Przed pierwszym dzwonkiem – organizacja roku szkolnego 2023/2024

Cztery dziewczynki siedzą na ławce w szkole podczas rozpoczęcia roku szkolnego
Fot. Anna Rezulak

W roku szkolnym 2023/24 do samorządowych szkół i przedszkoli w Sopocie uczęszczać będzie 4500 uczniów/wychowanków (w tym do szkół podstawowych – 1750 uczniów). Po raz pierwszy w ławce szkolnej zasiądzie 220 pierwszoklasistów, a do przedszkoli pójdzie ok. 740 dzieci. W związku z dużą liczbą młodzieży przystępującej do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, miasto utworzyło trzy dodatkowe klasy pierwsze: w I LO, II LO i III LO.

W sopockich przedszkolach opieką objętych zostanie ok. 740 wychowanków. Od wielu już lat miasto zapewnia dostęp do edukacji przedszkolnej wszystkich chętnym dzieciom mieszkającym w Sopocie. W nowym roku szkolnym do sopockich szkół i przedszkoli zapisanych jest 313 dzieci z Ukrainy. Wszystkimi dziećmi i młodzieżą zajmować się będzie 680 zatrudnionych w sopockich placówkach nauczycieli.

Na każdym poziomie kształcenia każda klasa będzie miała dodatkowe godziny na zajęcia obowiązkowe, pozalekcyjne, wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych oraz jęz. obcego i wychowania fizycznego. Z budżetu miasta rocznie przeznaczane jest na ten cel 1,5 mln zł.

– Nie ma ważniejszej rzeczy niż edukacja młodych osób, dlatego w tegorocznym budżecie środki na oświatę to aż 108 129 513 zł – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Subwencja to ok. 52,6 mln zł, więc pozostała kwota, czyli ponad 51%, to środki własne gminy. Dobrą przyjazną szkołę tworzą godnie wynagradzani, cieszący się prestiżem nauczyciele, którzy mają autonomię w prowadzeniu zajęć. I tylko w takim kierunku chcemy rozwijać sopocką oświatę – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

W ramach współpracy z trójmiejskimi uczelniami w sopockich liceach ogólnokształcących akademiccy nauczyciele prowadzić będą dodatkowe zajęcia z m. in. aksonometrii, nauki rysunku, historii sztuki, podstaw prawa, medycyny, chemii i biologii.

Miejska inauguracja roku szkolnego 2023/24 odbędą się 4 września o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 (ul. J. Golca 3).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...