Goyki 3 Art Inkubator podsumował miniony rok

Goyki 3 Art Inkubator. Fot. Krzysztof Mystkowski KFP/UMS

Wystawy, cykl warsztatów i wykładów mistrzowskich, pokazy filmów w ramach kina studyjnego, debaty, koncerty, oprowadzania z przewodnikiem, rezydencje artystyczne – złożyły się na pracowity 2022 rok sopockiego Art Inkubatora. Na Goyki powstało również Muzeum Miejsca, a także pracownie krawiecka i sitodruku. We wszystkich ubiegłorocznych wydarzeniach wzięło udział ponad 7 tys. osób, a 1,5 tys. osób zwiedziło willę podczas oprowadzań z przewodnikiem.

Działalność Goyki 3 Art Inkubator skupiona jest na szerokim programie rezydencyjnym oraz edukacyjnym skierowanym do artystów, artystek i osób, które chcą poszerzać swoje kompetencje kulturowe oraz umiejętności zawodowe. Wśród najważniejszych idei jakie nam przyświecają są wrażliwość społeczna, prawa kobiet, natura.

Rezydenci i rezydentki

W 2022 roku w Goyki 3 Art Inkubatorze gościło 28 rezydentów.

W ramach organizowanego naboru AIR spośród ponad 80 zgłoszeń wyłonione zostały cztery artystki: dwie z dziedziny sztuk wizualnych i dwie – z literatury. Na Goyki pracowały: Małgorzata Smolak, Katya Shadkovska, Jagoda Dobecka i Paulina Yi-Yan Lee. Ponadto, we współpracy z Trafostacją Sztuki, na rezydencję artystyczną Art Inkubator zaprosił Nguyen Quoc Thanh. Każdy z rezydentów i rezydentek, w ramach zobowiązania jakie podjął przyjeżdżając do Sopotu, prezentował na zakończenie pobytu efekty swojej pracy podczas spotkania otwartego z publicznością.

W ramach rezydencji muzycznej organizowanej przy współpracy z Centre National de la Musique w Paryżu i Instytutem Francuskim w Warszawie do Sopotu przyjechało siedmioro francuskich muzyków. Gisele Pape, Yelli Yelli, Nhyx, Since Charles, Soma, Francois&The Atlas Mountains, Joseph Schiano di Lombo. Pracowali oni w sopockim studio nagrań, współpracowali z trójmiejskimi muzykami i realizatorami nagrań. Efektem pobytu obu grup były koncerty w klubie Sfinks i klubie BOTO. 

2 edycja Syncamp kompozytorów muzyki współczesnej i filmowej realizowana we współpracy z Music Export Poland podczas którego 15 kompozytorów i kompozytorek z Polski i 8 krajów z całego świata (Czechy, Islandia, Hiszpania, Ukraina, Łotwa, Węgry, Meksyk, Holandia) uczestniczyło w zajęciach pod okiem międzynarodowych tutorów pracując nad własnymi kompozycjami. Music supervisors byli: Magdalena Niestryjewska, Roy Lidstone, Connie Farr. 

Wystawy indywidualne 

„Kiedy kanty kłują mocniej’’ Ali Savashevich, białoruskiej artystki, która w swojej sztuce skupia się na temacie ciała, szczególnie kobiecego, często poddawanego kontroli i funkcjonującego w sztywno określonych ramach. Wystawa „Kiedy kanty kłują mocniej" odwoływała się do wątków kultury i aktualnej sytuacji w Białorusi. W jej pracach oglądaliśmy ciała, które poddane były opresji i umieszczane w niekomfortowych sytuacjach.

„Poszerzanie przestrzeni codzienności’’ Alicji Bielawskiej, podczas której artystka prezentowała prace wykonane z tkaniny, ceramiki i stali. Własnoręczne tworzenie ceramiki i tkanin nawiązuje do rzemieślniczej codzienności, w której opieka nad sobą, innymi i otoczeniem powraca jako ważny element. W prezentowanych pracach widoczny był powolny rytm i rytualność tworzenia przedmiotów.

