Wniosek o dodatek elektryczny do 1 lutego

Fot. Pixabay

Przypominamy, że tylko do 1 lutego można złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek przysługuje osobom, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, w tym pompy ciepła. Dopłata do ogrzewania prądem wynosi 1000 lub 1500 zł w zależności od zużycia energii w 2021 r.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja CEEB). Dodatek można otrzymać mimo barku zgłoszenia tylko po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh zostanie on podwyższony do 1500 zł. Aby otrzymać podwyższony dodatek, należy potwierdzić zużycie energii w 2021 r. fakturami lub zaświadczeniem od dostawcy energii.

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe, które żyją pod jednym adresem, ale mają różne źródła ogrzewania zgłoszone do CEEB. W takim przypadku dodatek będzie przyznany po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, który potwierdzi oddzielne źródła ciepła i odrębność lokali.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • osobom, które do ogrzania domu wykorzystują fotowoltaikę (lub inne odnawialne źródła energii),
  • gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy lub do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Od 13 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową lub online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub platformy ePUAP.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

W Sopocie obsługą dodatków grzewczych, również elektrycznego, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, tel. 58 551 61 63.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...