Dotacje do wymiany kopciuchów tylko do końca roku

Fot. Canva.com

To już ostatni moment, żeby skorzystać z dopłat gminy do wymiany pieca węglowego na ogrzewanie ekologiczne. Warto się pospieszyć, bo od 1 stycznia 2024 roku będzie obowiązywał w Sopocie zakaz używania tzw. kopciuchów. Osoby, które nie skorzystają z dotacji, będą miały obowiązek zlikwidowania tego typu pieców i kotłów na własny koszt. Muszą też się liczyć z karą.

Zgodnie z uchwałą antysmogową, w Sopocie do 1 stycznia 2024 roku powinny zostać zlikwidowane wszystkie instalacje grzewcze, w których stosowane jest paliwo stałe, czyli węgiel lub koks.

Obecny rok jest ostatnim, kiedy z budżetu Gminy Miasta Sopotu udzielane są dotacje m.in. na likwidację tzw. kopciuchów i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Po 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy nadal używający “kopciuchów” będą się musieli liczyć z karą w wysokości do 5 tys. zł.

Obecnie wysokość dofinansowania wynosi 60 procent poniesionych kosztów (trzy i dwa lata temu było to 100 procent, rok temu - 80 procent). Maksymalny poziom dofinansowania to 800 zł na każdy kilowat zainstalowanej mocy nowego źródła ciepła. W zalezności od zakresu inwestycji, może to być od kilku do nawet 20 tys. zł.

Program dopłat do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne w Sopocie funkcjonuje od 1997 r. To jeden z wielu przykładów konsekwentnie prowadzonej polityki miasta, dzięki której w Sopocie oddycha się czystym powietrzem. W obecnym i całym ubiegłym roku ani razu nie zostały przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, zawierającym toksyczne substancje.

- Głównym źródłem zanieczyszczeń atmosfery w Sopocie jest niska emisja, pochodząca z budynków, w których wykorzystywane jest ogrzewanie węglowe - mówi wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski. - Obecnie w mieście pozostało tylko mniej niż 100 pieców opalanych węglem. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w 1995 roku było ich ponad 8 tysięcy. Warto skorzystać z dotacji. Wspólnie walczymy o to, aby Sopot był miastem bez “kopciuchów”.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek na dotację?

Wniosek z załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dotacja wypłacana jest po złożeniu wniosku i zawarciu stosownej umowy z gminą, na podstawie sprawozdania z realizacji inwestycji, złożonego przez inwestora.

Do wniosku należy dołączyć m.in. zgodę Konserwatora Zabytków, zaświadczenie o braku sprzeciwu lub pozwolenie na budowę wydawane przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMS. Niezbędna może okazać się zgoda wspólnoty. W przypadku zainstalowania pieca gazowego, niezbędne jest też zlecenie wykonania projektu instalacji gazowej.

Wniosek i załączniki są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej BIP Sopot.

Więcej informacji: Urząd Miasta Sopotu, pok. 88, Katarzyna Bromirska, tel. 58 52 13 792.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...