Urodziny Domu Pomocy Społecznej

Fot. materiały UMS

13 lat temu z inicjatywy aktywnych sopockich seniorów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i włodarzy miasta powstał w Sopocie Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. W ogrodzie pensjonariusze oraz zaproszeni goście radośnie i kolorowo świętowali urodziny DPS.

Przy ul. Mickiewicza 49, w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mieszka 83 sopockich seniorów. W zajęciach Dziennego Domu Pobytu uczestniczy 30 sopocian, a z  Sopockiego Centrum Seniora korzysta co tydzień niemal 100 osób.

Pracownicy DPS opiekują się przez całą dobę osobami, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność nie mogą zostać w swoich domach. Mieszkańcy otaczani są troskliwą opieką i mają zapewnioną codzienną rehabilitację. O seniorów dbają: dietetyk, logopeda, psycholog i wspaniały kapelan z parafii św. Bernarda w Sopocie. W dzień i w nocy zapewnione jest wsparcie pielęgniarek. Wizyty lekarskie odbywają się w budynku DPS, co bardzo ułatwia seniorom kontynuację leczenia.

W ciągu tych niezwykle intensywnych 13 lat kadra wypracowała metody pracy i terapii dla osób z choroba Alzheimera, z cukrzycą i z zespołem kruchości. Pensjonariusze motywowani są do rozwijania hobby, poznawania obsługi komputera, aby nie czuli się wykluczonymi cyfrowo. Są też na bieżąco ze sprawami dotyczącymi miasta, uczestniczą w głosowaniach w Budżecie Obywatelskim i konsultacjach społecznych. Codzienny kontakt z Sopotem i wydarzeniami, które się w mieście odbywają, pensjonariuszom zapewniają dodatkowo fantastycznie wolontariusze.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...