Podsumowanie sezonu letniego 2023 w Sopocie

Na zdjęciu: Bartłomiej Barski, prezes SOT, Aleksandra Gosk, przewodnicząca Komisji Turystyki i Uzdrowiska w RM Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, Maciej Dziubich, prezes Sopockiego WOPR. Fot. UMS

W muszli koncertowej na molo, 1 września 2023 r., podsumowano kończący się sezon letni w Sopocie. W konferencji wzięli udział: Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej, Aleksandra Gosk, przewodnicząca komisji Turystyki i Uzdrowiska w Radzie Miasta Sopotu oraz Maciej Dziubich, prezes Sopockiego WOPR.

Bezpieczeństwo


Straż Miejska
Sezon letni to okres wzmożonej pracy sopockiej Straży Miejskiej. Strażnicy w okresie od 1 czerwca do 29 sierpnia wystawili 1111 mandatów na kwotę 223 610 zł. 911 mandatów dotyczyło wykroczeń drogowych, głównie nieprawidłowego parkowania. Strażnicy założyli 796 blokad, wydano również 107 dyspozycji holowania, w tym 80 dotyczących hulajnóg elektrycznych.

Strażnicy miejscy wylegitymowali 1582 osoby. Do pogotowia socjalnego trafiły 22 osoby. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 337 zdarzeń (328 zdarzeń w sezonie 2022), dotyczących przede wszystkim wykroczeń w ruchu drogowym, spożywania alkoholu czy zakłócania porządku publicznego. W sezonie odnotowano 1341 zgłoszeń do dyżurnego (w ubiegłym roku odnotowano ich 1240). Zgłoszenia dotyczą głównie wykroczeń drogowych, zakłócania porządku publicznego, zwierząt oraz kwestii sanitarno-porządkowych. Ponadto, sopocka Straż Miejska realizowała program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje”, adresowany do dzieci przebywających na koloniach i półkoloniach.

Policja
Wakacje to również dla policjantów czas wytężonej pracy. W okresie od 1 czerwca do 29 sierpnia 2023 roku sopoccy funkcjonariusze, wsparci przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, przeprowadzili 2427 interwencji (3051 w ubiegłym sezonie) i wylegitymowali 6683 osób (o ponad tysiąc więcej w stosunku do roku ubiegłego). Ponadto, mandatami ukarano 1938 sprawców wykroczeń (758 w roku ubiegłym), 1332 osoby zostały pouczone, a wobec 105 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Ogólna liczba wykroczeń w okresie letnim to 3460. Policjanci prewencji doprowadzili do pogotowia socjalnego 93 osoby.

Od początku czerwca sopocka policja wszczęła też 135 postępowań z kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, do których należą: kradzież mienia – 77, kradzież samochodu – 4, kradzież z włamaniem – 14, uszkodzenie mienia – 14, uszkodzenie ciała – 22, rozbój – 2, bójka i pobicie – 2. W porównaniu do sezonu letniego 2022 roku liczba tych przestępstw jest na podobnym poziomie (w roku 2022 odnotowano 157 wszczętych postępowań).

Czuwający nad bezpieczeństwem na drodze policjanci Ruchu Drogowego KMP w Sopocie ujawnili 1623 wykroczenia. Łączna liczba osób legitymowanych to 3635, nałożono 1269 mandatów karnych, a 298 osób zostało pouczonych. Policjanci drogówki udaremnili dalszą jazdę 101 osobom kierującym pojazdami pod wpływem alkoholu i narkotyków. Dodatkowo zatrzymano 74 prawa jazdy oraz 54 dowody rejestracyjne, z czego 8 za niewłaściwy stan techniczny pojazdów, a 46 za brak badań technicznych.

Funkcjonariusze podczas sezonu letniego zabezpieczali 27 imprez masowych i 27 zgromadzeń.

Policjanci realizowali również programy i projekty edukacyjne: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Uczę się bezpieczeństwa - Bezpieczny w czasie wakacji”, „Jednośladem bezpiecznie do celu”, „Bezpieczne Wakacje” oraz projekt „Nad wodą”.

Straż Pożarna
Państwowa Straż Pożarna w Sopocie w okresie wakacyjnym uczestniczyła w 160 zdarzeniach. W analogicznym okresie roku 2022 tych akcji było 210 (24% spadek ogólnej liczby zdarzeń w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim w zakresie tzw. miejscowych zagrożeń, takich jak wypadki drogowe, połamane gałęzie drzew czy zalania posesji). Strażacy wyjeżdżali do 24 pożarów oraz 135 miejscowych zagrożeń. W prowadzonych działaniach ratowniczych odnotowano łącznie 19 osób poszkodowanych.

W czasie wakacji na terenie Sopotu odbywa się więcej imprez masowych, w obiektach widowiskowo-sportowych takich jak Ergo Arena czy Opera Leśna. W związku ustawową działalnością Straży Pożarnej wydano 24 opinie, pozytywnie oceniające warunki bezpieczeństwa imprez masowych, z których część skontrolowano w trakcie ich trwania. Podczas imprez, w których udział brało od 1000 do 15 000 osób, prowadzone było  zabezpieczenie przeciwpożarowe.

