Rezultaty projektu TABASCO

Fot. materiały CKU

Międzynarodowy projekt TABASCO – stop cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, zbliża się do końca. Projekt realizowany jest w Bułgarii, Polsce, Portugalii, Rumunii, w Niderlandach oraz we Włoszech w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie jest jego partnerem.

Głównym celem TABASCO jest wzrost zainteresowania problemem przemocy w Internecie oraz promowanie uczciwego zachowania użytkowników mediów społecznościowych w sieci. We wszystkich krajach partnerskich organizowane były kampanie uwrażliwiające i podnoszące świadomość dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz ekspertów i rodziców na temat zjawiska cyberprzemocy. W Polsce udział we wszystkich etapach kampanii wzięło ponad 400 osób.

Warto podkreślić, że udział w kampanii wzięli również seniorzy Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy zaprezentowali podejście do tematu cyberprzemocy z nieco innej perspektywy, co dało inny obraz zagadnienia cyberprzemocy ze względu na różnice pokoleń.

15 czerwca 2023 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu. Liczne grono zaproszonych gości (uczniowie, eksperci edukacyjni, doradcy, trenerzy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice) entuzjastycznie przyjęli i ocenili efekty pracy uczniów podczas projektu. Celem wydarzenia było zapoznanie wszystkich z tym, co zostało zrealizowane bezpośrednio przez uczniów, nauczycieli i innych zaangażowanych w projekt TABASCO, zainspirowanie ich do zainteresowania się tematem cyberprzemocy i realizacją zadań.

Omówione zostały poszczególne etapy kampanii. Celem nadrzędnym było podniesienie świadomości na temat cyberprzemocy, bezpieczeństwa młodych użytkowników w mediach społecznościowych. Zwracano także uwagę na potrzebę ochrony młodych ludzi i konieczność promowania etycznych zachowań przez wszystkich użytkowników Internetu.

Dodatkowo omówiono sposoby wspierania ofiary cyberprzemocy. Finalnym etapem kampanii TABASCO w szkołach było zrealizowanie krótkich animacji – filmików i komiksów dotyczących cyberprzemocy. Powstało 14 filmów autorstwa młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydarzenie skierowane było do każdej grupy odbiorców. Podczas spotkania podsumowującego prelekcje wygłosili:

  • Monika Staniecka, trenerka, mentorka Evoniqua – „Czego nie robić w Internecie. Podsumowanie kampanii TABASCO „Czy wszystko ok?”,
  • Anterias, youtuber – „Dlaczego media społecznościowe i gry nie są takie złe?”,
  • Sabina Baczyńska, inspektor ochrony danych osobowych – „O projekcie oczami dzieci i seniorów”,
  • Stanisław Borawski, psycholog biznesu – „Internet jako rzeczywistość w krzywym zwierciadle”,
  • Karol Patoleta i uczestnicy projektu z sopockich szkół – „Kampania oczami uczestników projektu”,

Na koniec zwycięskie filmy zostały zaprezentowane, a nagrody rozdane.

Projekt zostanie zakończony spotkaniem partnerów w Holandii pod koniec sierpnia 2023 r.

Projekt finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu: Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – projekty wielostronne realizowane przy udziale polskich instytucji, Typ projektu: Współpraca szkół – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Nr umowy: 2020-1-NL01-KA226-SCH-083054. 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...