Państwowa Galeria Sztuki podsumowała miniony rok

Fot. Anna Rezulak KFP/UMS

26 wystaw, również poza własną galerią, kilkanaście publikacji poświęconych sztuce, spotkania autorskie, wykłady, oprowadzania po wystawach, a także zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych, w których wzięło udział ponad 4 tys. osób. Taki był rok 2022 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Państwowa Galeria Sztuki w 2022 roku zorganizowała 26 wystaw, w tym 23 wystawy w siedzibie galerii i 3 wystawy przygotowane poza Sopotem.

Największą popularnością i frekwencją odwiedzających PGS cieszyła się wystawa „Na tropie doskonałości. wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka", którą w latem ub. roku zobaczyło ponad 15 tys. osób. Kolekcja Wojciecha Fibaka ma specyfikę kolekcji muzealnej – jest to szeroki zbiór prac z pewnego wycinka czasu obrazujący wielokierunkowość poszukiwań kolekcjonera, ale też co ważne dość obiektywnie polską scenę artystyczną przede wszystkim drugiej połowy XX w. i początków XXI w. Prezentowany na wystawie w Państwowej Galerii Sztuki wybór prac w dużej mierze odzwierciedlał obliczę polskiej sztuki powojennej i jej przemian. Na ekspozycji można było odnaleźć najwybitniejsze nazwiska i prace artystów polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, m.in Magdaleny Abakanowicz, Jana Berdyszaka, Ryszarda Winiarskiego czy Leona Tarasewicza. Wystawa dzieł z kolekcji Fibaka została wyróżniona w konkursie „Sopockie Perły", zajmując II miejsce w kategorii Wydarzenie.

Wyrazem solidarności z napadniętą przez Rosję Ukrainą była zorganizowana w PGS wystawa „Stan wyjątkowy" pokazująca twórczość młodych ukraińskich artystów. Została pomyślana została jako platforma, dzięki której artyści ukraińscy – zarówno ci, którzy w ostatnich latach wyjechali z Ukrainy, jak i pozostający wciąż w rejonach walk – mogli zaprezentować swoje prace, stworzone w bezpośrednim kontekście wojny.

Galeria była też partnerem dedykowanej artystom z Ukrainy wystawy „Zabójstwo do przyjęcia", która odbyła się w Berlinie ze wsparciem Instytutu Adama Mickiewicza i Instytutu Polskiego w Berlinie.

Twórczości artystów związanych z Sopotem poświęcone były wystawy „Teresa Pągowska. Głębiej niż moje wiem”, wystawa malarstwa Henryka Cześnika „Wotywy motywne i inne historie", a także Jacka Staniszewskiego „Nobody’s Perfect”

Dużą popularnością wśród zwiedzających cieszyła się także wystawa „Bujność. Atlas nieskończonych możliwości" zorganizowana we współpracy z Ergo Hestią i Fundacją Artystyczna Podróż Hestii. Wystawa była podsumowaniem organizowanego przez 20 lat konkursu dla młodych polskich artystów. Wystawie towarzyszył bogaty program edukacyjny. 

Wydarzenia cykliczne  

Najważniejszym wydarzeniem cyklicznym współorganizowanym przez Państwową Galerię Sztuki był Festiwal Fotografii w Ramach Sopotu (FFWRS). W ubiegłorocznej, ósmej edycji, w ramach współpracy nadbałtyckiej wzięli udział m.in zaproszeni artyści-fotograficy z Danii. 

Baltic Horizons 

Państwowa Galeria Sztuki jest współorganizatorem międzynarodowego konkursu na rzeźbę, która stanie w przestrzeni miejskiej Sopotu. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali artyści z Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii, którzy jesienią 2022 wzięli udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez PGS. Wiosną 2023 roku będziemy mogli zobaczyć pierwsze efekty ich pracy i poznać wstępne pomysły na rzeźbę dla Sopotu. Inauguracja konkursu i towarzysząca jej debata odbyły się w PGS 29 września ubiegłego roku. Projekt jest finansowany przez Miasto Sopotu i Ergo Hestię.

Konkurs Baltic Horizons wpisuje się w szerszy projekt zatytułowany „Sopot miastem rzeźby". Państwowa Galeria Sztuki w ramach tych działań zrealizowała pomysł ustawienia na skwerze Miłosza w Sopocie dwóch rzeźb Ewy Beyer-Formeli (2021 r.). Kontynuacją było postawienie w roku 2022 trzech kolejnych rzeźb, autorstwa Stanisława Horno-Popławskiego, Janiny Stefanowicz-Schmidt i Hanny Brzuszkiewicz nieopodal budynku „Sfinksa", w którym kiedyś swoją pracownię miał Stanisław Horno-Popławski. 

Kolekcja 

W 2022 roku kolekcja Państwowej Galerii Sztuki wzbogaciła się o obraz związanej z Sopotem Anny Orbaczewskiej Bez tytułu, według „Toalety Wenus” Francoisa Bouchera oraz rzeźbę (neon) Słońce Sopotu II autorstwa Jarosława Perszko. Rzeźba znalazła miejsce przed wejściem do galerii, stając się mocnym akcentem zachęcającym do jej odwiedzenia.

Przestrzeń do debaty

W sierpniu Państwowa Galeria Sztuki była gospodarzem cieszących się ogromną popularnością spotkań autorskich w ramach Festiwalu Literacki Sopot 2022. Ubiegłoroczna edycja była poświęcona literaturze i kulturze Irlandii. Natomiast w grudniu ubiegłego roku w murach PGS odbyło się jedno ze spotkań w ramach Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego. W spotkaniu i debacie pod tytułem „Dobry samorząd na trudne czasy" wzięli udział prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzenia wystaw.

Edukacja

Państwowa Galeria Sztuki rozwijała w minionym roku także dzałalność edukacyjną, w ramach której odbywały się:

  1. warsztaty plastyczne (86 zajęć, 1396 uczestników)
  2. oprowadzania po wystawach (32 grupy, 1858 uczestników)
  3. spotkania autorskie i wykłady o sztuce (6 spotkań, 290 uczestników)
  4. zajęcia dla szkół i przedszkoli (36 grup, 720 uczestników).

Łącznie w 160 wydarzeniach edukacyjnych dla różnych grup wiekowych zorganizowanych przez Państwową Galerię Sztuki wzięło udział 4264 osób.

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie znalazła się na bardzo wysokim 3. miejscu w 11. rankingu galerii tygodnika „Polityka”. W kategorii „Galerie Samorządowe" wyprzedziły nas tylko MOCAK w Krakowie i CSW Znaki Czasu w Toruniu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...