W ramach prowadzonych działań prewencyjnych przeprowadzono też kontrole obiektów, w których organizowany był wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Skontrolowano również 5 obiektów użyteczności publicznej, takich jak hotele czy pensjonaty oraz obiekty widowiskowo-sportowe. W ramach przygotowania służb do sezonu letniego w strefie brzegowej oraz w marinie przy molo odbyły się wspólne ćwiczenia z Sopockim WOPR-em oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR.

Sopoccy strażacy w związku z kampaniami społecznymi „Bezpieczne wakacje” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo cały rok”, prowadzili spotkania edukacyjne z dziećmi na terenie komendy, podczas festynów rodzinnych organizowanych na terenie Sopotu, oraz na koloniach i półkoloniach organizowanych na terenie miasta. Łącznie w ramach przygotowania do sezonu oraz w jego trakcie odbyło się blisko 30 spotkań, w których uczestniczyło ok. 2 000 osób (dzieci, młodzież i ich opiekunowie oraz seniorzy).

Sopockie WOPR
Już 15 czerwca uruchomione zostało pierwsze strzeżone kąpielisko przy sopockim molo. Od 1 lipca działa 7 stanowisk strzeżonych. Codziennie w gotowości były też dwa zespoły dwuosobowe (tzw. Grupa Interwencyjna), które wspierały ratowników na kąpielisku oraz działały na akwenach niestrzeżonych. Grupa Interwencyjna dyżurowała także w godzinach nocnych, od 20.00 do 8.00. W Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego czynny jest całodobowy numer ratunkowy nad wodą 601 100 100.
W sumie ratownicy WOPR podjęli 91 akcji (w ubiegłym sezonie 75), z czego 52 związane były z bezpośrednim zagrożeniem życia. Ratownicy udzielali pomocy medycznej w związku z urazami, skaleczeniami, omdleniami. Pomocy udzielono 88 osobom (w ubiegłym roku pomocy potrzebowały 72 osoby). Poszukiwano 18 zagubionych na plaży dzieci i osób dorosłych. Aż 12 akcji prowadzonych było w godzinach nocnych. 

Odnotowano 438 wypłynięć jednostek pływających (568 h) oraz 887 wyjazdów lądowych (1200 h). 4523 godziny ratownicy przepracowali w formie wolontariatu. W tym roku w swojej pracy ratownicy wykorzystywali również dron z kamerą termowizyjną, który brał udział w 2 akcjach poszukiwawczych.
Z roku na rok obserwujemy coraz większą liczbę grup kolonijnych na sopockich kąpieliskach, w tym roku było to 4915 dzieciaków (w ubiegłym roku 3228). 

Kultura

Opera Leśna

41 koncertów na dużej scenie, 5 wydarzeń w cyklu LASY, 15 118 zaangażowanych twórców i pracowników technicznych, 106 496 uczestników oraz 23200 osób zwiedzających – tak prezentują się najważniejsze dane dotyczące funkcjonowania sopockiego leśnego amfiteatru w bieżącym sezonie (od 1.05. do 31.08). W Operze Leśnej odbyły się też dwa najbardziej rozpoznawalne wydarzenia muzyczne w Polsce – Polsat SuperHit Festiwal 2023 oraz Top of the Top Sopot Festival. Oba zgromadziły ponad 7 milionów widzów przed telewizorami. Nie można zapomnieć również o fenomenalnym cyklu koncertów Dawida Podsiadły, który aż 5 razy pojawił się na deskach Opery Leśnej ze swoją trasą koncertową „Przed i po tour”.

Ważnym wydarzeniem był wystawiony na scenie Opery Leśnej „Latający Holender”, trzyaktowa opera romantyczna Ryszarda Wagnera. Przedstawienie zrealizowane zostało w ramach Baltic Opera Festival.

Działania Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w okresie letnim koncentrowały się wokół Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic. Na tegoroczną edycję złożyło się aż 6 koncertów. 1 lipca podczas koncertu inauguracyjnego gwiazdami wieczoru byli amerykański baryton Lester Lynch i znakomity polski pianista Leszek Możdżer. Podczas festiwalu goście uczestniczyli również w koncercie Ragtime, Muzyki Polskiej, Barokowym, spektaklu muzycznym „Calineczka”, który powstał we współpracy z Teatrem Wielkim oraz w koncercie finałowym – Gali Operowej, którego gwiazdą była światowej sławy mezzosopranistka Joyce DiDonato. Liczba słuchaczy podczas wszystkich 6 koncertów wyniosła niemal 10 tysięcy.

Teatr Atelier
W Sopockim Teatrze Atelier odbyło się 30-te jubileuszowe „Lato Teatralne” oraz XVIII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską – organizowane przez Fundację Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Odbyła się także Sopocka Limoniada – cykl wydarzeń upamiętniających postać prof. Limona, który dzieciństwo i młodość spędził w Sopocie, a w wydarzeniach wzięło udział blisko 4 000 osób.

