którego głównym celem było zwiększenie sprawności funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego, w dolnym Sopocie zmodernizowano 791 latarni ulicznych, które otrzymały nowe, energooszczędne oprawy typu LED. Lampy stanęły na nowych, niższych słupach.

Wymiana latarni pozwoliła na znaczne zmniejszenie ilości energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie. Przed modernizacją ilość energii zużytej na oświetlenie w ciągu roku sięgała 367 395 kWh, natomiast po modernizacji, jak wynika z audytu przeprowadzonego na zlecenie Gminy Miasta Sopotu, wynosi niespełna 137 702 kWh. Zmodernizowane oświetlenie o 62% zmniejszyło koszty roczne energii elektrycznej ponoszone przez Gminę Miasta Sopotu. Przyniosło również oszczędności związane z kosztami eksploatacji oświetlenia. Po remoncie wszystkie nowe lampy są zasilane z nowych, opomiarowanych szafek oświetleniowych, a całość jest majątkiem Miasta Sopotu. Oświetlenie przed modernizacją było własnością Miasta i Energa Oświetlenie Sp. z o.o. co powodowało rozliczanie kosztów eksploatacji z różnych umów na obsługę oświetlenia oraz na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wynikająca z tego roczna oszczędność na umowach konserwacji oświetlenia to niemal 147 tys. zł. Natomiast spodziewana redukcja kosztów eksploatacji w skali roku – tylko na podstawie dzisiejszych umów, da oszczędności sięgające 390 tys. zł. Warto zauważyć, że partner projektu, Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. (ERGO Arena), zmodernizował 502 oprawy oświetlenia ulicznego, co w ciągu 5 lat dało 2 mln 147 tys. zł oszczędności na kosztach energii.

– Ekonomia, ekologia i estetyka to nasze priorytety związane z tym projektem i te cele zostały osiągnięte. Jest ładniej, z korzyścią dla środowiska, a przede wszystkim znacznie taniej. To ważne, zwłaszcza teraz, przy tak horrendalnych podwyżkach cen energii elektrycznej – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Poza tym zależało nam na doświetleniu przejść dla pieszych, dzięki czemu znacznie poprawiła się widoczność i bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych i rowerzystów – dodaje wiceprezydent.

Stare, zdemontowane oświetlenie uliczne było wykonane na 9 i 10 metrowych słupach oświetleniowych, co powodowało, że oprawy umieszczone były w koronach drzew lub ponad nimi. Większość nowych opraw jest zamontowana na wysokości 4 i 5 m. Zastosowane zostało nowe oświetlenie typu LED o barwie ciepłej i neutralnej, z wysokim współczynnikiem oddawania barw. Dzięki tym zabiegom zwiększyła się ilość i równomierność światła docierającego do drogi i chodnika.

Nowe latarnie uliczne poprawiły także estetykę miasta. Nowe słupy i kształty opraw uzgadniane były z biurem Konserwatora Zabytków. Głos w tej sprawie zabrała także Honorowa Rada Architektury przy Prezydencie Miasta Sopotu. Na etapie projektowania na całym obszarze wymiany wyznaczone zostały strefy w których oświetlenie uliczne zostało uporządkowane i podzielone według potrzeb na stylowe parkowe, współczesne i stylowe wysokie. Wzorem dla odtworzenia oświetlenia ulicznego na ul. Bohaterów Monte Cassino stała się oryginalna lampa z pocz. XX w., jedyna która zachowała się w Sopocie, i która odnowiona stoi na posesji przy ulicy Mokwy 4. Nowo wykonane lampy są wiernymi kopiami zachowanej latarni, wykonanymi w skali 1:1. Wybór historycznego wzoru lamp do oświetlenia ulicy BMC wymagał zlecenia pełnego projektu konstrukcji, w tym dopasowania na podstawie zdjęć historycznego wyglądu klosza. W ramach projektu, w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino wymienionych zostało ponad 70 lamp.

Całkowite koszty realizacji projektu modernizacji oświetlenia dla Gminy zamknęły się w kwocie 13 775 378 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z funduszy europejskich w 85%. Kwota dofinansowania to 11 709 071 zł.

Projekt pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...