Pomorskie gminy jednomyślne w sprawie ochrony lasu

Fot. Michał Mazurkiewicz

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci Redy, Wejherowa, Gdańska, Sopotu i Gdyni złożyli w imieniu mieszkańców swoich miast i gmin wspólne postulaty i wnioski do tzw. Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2025-2034. Celem jest wdrożenie procedur, które umożliwią zwiększenie ochrony lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Plan Urządzenia Lasu tworzony jest przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku i wdrażany na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Gdańsk. Obszary te swoją powierzchnią pokrywają się mniej więcej z terenami jakie obejmuje Trójmiejski Park Krajobrazowy. Najbliższy Plan Urządzenia Lasu obejmie lata 2025-2034. 

Na wniosek mieszkańców i organizacji pozarządowych postulujących lepszą ochronę lasu i zaprzestanie radykalnych wycinek drzewostanu, przedstawiciele miast i gmin Pomorza: Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy, Przemysław Kiedrowski, wójt Gminy Wejherowo, Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i Jacek Karnowski, prezydent Sopotu podpisali się pod wspólnymi postulatami i wnioskami do nowotworzonego Planu Urządzenia Lasu. 

Jak mówi Aleksandra Gosk, przewodnicząca komisji Turystyki i Uzdrowiska w Radzie Miasta Sopotu:

– ten wspólny głos i wniosek są odpowiedzią na wzmożoną wycinkę na terenie lasów TPK. Podejmujemy liczne działania mające na celu ochronę zasobu leśnego na terenie Sopotu, stanowiącego również olbrzymi potencjał uzdrowiskowy. Złożyliśmy już uwagi do Planu Urządzenia Lasu, a teraz składamy kategoryczne uwagi do „zabiegów gospodarczych” zaplanowanych do wykonania w 2023 roku. Nie chcemy wycinek ani dewastacji szlaków pieszych w sopockich lasach. Współpracujemy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, słuchamy mieszkańców.

Pomorscy samorządowcy w piśmie skierowanym 31 stycznia br. do Nadleśnictwa Gdańsk postulują ustanowienie priorytetu funkcji przyrodniczej i społecznej lasu przy radykalnym ograniczeniu funkcji gospodarczych, zwłaszcza maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna. Samorządowcy wysunęli propozycję m.in. podniesienia wieku rębności poszczególnych gatunków drzew, rozwijanie sieci drzewostanów referencyjnych, a także nadanie statusu lasów o zwiększonej funkcji społecznej lasom położonym w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. 

Pełna wersja pisma „Postulaty oraz wnioski do projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2025-2034” w załączniku. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...