Ruszyła rekrutacja do sopockich żłobków, przedszkoli i I klas

Budynek sopockiego przedszkola
Fot. Aleksandra Komendarek-Tymendorf

Rozpoczęła się rekrutacja do żłobków, przedszkoli i do I klas szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola można będzie składać do 31 marca. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 24 kwietnia. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I należy składać bezpośrednio w szkole podstawowej do 28 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 maja.

Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności. Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać ze stron internetowych przedszkoli i wypełniony wysłać na adres mailowy placówki lub złożyć w formie papierowej bezpośrednio w przedszkolu.

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w poprzednim roku szkolnym składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 22 do 28 lutego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

– 750 miejsc, które przygotowaliśmy, powinno zagwarantować pełną dostępność do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku 3 do 6 lat – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – W Sopocie od wielu już lat każdy chętny maluch ma zapewnione miejsce w przedszkolu. W sopockich klasach pierwszych w minionym roku szkolnym było 250 uczniów, ale sytuacja w Ukrainie bardzo mocno tę sytuację zmieniła. Przypomnę, że w sopockich szkołach i przedszkolach mamy prawie 500 dzieci z terenów objętych wojną.  

Rozpoczęła się też rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 w dwóch publicznych żłobkach w Sopocie: Żłobku "Puchatek" przy ul. Armii Krajowej 58 i filii nr 1 Żłobka "Puchatek" przy ul. Obodrzyców 18. Nabór prowadzony jest do 31 marca. Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i składania wniosków. Wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie żłobków: www.zlobekpuchatek.pl oraz www.filia.zlobekpuchatek.pl. 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...