Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopotu

 

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

z dnia 4 września 2023 r.

Na podstawie § 44 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.) Prezydent Miasta Sopotu informuje o rozpoczęciu prac związanych z podziałem obrębu ewidencyjnego ID 226401_1.0001 w jednostce ewidencyjnej miasto Sopot na 51 nowych obrębów ewidencyjnych.

W wyniku przeprowadzonych prac zostanie utworzonych 51 obrębów ewidencyjnych w miejsce istniejących 51 arkuszy map. Efektem końcowym jest aktualizacja powiatowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Zasilenie bazy danych będzie trwać do 10 dni roboczych.

W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia przy wydaniu dokumentów z ewidencji gruntów i budynków (m. in. wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej).

Aktualizacja bazy danych przewidziana jest na przełom miesięcy listopad-grudzień, całość prac zostanie zakończona do 15 grudnia 2023 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...