 „Zeitgeist” Patrycji Orzechowskiej to odwołanie do ukutego w XII wieku wyrażenia filozoficznego, które oznacza „ducha epoki’’ i odnosi się do intelektualnego i kulturowego klimatu danego czasu. Na wystawie symbolicznie przenieśliśmy się do początku XX wieku ,,kiedy to kult ciała i aktywny kontakt z przyrodą fascynował ówczesnych myślicieli i polityków”.

Ważne wystawy zbiorowe

• „Protest Nadziei’’ wystawa , która nawiązywała do tematyki podjętej przez irlandzką edycję Festiwalu Literacki Sopot. Punktem wyjścia do rozważań były, organizowane przez irlandzkie artystki, podczas zamieszek związanych z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Irlandii, artystyczne manifestacje. Inspirując się szytymi przez nie fartuchami z hasłami wspierającymi kobiety polskie artystki zaprojektowały i wykonały cykl sztandarów, które również odnosiły się do praw kobiet, idei wolności etc.  W tym niezwykłym przedsięwzięciu prezentowanym w bindażu lipowym w parku na Goyki uczestniczyły: Alicja Karska, Diana Lenart, Agata Nowosielska, Ania Witkowska, Gosia Golińska, Emilia Orzechowska, Grazyna Rigall.

Wystawę poprzedziły spotkania warsztatowe dotyczące relacji między kobiecym ciałem a represyjnym prawem, co może przejawiać się w różnych formach aktywizmu. Artystyczny wymiar nadały spotkania z Monika Weychert i Cecily Brennan oraz warsztaty prowadzone przez „Szare Wrony’’.

„Gimme Shelter’’ wystawa kuratorowana przez Dianę Lenart, która znalazła swoje miejsce w parku na Goyki, w przestrzeniach willi Art. Inkubatora oraz Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Twórczyniami wystawy były członkinie kolektywu G8, eksplorujacego tematy bliskie mieszkańcom i  miastu: Agnieszka Jevka Jewasińska, Aleksandra Majzel, Anita Wasik, Ania Witkowska, Kasia Michałkiewicz – Hansen, Kasia Stefania Józefowicz, Lucyna Kolendo, Zuzanna Seweryna Dolega oraz duch Jung Hoo Kown, koreańskiej architektki i rysowniczki.

Tytuł wystawy nawiązywał do protest songu, którego rodowód związany jest z trudnymi latami rewolucji obyczajowej, wojny w Wietnamie i nadchodzącej porażki dzieci kwiatów. Tekst utworu jest wołaniem o pomoc, a tytułowe schronienie przybiera głęboko metaforyczny sens. Instalacje, które znalazły się na wystawie odnosiły się do tematu w różnoraki sposób, będąc reakcją zarówno na wydarzenia ostatnich lat w kraju i za granicą, jak i prywatnych zmagań artystek. 

Debaty i konferencje naukowe

• „Czy inny internet jest możliwy?’’- w ramach cyklu #Goyki3Lab odbyła się debata z udziałem Magdy Gacyk, Joanny Murzyn i Bartka Frąckowiaka, na temat m.in. „Internetu ekologicznego’’ versus poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych w Dolinie Krzemowej.

 Konferencja „Przyroda a dyskursy narodowe w kulturach Europy środkowo-wschodniej’’ współorganizowana przez #Goyki3 z Zakładem Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiej. Celem konferencji była debata wokół utrwalonych w kulturach Europy Środkowo-Wschodniej sposobów tradycyjnego myślenia o przyrodzie /ich genezie, przejawach oraz zagrożeniach jakie ze sobą niosą.

Konferencji towarzyszyła, zorganizowana przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, wystawa „Nie wszystko jest o nas’, w której udział wzięli Elvin Flamingo, Marta Branicka, Marta Kubis, Zofia Martin, Katarzyna Serkowska, Marcin Zawicki.

