Pokój do opieki wytchnieniowej w sopockim DPS

Pokój opieki wytchnieniowej w sopockim DPS

W Domu Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Mickiewicza 49 oddany został do użytku drugi pokój opieki wytchnieniowej. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy Sopotu sprawujący bezpośrednią opiekę nad bliskimi osobami w podeszłym wieku lub przewlekle chorymi. Profesjonalna opieka wytchnieniowa będzie świadczona przez całą dobę. Planowane są też kolejne takie miejsca. Następny punkt opieki wytchnieniowej, przy ul. Haffnera, zostanie uruchomiony jesienią.

Nowy dwuosobowy pokój przeznaczony do opieki wytchnieniowej wyposażony jest w łóżka rehabilitacyjne i materace przeciwodleżynowe, wysięgniki, szafki przyłóżkowe, dzięki którym osoba chora może wygodnie zjeść, nawet jeśli nie jest w stanie wstać z łóżka. Do dyspozycji osób korzystających z pokoju są również sprzęty pomocnicze, takie jak poduszki pozycjonujące, dzięki którym chory leży w wygodnej pozycji z odpowiednim podparciem. Jest także łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całodobowa opieka nad bliską osobą przewlekle chorą jest niezwykle wymagająca i wyczerpująca dla opiekuna, a trwa nierzadko kilka lat. Dlatego tak ważne jest by opiekun miał czas dla siebie na zakupy czy kino, a jednocześnie pewność, że bliska mu osoba jest pozostawiona pod opieką profesjonalistów – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu

Pielęgniarki dyżurujące w DPS w dzień i w nocy czuwają nad tym, by osoba pozostawiona czasowo w pokoju opieki wytchnieniowej przyjęła odpowiednie leki. Monitorują też podstawowe parametry życiowe chorych, a w razie potrzeby niezwłocznie kontaktują się z lekarzem i interweniują. Do dyspozycji chorych są m.in. koncentrator tlenu, aparat EKG, pulsoksymetry. W kuchni przygotowywane są odpowiednio zbilansowane posiłki z możliwością zapewnienia indywidualnej, specjalistycznej diety, np. cukrzycowej, trzustkowej, czy niskopurynowej. Osoby przewlekle chore mają również zapewnione wsparcie personelu w ubieraniu się, myciu i innych codziennych czynnościach. Mogą również korzystać z całej infrastruktury Domu Pomocy Społecznej: sali gimnastycznej, świetlic, ogrodu. Ponadto brać udział w codziennych zajęciach gimnastycznych, rekreacyjnych, wyjazdach na zakupy czy w niedzielnej mszy świętej.

Pokój do opieki wytchnieniowej oddany do użytku w Domu Pomocy Społecznej jest drugim takim pokojem na terenie DPS. Ta forma opieki działa w Sopocie od roku 2018 i jest konsekwentnie rozwijana. Następnym miejscem świadczącym tę usługę opiekunom osób niesamodzielnych będzie powstający Zespół Mieszkań Chronionych przy ul. Haffnera 38. Otwarcie zaplanowano na jesień tego roku. Szacuje się, że z usługi opieki wytchnieniowej w Sopocie, dziennej i całodobowej, skorzysta w tym roku ponad 30 osób.

W sprawach kierowania do miejsc opieki wytchnieniowej należy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie, koordynatorem opieki wytchnieniowej w Sopocie. Numer telefonu; 58 551 17 10 w. 232.

Miejsca wytchnieniowe zrealizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...