Pomorskie z Ukrainą

Gmina Miasta Sopotu uzyskała pozytywną decyzję Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie przyznania środków grantowych w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”. Środki zostaną udostępnione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 14.1 Integracja imigrantów. Wysokość grantu dla Sopotu wynosi 482 500 zł.

Projekt zakłada wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Miasta Sopotu na rzecz trwałego wzmocnienia ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem komponentu zawodowego oraz profilaktyki wykluczenia społecznego.

Gmina Miasta Sopotu planuje 2 działania na rzecz pomocy uchodźcom przebywającym w Sopocie, w zbiorowych domach zakwaterowania:

  • „Przygotowanie i uruchomienie lokalu ze wsparciem dla uchodźców”,
  • „Program wsparcia zawodowego uchodźców” obejmujący poddziałania:
    - doradztwo zawodowe,
    - bony szkoleniowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 431 710,52 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 50 789,48 zł

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...