Biblioteka
W tegorocznym okresie wakacyjnym Biblioteka Sopocka była bardzo obecna w przestrzeni miejskiej. Od czerwca do końca sierpnia 2023 roku część zwykłych działań bibliotecznych (m.in. zajęcia jogi w ramach Biblioteki Sąsiedzkiej, organizowanej w partnerstwie z Domami Sąsiedzkimi) przeniesiona została w plener, umożliwiając uczestnikom cieszenie się aktywnościami na świeżym powietrzu. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom czytelników, Biblioteka umożliwiła uczestnikom swoich wydarzeń obcowanie z kulturą z widokiem na morze podczas odbywających się w Klubie Atelier spotkań autorskich.

W okresie wakacyjnym wszystkie filie i Park na Goyki wypełniły się dziećmi i grupami kolonijnymi. Stała oferta zajęć warsztatowych i lekcji bibliotecznych rozszerzona została o zupełnie nowe pozycje, takie jak na przykład „Dzień w Hogwarcie” odbywający się raz w tygodniu w Sopotece czy też dodatkowymi zajęciami na Statku Pirat. Przodująca w zajęciach dziecięcych Miniteka otworzyła sezon wakacyjny Festynem z okazji Dnia Dziecka, a w jego trakcie działała przy dwóch dużych festiwalach: „Ojce i Dziatki” i „Literacki Sopot”.

Zgodnie z zapowiedziami, rozbudowana została oferta spacerów i gier miejskich, które w zeszłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i turystów. W ramach finansowanych przez Urząd Miasta Sopotu projektów Miasto Seniora, Tajemnice Sopotu, 200-lecie Kurortu i wMITOgraj w przestrzeni miejskiej odbyło się aż pięć spacerów tematycznych i trzy gry miejskie. Bibliotekarze przebrani za kuracjuszy z początków XX w., za Piratów lub też opowiadający ponad stuosobowym grupom o tajemnicach Zbigniewa Herberta przestali być dla spacerowiczów czymś niezwykłym.

Muzeum Sopotu
W okresie wakacyjnym Muzeum Sopotu oferowało swoim gościom udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych. Muzeum prezentowało wystawę czasową zorganizowaną z okazji obchodów 200-lecie kurortu pt. „Turyści i kuracjusze. Opowieść o dwóch miastach”, oraz ekspozycję stałą pt. „Rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich z pocz. XX wieku”. Zgodnie z wieloletnią tradycją latem w ogrodzie muzeum w każdy czwartek odbywały się koncerty jazzowe z cyklu „Swingujące 3-miasto”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wykłady historyczne i spotkania z cyklu „Bliżej Historii” oraz spacery historyczne po Sopocie. Muzeum przygotowało także wiele atrakcji dla dzieci i rodzin. W czerwcu odbył się festyn na rozpoczęcie lata, a w kolejnych wakacyjnych miesiącach warsztaty kreatywne: plastyczne, florystyczne stolarskie i teatralne. Muzeum było również współorganizatorem parady z okazji 200-lecia powstania kurortu w Sopocie. Frekwencja łącznie wyniosła 7 410 (w ubiegłym sezonie 6200 osób).

Państwowa Galeria Sztuki
Okres letni w Państwowej Galerii Sztuki prezentował się bardzo różnorodnie i intensywnie. Do 18 czerwca odwiedzający mieli okazję zobaczyć wystawę podsumowującą 1. edycję konkursu na rzeźbę dla Sopotu Baltic Horizons, w ramach której jesienią br. w przestrzeni Parku Północnego postawiona zostanie zwycięska instalacja rzeźbiarska autorstwa pochodzącego z Litwy Andrisa Labašauskasa.

Lato w PGS upłynęło pod znakiem szkła, któremu poświęcone były dwie wystawy. Otwartą pod koniec maja wystawę „Tony Cragg. Alternatywna rzeczywistość” odwiedziło w tym czasie 12 697 osób, a wystawę szkła z weneckiej wyspy „Murano Glasstress Sopot. Odsłonięte rzeczywistości” 9 144 osoby. Trzecią ekspozycję, wystawę indywidualną pochodzącej z Sopotu Zuzy Golińskiej „Coś Miękkiego, Coś Obcego, Coś Groźnego” odwiedziło 9 126 osób. W dniach 17-20 sierpnia galeria gościła także festiwal Literacki Sopot, który w PGS zgromadził 993 osoby.

Galeria coraz częściej organizuje swoje wydarzenia i wystawy nie tylko w budynku Domu Zdrojowego, lecz także w przestrzeni publicznej Sopotu. W ramach wystawy Tony Cragg. Alternatywna rzeczywistość w Parku Północnym stanęły trzy monumentalne rzeźby brytyjskiego artysty, pokazywane wcześniej w wielu muzeach, parkach rzeźby i przestrzeni publicznej na całym świecie.

