Pomorskie Żagle Wiedzy. Kontynuacja programu w tym roku

Fot. Daniel Słoboda KFP/UMS

„Pomorskie Żagle Wiedzy – Sopot” to program, w którym młodzi pasjonaci morza, uczniowie sopockich szkół podstawowych, mogą dowiedzieć się m.in. dlaczego statki nie toną i jak się bada czystość wody, a podczas zajęć praktycznych spróbować swoich sił na wodzie. Projekt, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Pomorskie Żagle Wiedzy – Sopot” realizują Gmina Miasta Sopotu i Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

W miesiącach maj-czerwiec oraz wrzesień-październik zaplanowane są zajęcia praktyczne na wodzie. W planach jest 112 godzin zajęć w 4 grupach – 3 grupy będą pływały na Optymistach i 1 grupa na katamaranach. Zajęcia prowadzone będą przez trenerów z Uczniowskiego Klubu Sportowy NAVIGO.

Na czas wakacji planowane jest zorganizowanie półkolonii „Lato na wodzie – Sopot” dla 60. dzieci.

Wspólnie z sopockim Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zaplanowano zorganizowanie dla 30 uczestników kursu przygotowującego do patentu żeglarza jachtowego. Uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną i będą mogli przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego.

W planach są również  3 jednodniowe rejsy dla 120 dzieci na Hel połączone z warsztatami w Fokarium. Uczestnicy wezmą udział w rejsie żaglowcem pod okiem profesjonalnej załogi. W czasie rejsu poznają m.in. tajniki sterowania żaglowcem, stawiania żagli, nawigowania. Wspólna praca na żaglowcu uczy przede wszystkim działania w grupie, podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie nawzajem i za wykonywane zadania. Młodzi załoganci przekonają się, że działając jako zgrany zespół mogą dotrzeć do celu szybko i bezpiecznie, a  na pokładzie żaglowca każdy jest tak samo ważny i potrzebny.

Zaplanowano również po 6 godzin dla 3 grup warsztatów z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VI-VII oraz po 4 godziny dla 9 grup warsztatów z doradztwa dla uczniów klas II-V. 

Poza szerokim wsparciem dla uczniów, planowana jest również organizacja warsztatów dla 20 sopockich nauczycieli:

  • 4 godz. warsztatów pt. Wykorzystanie narzędzi on-line i innych narzędzi TIK w pracy z uczniem w ramach edukacji morskiej i żeglarskiej
  • 4 godz. warsztatów pt. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zasłabnięcia w wodzie, wychłodzenia ciała, napicia się wody w czasie zajęć
  • 2 godz. warsztatów pt. Zasady bezpiecznego zachowywania się nad wodą i na wodzie. 

Wszelkie pytania dotyczące udziału w projekcie należy kierować do szkolnego animatora edukacji morskiej i żeglarskiej w swojej placówce, który przekaże szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia. Na młodych pasjonatów morza czekają:

  • w SP nr 1 Marlena Bębenek,
  • w SP nr 8 Mariola Koziorowska,
  • w SP nr 9 Bożena Kacprzyk.

„Pomorskie żagle wiedzy – Sopot” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, umowa nr RPPM.03.02.01-22-0022/21.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...