Prezydent wręczył Sopocką Muzę w dziedzinie nauki

Fot. Krzysztof Mystkowski KFP/UMS

Nagroda prezydenta Sopotu w dziedzinie nauki przypadła prof. Romanowi Nowickiemu, wybitnemu lekarzowi, badaczowi i nauczycielowi akademickiemu. Profesor odebrał Muzę za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Uroczystość odbyła się w sobotę, 14 stycznia, w trakcie koncertu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, w Sali Koncertowej PFK na terenie Opery Leśnej.

Tegoroczny laureat Sopockiej Muzy w dziedzinie nauki, prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki (ur. 19.10.1957 r.) jest sopocianinem, absolwentem sopockich szkół: SP nr 8 im. Jana Matejki i I LO im. M. Skłodowskiej-Curie. Dermatolog i alergolog, wybitny polski badacz i nauczyciel akademicki, pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opublikował 448 prac w prestiżowych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest redaktorem i współautorem 6 monografii z zakresu dermatologii i alergologii. Główne problemy badawcze, którymi profesor zajmuje się w swojej pracy naukowej to: alergiczne choroby skóry, a zwłaszcza AZS, epidemiologia i terapia infekcji grzybiczych i gronkowcowych, nowotworów skóry, chorób z awodowych, profilaktyka, badania jakości życia, lecznictwo dermatologiczne oraz farmakoekonomia. Od 1993 roku prowadzi w Sopocie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Vita Medicine.

Profesor Roman Nowicki jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych. Pełni również ważne funkcje w polskich towarzystwach naukowych. Jest wybitnym dydaktykiem, zaangażowanym w kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest promotorem dziewięciu ukończonych przewodów doktorskich oraz recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Wielokrotnie oceniał też dorobek naukowy w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.

Profesor Roman Nowicki odebrał Sopocką Muzę za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Jeszcze w tym roku zostaną przyznane Sopocka Muza w dziedzinie kultury, a także Młoda Muza.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...