Państwowa Galeria Sztuki to nie tylko przestrzeń wystawowa, ale także centrum intensywnego życia kulturalnego. W ciągu letnich miesięcy galeria oferowała zróżnicowany kalendarz, w ramach którego zorganizowano 49 wydarzeń: debaty na styku nauki, sztuki i biznesu z cyklu Morska Planeta, spotkania z artystami (Zuza Golińska, Maurycy Gomulicki, Jarosław Perszko), różnorodne warsztaty dla rodzin z dziećmi, oprowadzania kuratorskie, improwizacje jazzowe w Parku Północnym, a także warsztaty dla dzieci realizowane w ramach półkolonii sopockich i pomorskich szkół. Łącznie w wydarzeniach tych wzięło udział blisko 1000 osób.

Goyki3 Art Inkubator
Wśród wydarzeń sezonu letniego w Goyki 3 Art Inkubatorze warto zwrócić uwagę na cykl koncertów „Songwriter Festival Sopot”. W Parku na Goyki w każdy poniedziałek czerwca i lipca odbywały się kameralne koncerty, które gromadziły średnio po 100 osób. W ramach cyklu #GoykiOFF odbyły się wystawy: „Szaber. W obliczu wojny z bliskim - ja, my, wy, oni”. Wystawa prac trójmiejskiej galerii nomadycznej „Ocet" oraz „Przy uchylonych drzwiach”. 

Wystawy i oprowadzania kuratorskie i autorskie skupiły blisko 400 osób.

Tegoroczna 12. edycja Festiwalu Literacki Sopot była okazją do spotkań z kulturą i literaturą Niemiec. Siedziba Goyki 3 Art Inkubatora i park na Goyki stały się festiwalowym centrum. Oprócz spotkań w parku, pokazów filmów, premiery słuchowiska, Sztuki na Literackim, odbyły się tam także audycje Ptasiego Radia, warsztaty, Literacki dla Dzieci, gra miejska, dyżury tłumaczek i tłumaczy, śniadanie na trawie. W pozostałych lokalizacjach festiwalowych w Sopocie odbyły się spotkania, debaty, targi książki i wydarzenie teatralne. W Literackim Sopocie na żywo udział wzięło około 12 000 uczestników.

Niezależnie od organizowanych przez Goyki 3 wydarzeń Park na Goyki był odwiedzany bardzo licznie przez mieszkańców i mieszkanki Sopotu oraz turystów odkrywających nieznane im do tej pory zakątki kurortu. Średnio było to 50 osób dziennie co daje ponad 4500 osób w sezonie letnim 2023.

Sport 

ERGO ARENA
Koncerty, sport oraz współpraca z organizatorami półkolonii i pobytów wakacyjnych – w sezonie turystycznym 2023 z oferty ERGO ARENY skorzystało blisko 110 000 osób.  

Do czerwcowych hitów zaliczyć należy wyprzedany występ słynnego skrzypka Andre Rieu z Orkiestrą Johanna Straussa i sold-out legendarnych Scorpionsów. W pierwszy weekend wakacji płyta główna służyła amatorom koszykówki, którzy w rekordowej liczbie teamów przystąpili do turnieju koszykówki 3x3 organizowanego przez Marcina Stefańskiego we współpracy z operatorem hali.

W lipcu na ERGO ARENĘ zwrócone były oczy kibiców siatkówki z całego świata. Obiekt pękał w szwach podczas każdego z 8 spotkań finałowego turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów VNL 2023, a po najważniejsze w tym roku siatkarskie trofeum sięgnęła reprezentacja Polski. Lipiec był też miesiącem pokazów motoryzacyjnych na otoku wokół ERGO ARENY, czasem dużych kongresów i inauguracją siódmego sezonu tzw. rolkowisk w ramach których, dzięki współpracy z Miastem Sopot, mieszkańcy i turyści korzystać mogli nieodpłatnie z zajęć rolkarskich i swobodnie jeździć w rytm muzyki na powierzchni ponad 4 000 metrów kwadratowych. Sierpniowe spotkania na rolkach cieszyły się kilkutysięczną frekwencją, podczas finałowych przejazdów 20 sierpnia rolkarze sprawdzali postępy na specjalnie przygotowanych stacjach i zdobywali upominki. W sierpniu ERGO ARENA gościła też uczestników półkolonii organizowanych przez lokalne firmy i organizacje pozarządowe, a na wycieczkę z przewodnikiem po zakamarkach hali zdecydowało się ponad 400 osób.

Hipodrom
Jak co roku, lato na Hipodromie było bardzo intensywne, a na miłośników koni i jeździectwa czekało wiele bardzo różnych atrakcji. W czerwcu, tradycyjnie, mieszkańcy i turyści mogli uczestniczyć w najważniejszej imprezie jeździeckiej, Międzynarodowych Zawodach w Skokach przez Przeszkody CSIO5* Sopot Horse Show. Zawody te, w tym roku będące jednymi z zaledwie czterech o takiej randze rozgrywanych w Europie, przyciągnęły do Sopotu wielkie nazwiska. Mogliśmy zobaczyć zawodników zajmujących aktualnie czołowe miejsca w światowym rankingu, którzy zdobywali tutaj ostatnie punkty kwalifikacyjne na Igrzyska Olimpijskie.

