Ulica Podjazd od 29 maja zamknięta dla ruchu

Fot. materiały UMS

Od poniedziałku, 29 maja od godz. 6.00 ul. Podjazd będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od tunelu kolejowego do al. Niepodległości. Zmiana organizacji ruchu jest związana z kolejnym etapem przebudowy ul. Kolejowej i potoku Bohaterów Monte Cassino.

Prace obejmą m.in. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, doświetlenie przejść dla pieszych, poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni i chodników.

Zalecany objazd ulicami: 3 Maja, Kościuszki, Chopina – od strony Gdańska, lub Haffnera, Goyki, Powstańców Warszawy, Chopina – jadąc z Gdyni.

Aby ułatwić kierowcom poruszanie się po mieście, na czas prac zostanie zmieniona organizacja ruchu na ul. 3 Maja. Czasowo zostanie zlikwidowana śluza rowerowa i wprowadzona możliwość warunkowego skrętu w prawo. Montowany jest tam dodatkowy sygnalizator ze strzałką w prawo. W dalszym ciągu rowerzyści będą mogli przejeżdżać przez skrzyżowanie ul. 3 Maja z aleją Niepodległości, korzystając z pasa rowerowego. 

W kolejnym etapie, od 26 czerwca prace obejmą skrzyżowanie ulic Podjazd i Sikorskiego z al. Niepodległości. Przebudowa sieci podziemnych oraz potoku spowoduje konieczność częściowego zamykania al. Niepodległości.

Zmiany w kursowaniu autobusów

W związku z przebudową ul. Podjazd zmianie ulegną trasy linii autobusowych nr 117, 143, 144, 185, 187. Wszystkie autobusy, które do tej pory kursowały ulicą Podjazd, pojadą ulicą 3 Maja. 

Linia 117

W kierunku krańca „Sopot Przylesie/Sanatorium Leśnik

 • Od przystanku „Sopot 3 Maja” 01 do przystanku „Sopot Sikorskiego” 04 autobusy pojadą trasą objazdową: al. Niepodległości – ul. Sikorskiego i dalej po stałej trasie.
 • Zawieszony będzie przystanek „Sopot PKP – Marynarzy” 01 przy ul. Kościuszki.
 • Na trasie objazdu obowiązywać będą dodatkowo przystanki.: „Sopot 3 Maja” 03 i „Sopot PKP – Niepodległości” 01 przy al. Niepodległości.

W kierunku przeciwnym bez zmian.

Linia 143

W kierunku krańca „Sopot Przylesie”/„Sopot Sanatorium Leśnik”

 • Od przystanku „Sopot Władysława IV” 02 do przystanku „Sopot Sikorskiego” 04 autobusy pojadą trasą objazdową: ul. 3 Maja - al. Niepodległości – ul. Sikorskiego - dalej po stałej trasie.
 • Zawieszony zostanie przystanek „Sopot PKP – Marynarzy” 01 przy ul. Kościuszki.
 • Na trasie objazdu obowiązywać będą dodatkowo przystanki.: „Sopot 3 Maja” 03 przy al. Niepodległości, „Sopot PKP – Niepodległości” 01 przy al. Niepodległości.

W kierunku Oliwy PKP

 • Od przystanku „Sopot Sikorskiego” 01 do przystanku „Władysława IV” 01 autobusy pojadą trasą objazdową: al. Niepodległości – ul. 3 Maja i dalej po stałej trasie.
 • Zawieszone zostaną przystanki: „Sopot PKP” 02 i „Sopot PKP – Marynarzy” 02 przy ul. Kościuszki.
 • Na trasie objazdu obowiązywać będzie dodatkowo przystanek „Sopot PKP – Niepodległości” 02 przy al. Niepodległości.

Linia 144

W kierunku Rynku Non-Stop, we wszystkich kursach, wprowadzona zostaje trasa zmieniona: od przystanku Żeromskiego 01 do przystanku Sobieskiego – Przychodnia 02, ul. Abrahama, Armii Krajowej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościuszki, Chopina i Sobieskiego.

Na trasie objazdu obowiązują przystanki:

 • Sikorskiego 03, przy ul. Armii Krajowej;
 • Wybickiego 01, przy ul. Armii Krajowej;
 • Kochanowskiego 03 (na żądanie), przy ul. Kochanowskiego;
 • Sopot PKP – Marynarzy 01 przy ul. Kościuszki.

