Remonty i przebudowy dróg w Sopocie w dniach 30.01 - 4.02.2023

Układanie nawierzchni na rondzie u zbiegu ulic 3 Maja i Kościuszki, prace na ulicy Marynarzy, związane z kolejnym etapem budowy woonerfu - to remonty dróg, które mogą powodować największe utrudnienia w ruchu w Sopocie w dniach 30.01 - 4.02. 

Trzeci etap przebudowy ul. 3 Maja w Sopocie

Trwa kompleksowa przebudowa ul. 3 Maja. Zamknięty jest przebudowywany odcinek od ul. Kościuszki do posesji nr 69 (za wiaduktem kolejowym). Z ul. Kościuszki nie wjedziemy w ul. 3 Maja. Z alei Niepodległości możliwy jest dojazd ulicą 3 Maja tylko do ul. Torowej.

Objazdy poprowadzone są aleją Niepodległości, ulicami Podjazd, Kościuszki, Lipową, Dębową lub aleją Niepodległości, ulicami Podjazd, Chopina, Sobieskiego. Miejsce prowadzenia prac można objechać również dołem Sopotu ulicami: Polną, Bitwy pod Płowcami, 3 Maja lub Grunwaldzką.

Trwa układanie nawierzchni bitumicznych na rondzie. Jednocześnie kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej na ostatnim fragmencie - od skrzyżowania z ul. Kościuszki w kierunku alei Niepodległości. Przebudowywane są chodniki po stronie numerów parzystych, budowana jest sieć wodociągowa i energetyczna oraz stawiane są słupy oświetlenia ulicznego.

Godziny układania mas:

  • poniedziałek, 30.01.2023 w godz. 7.00 - 17.00
  • czwartek, 2.02.2023 w godz. 7.00 - 15.00
  • piątek, 3.02.2023 w godz. 7.00 - 15.00

Drugi etap budowy woonerfu na ul. Kolejowej

Trwa budowa woonerfu na ul. Kolejowej w Sopocie. Obecnie prowadzone prace obejmują ulicę Marynarzy (obie strony) oraz ul. Kolejową od ul. Marynarzy do II łącznika. Fragment ul. Kolejowej objęty pracami jest wyłączony z ruchu. 

Czasowo ulica Kolejowa, na odcinku od ul. Podjazd do II łącznika, jest jednokierunkowa (wjazd od ul. Podjazd, wyjazd II łącznikiem do alei Niepodległości). Ulica Marynarzy jest zamknięta dla ruchu, z warunkowym dojazdem do posesji przy niej zlokalizowanych. Na przebudowywanym fragmencie wprowadzone zostały miejscowe zakazy zatrzymywania się.

W tym tygodniu wykonawca zaplanował prace z branży wodno-kanalizacyjnej: m.in budowę wpustów przy zbiorniku retencyjnym, budowę odwodnień liniowych w chodniku ul. Marynarzy. Kontynuowane będzie układanie nawierzchni chodnika w ul. Marynarzy; wykonawca rozpocznie wykonywanie koryta i układanie warstwy stabilizacji z kruszywa pod przyszłe nawierzchnie jezdni i chodnika, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marynarzy do budynku nr 757a. Rozpocznie się budowa oświetlenia od ul. Marynarzy w kierunku II łącznika oraz budowa sieci teletechnicznej.

Przycinki i formowanie szpalerów drzew w Sopocie

W tym tygodniu można się spodziewać utrudnień w ruchu związanych z formowanie szpalerów drzew rosnących przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz cięcia sanitarne drzew rosnących przy ulicy Haffnera, na odcinku od ul. Goyki w kierunku ulicy Bohaterów Monte Cassino.

Prace, o ile pogoda pozwoli, odbywać się będą w godzinach 6.00-15.00.

- Bardzo prosimy o dostosowywanie się do informacji umieszczanych w rejonie prowadzonych robót i przestawienie aut - mówi Anna Dyksińska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

Czasowe utrudnienia w ruchu

Służba Drogowa ZDiZ w tym tygodniu w godz. 7.00-14.00 wykonywać będzie roboty bitumiczne:

  • w poniedziałek i wtorek, 30 - 31.01 na ul. Chrobrego 22
  • w środę, 1.02 na ul. Polnej 20
  • w czwartek, 2.02 na ul. Polnej 18
  • w piątek,  3.02 - na ul. Moniuszki (słup nr 8) 10/2
  • w sobotę, 4.02 - na al.Niepodległości 786, prawy pas w kierunku Gdańska (na wysokości tunelu)

W związku z przebudową ulicy Okrężnej planowane jest rozpoczęcie prac na odcinku od numeru 17 do numeru 9.

W poniedziałek, 30 stycznia w godzinach 10.00-14.00 mogą wystąpić czasowe zajęcia prawego pasa ruchu jezdni alei Niepodległości. Roboty budowlane będą wykonywane na wysokości wyjazdu z ul. Smolnej w kierunku Gdańska.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...