Również w czerwcu odbyły się Mistrzostwa Polski w Paraujeżdżeniu oraz zawody międzynarodowe w ujeżdżeniu.

Lipiec na Hipodromie to – również zgodnie z tradycją – dwa weekendy wyścigów konnych, podczas których odbywały się gonitwy koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej oraz kłusaków francuskich. Kolejne wydarzenie, które na stałe wpisało się już w hipodromowy kalendarz, to pokaz i czempionat koni arabskich. W tym roku impreza przyciągnęła rekordową liczbę widzów, zaś konie, które można było podziwiać, przybyły do Sopotu z całego świata. Ostatnim wydarzeniem wakacji były Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży, które w Sopocie walczyły o kwalifikację do udziału w Cavaliadzie Future.

Sopocki Klub Lekkoatletyczny
1 czerwca 2023 roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka dla sopockich przedszkoli i szkół podstawowych klas (1-3) z wieloma atrakcjami sportowo-rekreacyjnymi oraz nagrodami dla wszystkich uczestników (około 500 dzieci). 7 maja odbył się Piknik Rodzinny Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie z udziałem ok. 1500 sopocian. W dniach 23/24 maja 2023 r. rozegrano 35. edycję dwudniowego mityngu Tyczka na Molo. Zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem sopocian i turystów. W mityngu udział wzięła silna grupa tyczkarzy i tyczkarek z 5 krajów oraz młodzi krajowi adepci tej konkurencji lekkoatletycznej. 30 sierpnia na Stadionie Leśnym Klub zorganizował 25 edycję Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły. W zawodach wzięli udział sportowcy z 12 krajów oraz wielu młodych adeptów „Królowej Sportu” z woj. pomorskiego.

Sopocki Klub Żeglarski
W okresie od 1 czerwca do 29 sierpnia klub prowadził żeglarskie szkolenia dzieci i młodzieży, a zawodnicy sekcji windsurfingowych, łódkowych oraz kite startowali w zawodach krajowych i międzynarodowych. W tym okresie wychowankowie klubu zdobyli kilkanaście medali mistrzostw Polski, a największym sukcesem było zdobycie przez Magdalenę Woyciechowską młodzieżowego mistrzostwa świata olimpijskiej klasy Formula Kite. Ponadto, klub w dniach 6-9 czerwca zorganizował żeglarski Puchar Prezydenta Sopotu, w którym udział wzięło blisko 150 zawodników z całego kraju.

MKS Ogniwo Sopot
W sezonie letnim 2023 MKS Ogniwo Sopot zorganizował na swoim stadionie dwa campy: Skills Rugby Academy i Haka Rugby Camp, w których łącznie wzięło udział 60 młodych zawodników i zawodniczek. Na stadionie im. Edwarda Hodury odbyło się również ponad dziesięć różnych półkolonii sportowych. 12 sierpnia odbyła się inauguracja Ekstraligi Rugby, w której Ogniwo przy udziale ok. 300 kibiców pokonało KS Budowlani Łódź 79:21.

Trefl Sopot
Klub objął patronatem grę planszową, która została wydana przez firmę Trefl SA. Znaki rozpoznawcze kurortu znalazły się w pierwszej edycji miejskiej popularnej planszówki – Spy Guy Sopot. 12 sierpnia odbyła się oficjalna premiera gry przy muszli koncertowej koło molo. W wydarzeniu wzięli udział zawodnicy Trefla Sopot. Na najmłodszych czekały gry i zabawy. Uczestnicy wydarzenia mogli sprawdzić swoją spostrzegawczość na dużej planszy do gry czy wziąć udział w koszykarskim konkursie.

Klub Żeglarski UKS Navigo
W czasie wakacji w klubie odbyły się 3 duże imprezy żeglarskie, zaliczane do Pucharu Polski Katamaranów, Pucharu Polski w najpopularniejszej klasie dla dzieci, czyli Optymist oraz regaty w zyskującej ogromną popularność klasach Moth i Waszp. W regatach uczestniczyło ponad 250 zawodników z Finlandii, Czech, Niemiec i Polski. Równolegle w klubie UKS Navigo, przez wakacje trenowały całoroczne grupy żeglarskie na Optimistach i katamaranach. Zawodnicy przebywali na zgrupowaniach i regatach w Polsce i za granicą, zajmując medalowe pozycje. W lipcu i sierpniu UKS Navigo przeprowadził również 5 turnusów półkolonii żeglarskich, w których uczestniczyło łącznie ok. 100 dzieci w wieku 6-15 lat.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MOSiR zorganizował kilkanaście wydarzeń w sezonie letnim, m.in.: cykl 13 turniejów siatkówki plażowej dla: młodzieży rocznik 2006 i młodszych, w kat. open i w kat. kobiet. Jak co roku odbyły się 3 wyścigi pływackie dookoła molo (frekwencja wynosiła odpowiednio 209, 197 i 172 osoby). Wspólnie  z Fundacją Edwarda Hodury zorganizowano Sopot Beach Rugby, w którym rywalizowało 25 drużyn. Wspomnieć należy także o o turnieju piłki nożnej Sopot Beach Soccer Cup, spacerach nordic walking, jodze na molo, zajęciach ogólnorozwojowych na Błoniach oraz na pływalni. Nowością był maraton pływacki, współorganizowany z Sopockim Klubem Płuywackim Open Water Team.