 Konferencja „Culture onLIVE’’ po raz trzeci organizowana wspólnie z Music Export Poland. Celem konferencji jest omówienie najważniejszych dla branży muzycznej problemów i nowych rozwiązań np.legislacyjnych. Uczestnicy byli obecni na żywo w willi Art. Inkubatora bądź uczestniczyli w wydarzeniach online. W roli tutorów wystąpili zarówno polscy jak i międzynarodowi specjaliści w dziedzinie prawa autorskiego, rozwoju kariery muzycznej, zasad pozyskiwania grantów i inne.

Warsztaty, wykłady mistrzowskie:

 „Warsztaty scenopisarskie‘’ z Agnieszką Kruk. Cieszące się ogromnym zainteresowaniem warsztaty realizowane były po raz drugi. Uczestnicy i uczestniczki zdobywali wiedzę niezbędną do napisania scenariusza tzw. shorta/krótkiej formy filmowej/.

 warsztaty z webwritingu z Joanną Wryczą-Bekier pomogły zapoznać się ze sztuką pisania tekstów do internetu. Podczas zajęć można było nauczyć się jak dzięki dobrze napisanym i zoptymalizowanym artykułom blogowym stać się liderem dla pytań w dziedzinie, z której chcemy być znani.

 warsztaty z field recordingu z Marcinem Dymiterem. Field recording, czyli nagrania terenowe, dla jednych są działaniem na granicy dźwiękowego dokumentu, dla innych filozofią i życiową praktyką. Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 „Ableton Live’’ masterclass z Quai Stephane podczas którego uczestnicy uczyli się jak skomponować utwór za pomocą alternatywnych technik tworzenia

• „Kultura przedefiniowana’’ wykład mistrzowski prof. Mariusza Czepczyńskiego dotyczył m.in nowych sposobów badania sukcesu w kulturze, rozwoju kolektywów twórczych, otwarcia się kultury na lokalne społeczności oraz angażowania ich w proces tworzenia.

 „Osobiste historie przedmiotów’’. Podczas warsztatów z Alicją Bielawską uczestnicy sięgnęli do własnej pamięci i próbowali wywołać obrazy ważnych dla siebie obiektów. Za pomocą różnych narzędzi wizualnych i tekstowych przywoływali dane przedmioty i związane z nimi historie.

 Goyki3 for Ukraine, cykl spotkań organizowanych dla ukraińskich i polskich artystów i artystek, objął pięć wykładów online, w języku polskim i angielskim, dotyczących m.in. prawa autorskiego w Polsce, systemu sztuki w Polsce, personal brandingu dla artystów oraz pięć spotkań offline w willi Art Inkubatora. Spotkania te dotyczyły m.in. startu na rynku pracy, budowania marki artystycznej, strategicznego rozwoju na rynku kultury, budowania sieci relacji na rynku kultury.

Warsztaty dla nauczycieli

„Od recytacji do spektaklu - analiza form teatralnych’’ prowadzone przez Tomasza Domagałę. Celem warsztatów było zapoznanie się ze struktura recytacji i dzieł teatralnych w celu głębszego zrozumienia mechanizmów teatru, zdobycie świadomości odrębności tych gatunków.

• „Sztuka nowoczesna - instrukcja używania dla nauczycieli’’ prowadzone przez Martę Przybył. Na przykładzie praktyk Zespołu Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a w szczególności programu Formy Podstawowe uczestnicy mieli okazje przyjrzeć się możliwościom włączania sztuki nowoczesnej w procesy edukacyjne. Od września do grudnia pod opieką nauczycielki Katarzyny Tamulis grupa siedmiu uczennic z klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. gen. W. Sikorskiego w Sopocie spotykała się, by pracować z wybranymi dziełami sztuki. Odbyło się osiem godzinnych spotkań. Zwieńczeniem będzie wystawa - fotorelacja, dokumentująca prace dzieci z poszczególnymi dziełami sztuki.

