Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą

Fot. Freepik

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie poszukuje osób, które mogłyby stworzyć rodzinę zastępczą i przyjąć do swojego domu dzieci, które potrzebują ciepła i miłości. Opieka nad dziećmi, które przychodzą z bagażem doświadczeń, wymaga otwartego serca i zaangażowania, ale przynosi satysfakcję i daje poczucie spełnienia.

Rodziny zastępcze mogą liczyć na kompleksową pomoc ze strony sopockiego MOPS. Objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną, pedagogiczną i prawną. W razie potrzeby zapewniamy również terapię dla dzieci. Rodziny zastępcze otrzymują ustawowo comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny, które zdecydują się pełnić tę rolę zawodowo, otrzymają dodatkowo wynagrodzenie.

Zachęcamy do kontaktu osoby, które mają możliwość stworzenia rodziny zastępczej dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. Zapraszamy pary, małżeństwa z Sopotu i pobliskich okolic. Sopocki MOPS organizuje bezpłatne szkolenie dla kandydatów, nawet indywidualne na miejscu w Sopocie.

Rodzicielstwo zastępcze spełnia ważną rolę w sytuacji, gdy dzieci nie mogą przebywać pod opieką biologicznych rodziców – daje szansę na dorastanie w ciepłej, przyjaznej atmosferze i spokojne, bezpieczne dzieciństwo.

Zdecydowanych i niezdecydowanych zapraszamy na spotkanie i rozmowę.

Szczegółowe informacje: na stronie www.mopssopot.pl lub bezpośrednio w Dziale Pieczy Zastępczej MOPS w Sopocie, tel. 58 555 10 22.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...