MOSiR był również współorganizatorem wielu wydarzeń: pikników na Błoniach, turnieju tenisowego no molo, Dni Kurortu, Tyczki na Molo, charytatywnego skoku z molo, biegu Sopot Molo OCR100 z przeszkodami czy Mistrzostw Polski w minigolfie.

Za swoje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, MOSiR został ponownie nagrodzony certyfikatem dostępności infrastruktury plażowej przy wejściu Nr 23 „Plaże dla wszystkich”.

W organizowanych Wakacjach pod żaglami (nieodpłatne rejsy jachtem szkoleniowym ALF) wzięło udział 312 osób. Mieszkańcy Sopotu, posiadający patent żeglarski, mogli skorzystać z wypożyczenia Marinerów19 a podczas Dni Kurortu MOSiR zorganizował nieodpłatne rejsy dla mieszkańców.

MOSiR zarządza również sopockim molem, mariną, plażami oraz kilkoma terenami rekreacyjnymi (m.in sopockimi Błoniami).

Molo
W okresie od 1 czerwca do 29 sierpnia odnotowanych zostało 723 673 wejść na molo.

W tym roku na terenie skweru i molo odbyło się wiele wydarzeń i aż 50 koncertów. Wśród wydarzeń wymienić należy m.in Slow Food Festiwal, Tyczkę na Molo, Dni Kurortu, Kino Letnie, Smaki Azji i Jarmark Włoski. W muszli koncertowej obejrzeć można było przedstawienia teatralne "Calineczka" Teatru Wielkiego i krakowskiego Teatru Komedia „Pan Tadeusz z M3”. Ponadto, odbyły się takie wydarzenia jak Sopot Molo Jazz Festiwal, Sopot Molo Festiwal, BrassWood, Mundus Cantat, koncerty zespołów ludowych, rockowych i muzyki pop.

Na molo stanęły 2 biletomaty i 80 nowych ławek i 15 koszy, a pomost główny z głowicą molo połączyła nowa winda.

Marina
Na 2023 rok podpisano 107 umów rezydenckich, z czego blisko połowa to osoby fizycznie lub przedsiębiorstwa prowadzące interesy w Sopocie. W okresie 1 czerwca-28 sierpnia odnotowano ruch tranzytowy na poziomie 578 jednostek, były to wpłynięcia na postoje krótsze niż 3-4 dni. Przed sezonem wyremontowane zostały dwa pomosty pływające w Marinie.

Plaża
Podobnie jak w latach poprzednich, sopocka plaża w okresie od maja do września sprzątana jest codziennie, w sezonie już od godz. 6.00. Funkcjonuje 7 kąpielisk strzeżonych, a koszt ich utrzymania wynosi 650 000zł. Łącznie na sopockich plażach w czasie sezonu było 246 koszy, 69 „oczek” w toaletach oraz 20 opłukiwaczy. Na terenie plaży miejskiej ustawiono w tym roku 16 przebieralni, w tym jedną dla osób z niepełnosprawnościami. Plaża ta wyposażona jest również w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.  Pojawiło się także 30 ławek. 

Sopockie Błonia / tereny zielone
Sopockie Błonia stały się częścią szlaku kuracyjnego i zyskały tężnię solankową oraz ogród sensoryczny. W pobliskim Lasku Karlikowskim stanęły urządzenia do ćwiczeń, będące również elementem nadmorskiego szlaku. Dzięki inwestycjom MOSiR, na ul. Kraszewskiego ustawiono 7 urządzeń do ćwiczeń, w ramach zewnętrznej siłowni.

Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski
We wspaniałej atmosferze odbyły się zawody w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski 2022 pod nazwą 26. Grand Prix Sopot-Gdynia. Wystartowało w nich 49 kierowców, którzy konkurowali na ponad 3-kilometrowej trasie wyścigowej z Sopotu do Gdyni. Zmagania zawodników podziwiało 16 tysięcy kibiców sportów motorowych i fanów motoryzacji. W muszli koncertowej odbyła się uroczystość wręczenia pucharów. Podobnie jak w ubiegłych latach, podczas wydarzenia Porsche Dog Day, organizatorzy wyścigu przekazali sopockiemu schronisku Sopotkowo 350 kg karmy dla psów i kotów.
 
