Sopockie obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej

Fot. MOPS Sopot

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Z tej okazji pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie organizują happening „Tulipan dla Mieszkańca”, zapraszają na indywidualne konsultacje oraz na spotkanie z Magdaleną Czarzyńską-Jachim, wiceprezydentką Sopotu. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Pracy Socjalnej to „Poszanowanie różnorodności poprzez wspólne działania społeczne”.

Praca socjalna to nie tylko zawód, ale i służba na rzecz osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić. To indywidualna praca z osobą lub rodziną, której celem jest znalezienie rozwiązania problemu, przezwyciężenie trudności i zapewnienie godnych warunków życia. W pracy socjalnej istotne jest, aby dać oparcie osobie lub rodzinie w jej trudnej sytuacji życiowej, mobilizować i zachęcać do samodzielnego rozwiązywania problemów, a nie ją wyręczać.

Pracownik socjalny udziela informacji, wskazówek i proponuje różne formy pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji. Współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami, aby zapewnić kompleksowe, niezbędne wsparcie.

– Zachęcam do bliższego poznania naszej pracy oraz bogatej oferty usług społecznych – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie. – Pomoc społeczna często kojarzy się z wypłatą zasiłków a to tylko jedna z wielu form wsparcia jaką oferujemy. Oprócz pomocy finansowej oraz pracy socjalnej, prowadzimy działania aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, terapię indywidualną i grupową – dodaje Andrzej Czekaj. 

Konsultacje indywidualne

W dniach od 20 do 24 marca odbędą się indywidulane konsultacje: osobiste, telefoniczne lub on-line. Mieszkańcy Sopotu będą mogli porozmawiać ze specjalistami MOPS: pracownikiem socjalnym, prawnikiem, psychologiem, asystentem rodziny, na ważne dla nich tematy.

Konsultacje odbywać się będą po wcześniejszym zgłoszeniu ze strony mieszkańca. Zgłoszenie należy przesłać na adres: mops@mopssopot.pl.  W temacie maila proszę wpisać „konsultacja z pracownikiem MOPS”. W treści wiadomości należy podać temat rozmowy lub zadać pytanie, napisać proponowany dzień i godzinę spotkania. Po przesłaniu zgłoszenia, otrzymają Państwo informację zwrotną z zaproszeniem na spotkanie lub linkiem, w przypadku spotkania on-line. Konsultacje odbywać się będą w dniach 20-24 marca w godz. 8.00-15.00.

Opieka nad starszym, niesamodzielnym rodzicem. Spotkanie z Magdaleną Czarzyńską-Jachim
, wiceprezydentką Sopotu i Andrzejem Czekajem, dyrektorem sopockiego MOPS.

Spotkanie, w ramach cyklu Miasto Seniora, odbędzie się w Sopotece, w środę 22 marca o godz. 12.00. Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, podzieli się osobistymi doświadczeniami w opiece nad starszym rodzicem. Będzie też okazja do rozmowy m.in. o ofercie wparcia dla starszych, niesamodzielnych mieszkańców Sopotu oraz ich opiekunów, o tym jak miasto może się przygotować na starzenie się swoich mieszkańców, a także jakie wyzwania stoją w związku z tym przed samorządem.

Po spotkaniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikami sopockiego MOPS. Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne, w tym poradnik „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu?”. Będą również niespodzianki oraz słodki poczęstunek.

„Tulipan dla Mieszkańca”

Obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej to także bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w przestrzeni publicznej. 21 marca pracownicy MOPS organizują happening „Tulipan dla Mieszkańca”. Pojawią się na ulicach Sopotu i będą wręczać mieszkańcom białe tulipany z załączonym bilecikiem. Odwiedzą również instytucje i organizacje, z którymi współpracuje sopocki MOPS. Opiekunki środowiskowe wręczą białe tulipany osobom starszym, niesamodzielnym, którymi opiekują się w ich domach.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...