 Literacki Sopot

Ubiegłoroczna, 11. edycja Festiwalu Literacki Sopot odbyła się w dniach 18-21 sierpnia 2022 roku. Tematem wiodącym była literatura irlandzka, a wśród gości i gościń znaleźli się m.in. Lucy Caldwell, Sebastian Barry, Eimear McBride, Colum McCann, Elizabeth Strout. Odbyło się 27 spotkań autorskich, na targach książki swoje stoiska miało 44 wystawców i 51 wydawnictw. Wydarzenia odbywały się w 12 przestrzeniach festiwalowych, odbyło się 9 debat, 9 warsztatów i spotkań dla dzieci, 3 projekcje filmowe, 1 instalacja artystyczna, 1 słuchowisko, 1 premierowe wydarzenie teatralne oraz 1 gra miejska. W Literackim Sopocie udział wzięło około 10 000 uczestników offline. To również blisko 35 000 wyświetlonych minut transmisji i retransmisji spotkań na FB podczas samych tylko dni festiwalowych. Spotkania i debaty były tłumaczone na polski język migowy, a także nagrywane i udostępnione na kanale YouTube Goyki 3. Podcasty ze spotkań dostępne są na kanale Goyki3 na Spotify. 

Nauka w Art Inkubatorze

Cykl wykładów naukowych organizowany przez Fundację Na Rzecz Badań Interdyscyplinarnych obejmował:

 „Symetrie w fizyce’’ wykład Marty Bielińskiej
 „Girolamo Cardano-uczony i hazardzista’’ wykład mistrzowski prof. Artura Ekerta laureata Maxwell Prize and Medal,Hughes Medal oraz Fellow of the Royal Society
 „Ciemna energia i ciemna materia’’ wykład dr Sebastiana Szybki
 „O mnogości nieskończonosci’’ wykład dr Tomasza Millera

Kino

W ramach kina studyjnego odbyły się pokazy filmów „Ucieczka na Srebrny Glob”, „Planete 2.0”, „Najpiękniejszy chłopiec na świecie”, „Skąd przybywamy”, „Bergman-rok z życia”, „Nomada”, „Cena wszystkiego”, „Beuys. Sztuka to rewolucja”, „Serce Psa”, "Cunningham. Choreograf współczesności" „Mit Hitlera”, „Bukolika”. Zorganizowaliśmy także pokaz specjalny filmu dokumentalnego pt. „Adam Strzembosz – Pierwszy Sędzia Rzeczypospolitej” zakończony debatą z udziałem Stanisława Zakroczymskiego oraz Bożeny Garus-Hockuby.

Songwriter Festival Sopot

Po raz pierwszy w #ParkNaGoyki zorganizowany wraz z Home Gig Podjazd Songwriter Festival Sopot. W każdy poniedziałek maja i czerwca koncerty skupiały od 30 do 200 osób, licząc średnio 60 osób na koncert. W ramach festiwalu wystąpili: Michal Kowalonek, Henry No Hurry, Maks Łapinski, Zagi, Postman, Zuzanna, Ragnar Olafson oraz Tomasz Makowiecki.

Ponadto w parku na Goyki odbyły się cykle warsztatów dotyczących pielęgnacji łąk kwietnych, dbania o naturalne miejskie tereny zielone, opieki nad pszczołami.

Kilka liczb:

www.goyki3.pl - 19 000 użytkowników strony www.goyki3.pl, głównie z Polski, USA, Wielkiej Brytani, Niemiec, Francji, Irlandii.

FB.com/goyki3 - 288 412 zasięg strony; 76,3% fanek to kobiety

YT.com/goyki3 - 8700 h oglądania treści video na kanale; 41 629 wyświetleń

Newsletter "Wieści z Goyki": 17 wysyłek 

zasięg informacji: 120,9 mln

liczba informacji: 1379

Nagrody: I miejsce w kategorii Posesje instytucji XXX edycji konkursu Na najpiękniejszą posesję w Sopocie dla siedziby Goyki 3 Art Inkubatora.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...