UKS Siódemka
W pierwszą sobotę czerwca UKS wraz z SP nr 7 w Sopocie zorganizował Festyn Rodzinny, w którym udział wzięło wielu uczniów szkoły i ich rodziców wraz z zaproszonymi gośćmi. W dniach 17-18.06.2023 r. w Bydgoszczy odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 13 lat, na których sopocki pływak Edward Niezgoda zajął 2 miejsce w konkurencji 100 m st. grzbietowym i 3 miejsce na 200 m st. grzbietowym, dzięki czemu został powołany przez Polski Związek Pływacki do Kadry Narodowej Juniorów 14 lat. W drugiej połowie sierpnia UKS7 wraz z MKP Gdańsk zorganizował obóz sportowo-rekreacyjny w Choszcznie, w którym udział wzięły dzieci i młodzież z Sopotu. Uczestnicy mieli okazję doskonalić umiejętności pływackie oraz spróbować innych sportów jak koszykówka, narty wodne, siatkówka, kajaki itp.

Turystyka

Długo wyczekiwany przez branżę oraz turystów sezon letni okazał się bardzo dobry. Średnie obłożenie w obiektach noclegowych w miesiącach od czerwca do sierpnia 2023 r. wyniosło ponad 80% Najwyższe obłożenie obiekty odnotowały przy okazji tzw. długich weekendów (m.in. 8-11 czerwca oraz 11-15 sierpnia) oraz podczas dużych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, kiedy obłożenie sięgało nawet 100%.

Najważniejsze wnioski:

- rezerwacje dokonywane są z reguły na tydzień przed przyjazdem, weekendy sprzedają się w połowie tygodnia (w niektórych przypadkach ten czas jest nawet krótszy – jeden, dwa dni przed przyjazdem);

- kluczowym czynnikiem, wpływającym na decyzję o dokonywaniu rezerwacji, jest pogoda (jeśli tylko prognoza pogody jest optymistyczna, rezerwacje w obiektach noclegowych dokonywane są lawinowo, dni deszczowe mają wpływ na niepełne obłożenie w obiektach);

- zmienia się średnia długość pobytu, obecnie wynosi ok. 3-4 dni;

- zauważalny jest wzrost liczby gości zagranicznych, zwłaszcza z Czech, Szwecji, Norwegii, Niemiec i USA (ci ostatni w dużych hotelach sieciowych).

200 lat kurortu

W tym roku Sopot świętuje jubileusz 200-lecia kurortu. Wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych odbywało się właśnie pod znakiem 200-lecia. Kulminacją obchodów były Dni Kurortu na molo, zakończone barwną paradą, pokazem strojów kąpielowych, wystawą oraz spacerami z przewodnikiem. We wrześniu odbędzie się kolejny, wyjątkowy Koncert dla Mieszkańców, a na październik zaplanowana jest międzynarodowa konferencja, poświęcona architekturze nadmorskich kurortów.

W ramach zaplanowanych inwestycji powstał Nadmorski Szlak Kuracyjny. Spacer rozpocząć można na placu Zdrojowym. Na szlaku, poza typowymi obiektami uzdrowiskowymi, czekają miejsca rekreacyjne i tereny zielone, tężnie solankowe, a także ogród sensoryczny.

W przestrzeni miejskiej zasadzono wiele nowych roślin. O wyjątkowym roku przypominają flagi w centrum Sopotu i na molo. Wieczorem, po zachodzie słońca, na latarni można obejrzeć też animację związaną z 200-leciem kurortu. Natomiast w Szpitalu Balneologicznym zwiedzić można odtworzony pokój kąpielowy.

Informacja turystyczna
Ponad 15 000 osób skorzystało z usług dwóch punktów Informacji Turystycznej Sopockiej Organizacji Turystycznej (plac Zdrojowy 2 oraz ul. Dworcowa 4). Punkty były czynne codziennie w godz. 09.00-17.00. Wydano 1 159 Kart Turysty, a w ramach oferowanej, w obu punktach, usługi – przechowalni bagażu – przechowano 3 063 sztuki bagażu.

Wnioski:

- TOP 5 zagranicznych turystów korzystających z usług IT: Niemcy, Czechy, Wlk. Brytania, Szwecja, Norwegia (statystyki pokazują, że zagraniczni turyści stanowią 36% ruchu w IT);

- TOP 5 województw, z których pochodzą polscy turyści: mazowieckie, pomorskie, małopolskie, śląskie i kujawsko-pomorskie.

Dla branży
Lokalom gastronomicznym przekazano łącznie 56 000 podkładek z kalendarzem wydarzeń kulturalnych i sportowych na lipiec i sierpień oraz podkładek z kampaniami turystycznymi „Turysto, szanuj Sopot” oraz „Bezpieczny wypoczynek w kurorcie”.

Kampanie marketingowe
Kontynuowana była kampania „Stop golasom na ulicy” i „Turysto, szanuj Sopot”. Plakaty oraz ulotki przekazane zostały branży, spółdzielniom mieszkaniowym, a także były widoczne w przestrzeni miejskiej. Krótkie filmy dotyczące zasad zachowania zobaczyć można było na Facebooku, w punktach IT, przed seansami Kina Letniego oraz na infomatach w regionie pomorskim.