W kierunku Osiedla Mickiewicza obowiązuje trasa zmieniona: od przystanku Sopot PKP 01 do przystanku Sikorskiego 02, ul. Chopina, Kościuszki, 3 Maja, al. Niepodległości i Sikorskiego.

Na trasie objazdu obowiązują przystanki:

 • Sopot PKP – Marynarzy 02, przy ul. Kościuszki;
 • 3 Maja 03, przy al. Niepodległości;
 • Sopot PKP - Niepodległości 01, przy al. Niepodległości.

Ze względu na wydłużenie trasy, kursy na linii 144 odbywać się będą w dni powszednie co 45 minut, a w soboty, niedziele i święta co 120 minut. Zmienione zostają godziny odjazdów z obu pętli.

Linia 185

W kierunku Rynku Non-Stop, obowiązuje trasa zmieniona: od przystanku Sikorskiego 01 do przystanku Bitwy pod Płowcami 02, ul. Sikorskiego, al. Niepodległości, ul. 3 Maja i Bitwy pod Płowcami.

Na trasie objazdu obowiązują przystanki:

 • Sopot PKP - Niepodległości 02, przy al. Niepodległości;
 • Władysława IV 01, przy ul. 3 Maja.

W kierunku Kamiennego Potoku obowiązuje trasa zmieniona: od przystanku Chopina 03 do przystanku Bohaterów Monte Cassino 01, ul. Chopina, Sobieskiego, 3 Maja i al. Niepodległości.

Na trasie objazdu obowiązują przystanki:

 • Sobieskiego – Przychodnia 02, przy ul. Sobieskiego;
 • Władysława IV 02, przy ul. 3 Maja;
 • 3 Maja 03, przy al. Niepodległości;
 • Sopot PKP - Niepodległości 01, przy al. Niepodległości.

Ze względu na wydłużenie trasy, zmienione zostają godziny odjazdów z obu pętli. W soboty, niedziele i święta zmieniona zostaje częstotliwość kursowania autobusów do 120 minut.

Linia 187

W kierunku Dolnego Sopotu, obowiązuje trasa zmieniona: od przystanku Sikorskiego 01 do przystanku Władysława IV 01, ul. Sikorskiego, al. Niepodległości i ul. 3 Maja.

 • Na trasie objazdu obowiązuje przystanek Sopot PKP - Niepodległości 02, przy al. Niepodległości.

W kierunku Kamiennego Potoku obowiązuje trasa zmieniona: od przystanku Sopot PKP 01 do przystanku Bohaterów Monte Cassino 01, ul. Chopina, Kościuszki, 3 Maja i al. Niepodległości.

Na trasie objazdu obowiązują przystanki:

 • Sopot PKP – Marynarzy 02, przy ul. Kościuszki;
 • 3 Maja 03, przy al. Niepodległości;
 • Sopot PKP - Niepodległości 01, przy al. Niepodległości.

Ze względu na wydłużenie trasy, zmienione zostają godziny odjazdów z obu pętli.

Na ul. Kolejowej powstaje woonerf

Przebudowa ul. Podjazd jest jednym z elementów większej inwestycji - stworzenia strefy woonerf w ciągu ul. Kolejowej. Inwestycja obejmuje prócz przebudowy układu drogowego, budowę i przebudowę większości sieci. Kompleksowo przebudowywane są koryta dwóch zamkniętych potoków: potoku Haffnera oraz potoku Bohaterów Monte Cassino i przebudowę kanalizacji deszczowej. Zmieniają się oświetlenie uliczne, zieleń i mała architektura. Budowane są nowe miejsca postojowe oraz dwupoziomowy, zadaszony parking rowerowy. Inwestycja nie ogranicza się wyłącznie do ul. Kolejowej, swym zasięgiem obejmuje również ciągi pieszo-jezdne między aleją Niepodległości i ul. Kolejową oraz odcinki ulic: Podjazd (od al. Niepodległości do ul. Kolejowej) i Marynarzy.

Koszt robót budowlanych zamknie się w kwocie blisko 14,5 mln zł, z czego dotacja z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 13,8 mln zł.

Prace wykonuje wyłoniona w przetargu Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A.

Cała inwestycja powinna się zakończyć 28 lipca br.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...