Rezydencje artystyczne na Goyki

Fot. materiały Goyki 3 Art Inkubatora

W 2023 roku sopocki Art Inkubator inicjuje nowy program krótkich rezydenci dedykowany artystom i artystkom mieszkającym i tworzącym w Sopocie. Program składa się z dwóch części: dwutygodniowej rezydencji twórczej oraz tygodniowej wystawy indywidualnej w przestrzeniach wilii na Goyki 3. Rezydencja rozpocznie się 17 lipca.

Do udziału w otwartym naborze, w ramach którego jury wybierze jedną osobę do odbycia rezydencji, zaproszeni są artyści i artystki, którzy zajmują się sztukami wizualnymi, w szczególności malarstwem, rzeźbą, performance, wideo, grafiką, tekstem lub badaniami artystycznymi. Mogą to być osoby, które chciałyby w ramach rezydencji dokończyć rozpoczęty już projekt lub stworzyć nowy.

Goyki 3 Art Inkubator w ramach rezydencji oferuje:

– pracownię w siedzibie przy ul. Goyki 3 na okres dwóch tygodni
– budżet produkcyjny do realizacji wystawy w wysokości 1500 zł
– tygodniową wystawę w przestrzeniach willi na Goyki 3
– opiekę kuratorską podczas rezydencji

Rezydencja: 17-29 lipca 2023 r.
Wystawa: 28.07 – 05.08.2023 r.

Zgłoszenia powinny zawierać:
– portfolio do 10 stron w formacie PDF,
– podpisane oświadczenie o zamieszkaniu w Sopocie,
– CV z selekcją najważniejszych dokonań w formacie PDF,
– Opis projektu realizowanego w ramach rezydencji (max. 200 słów);
– formularz kontaktowy zawierający: imię i nazwisko artysty, adres email, telefon kontaktowy, datę urodzenia oraz adres zamieszkania, dziedzinę w ramach której będzie realizowany projekt, listę załączników, informacje dodatkowe.

Zgłoszenia oraz pytania należy przesyłać na adres air@goyki3.pl, najpóźniej do 27 lutego 2023 r., do godz. 23.00.

Jury naboru do programu rezydencji: Kasia Sobczak (Goyki 3 Art Inkubator) i Eulalia Domanowska (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie).

Do udziału w otwartym naborze mogą się zgłaszać twórcy indywidualni; artyści i artystki z Polski oraz z zagranicy. Warunkiem jest zamieszkanie w Sopocie od minimum 8 miesięcy. Zgłoszenia nie zawierające wszystkich dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...