„Sopot Bezpieczna plaża MIYA” to nowa kampania związana z bezpieczeństwem najmłodszych. W tym sezonie u ratowników, w hotelach oraz w restauracjach rozdawane były opaski z nowatorską technologią RFID (system identyfikacji radiowej). Opaski zostały stworzone we współpracy z Miastem Sopot przez firmę MIYA Cosmetics. Ich celem jest pomoc w szybkim odnalezieniu rodziców lub opiekunów dzieci zagubionych na plaży. Każda opaska wyposażona jest w pamięć, w której rodzic może zapisać swój numer telefonu. Jeśli maluch posiadający taką opaskę zagubi się, każdy, kto go spotka będzie miał możliwość dodzwonienia się do jego rodziców lub opiekunów uzyskując ich numer po przyłożeniu swojego smartfona do opaski dziecka.


Opłata uzdrowiskowa
W okresie od 1 czerwca do 30 sierpnia do miasta wpłynęła kwota 1.276.603,66 zł tytułem opłaty uzdrowiskowej. To więcej niż w roku ubiegłym, kiedy z tego samego tytułu miasto zebrało 1 142 613,87zł. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od każdej osoby nocującej w Sopocie. W zamian uprawnia ona do otrzymania bezpłatnej Karty Turysty, dzięki której można korzystać z systemu zniżek.

Inne działania na terenie Sopotu

Zarząd Dróg i Zieleni

Parkowanie
W okresie 1.06-29.08.2023 r. ze Strefy Płatnego Parkowania uzyskano wpływy w kwocie 3 423 467,30 zł. Wystawiono również 1 536 zawiadomień o nieuiszczeniu opłaty za postój.

Zieleń
W Sopocie mamy już ponad 3 tys. m² łąk kwietnych. Zasadzono ponad 13,5 tys. sadzonek kwiatów letnich (m.in.: szałwie, begonie jasnoróżowe i białe, hortensje, stipy i kocanki). Na samej rewitalizowanej ulicy Kolejowej zasadzono ponad 5,5 tys. nowych roślin: drzew, krzewów, traw i kwiatów. Zazielenił się też plac Przyjaciół Sopotu. Pojawiło się 27 nowych drzew: 16 platanów, 8 lip i 3 śliwy wiśniowe. 1546 grabów pospolitych stworzyło piękny żywopłot, posadzono też 865 sztuk krzewów liściastych, 3166 sztuk bylin, 289 sztuk traw, 126 sztuk pnączy i 2123 sztuk roślin cebulowych. Zbudowane zostały 2 ogrody deszczowe.

Inwestycje
Dobiegła końca budowa drugiego woonerfu w mieście. Prace objęły kompleksową przebudowę ulicy Kolejowej i  ulic: Marynarzy, Podjazd oraz skrzyżowania ulic Podjazd i Sikorskiego z al. Niepodległości. W ramach inwestycji powstała tzw. strefa woonerf, tworząc współdzieloną przestrzeń dla ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów. Teren wzbogacił się o elementy małej architektury, takie jak stylowe i energooszczędne lampy miejskie, wygodne ławki i kosze na śmieci.

W maju zakończono także rewitalizację placu Przyjaciół Sopotu. Na placu pojawiły się nowe latarnie, ławki o różnych kształtach i formach, stojaki rowerowe, kosze uliczne. Gruntownie przebudowany został system oświetlenia placu. Zamontowane zostały nowe punkty i elementy świetlne, eksponujące piękno nowej zieleni. 

W lipcu br. rozpoczęto kompleksową przebudowę ulicy Mazowieckiej. Inwestycja swoim zakresem obejmie: budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę 9 zbiorników retencyjnych,  550 m nowej nawierzchni drogi, chodników, miejsc parkingowych i nowego oświetlenia.

7 sierpnia br. rozpoczęto remont nawierzchni dwóch pasów al. Niepodległości w Sopocie, w kierunku Gdańska. Remontowany odcinek, ok. 450 mb,  objął prace od granicy z miastem Gdynia. Prace dotyczyły również chodnika i zatoki autobusowej znajdującej się na wysokości alei Niepodległości 938. 28 sierpnia rozpoczęto remont kolejnego odcinka al. Niepodległości na fragmencie od ul. Smolnej do granicy z Gdańskiem.

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły
Odnowiono 64 napisy bezpieczeństwa na jezdni przed przejściami dla pieszych – „Odłóż telefon i żyj”. Przed placówkami oświatowymi rozpoczęło się malowanie na jezdniach napisu informującego „Szkoła”.

EKO parking sposobem na parkowanie w Sopocie
Dużym zainteresowaniem również w tym roku cieszy się miejski Eko Parking oraz funkcjonująca linia eko busów. To już siódmy sezon, w którym miasto udostępniło całodobowy parking przy ERGO ARENIE na ponad 700 miejsc i uruchomiło możliwość transportu do centrum, na plażę oraz do Opery Leśnej. Postój pod ERGO Areną był możliwy na podstawie bezpłatnego biletu, pobranego z parkometru. Do końca sierpnia z przejazdów skorzystało ponad 11 000 osób. Parking działa codziennie od 23 czerwca (plus dodatkowo jeden poprzedzający weekend) i zakończy swoją działalność 3 września. Eko pojazdy kursują co 20-30 minut, w godz. 10.00-20.00.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...