II edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Jeden z projektów zrealizowanych w poprzedniej edycji MBO. Fot. materiały III LO w Sopocie

20 tys. zł przydzielone każdej szkole może zostać przeznaczone na zakup urządzeń, zmiany w przestrzeni lub na organizację wydarzeń. MBO to prosta odpowiedź na potrzeby, na które zazwyczaj nie ma środków. To dobry krok w kierunku swobodnego budowania przyjaznej szkoły, a wszystko leży tylko w rękach uczniów.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski jest organizowany przy współudziale Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w których Młodzieżowa Rada Miasta ma swoich przedstawicieli.  

– W ramach MBO młodzi sopocianie dostali na realizację projektów łącznie 180 tys. zł, które będą mogli przeznaczyć na zwycięskie pomysły przez nich opracowane i wybrane – mówi Jerzy Smolarek, radny, przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Miasta Sopotu. – Do BO można zgłaszać zakupy, organizację wydarzeń, imprezy czy dodatkowe zajęcia szkolne. Młodzieżowa Rada Miasta i Budżet Obywatelski to wspaniała dodatkowa lekcja demokracji w rozkładzie zajęć sopockich uczniów.

Potrzebujecie miejsca do cichego spędzania czasu, samoobsługowej „stołówki”, radiowęzła czy więcej zieleni na terenie szkoły? A może chcecie zorganizować koncert? Stwórzcie projekt i razem wybierzcie, co jest wam najpotrzebniejsze!

Do 17 listopada uczniowie mają czas na przygotowanie projektów obejmujących inwestycje (np. remonty, prace ogrodowe możliwe do realizacji w sezonie zimowym lub wczesną wiosną); zakupy (np. wyposażenie klas, pracowni, korytarzy); wydarzenia (np. impreza, dodatkowe zajęcia).

W grudniu 2022 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Sopocie odbyło się pierwsze głosowanie w MBO. Głosowało ponad 2 tys. uczniów na ponad 3,5 tys. wszystkich, którzy uczą się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To dało bardzo wysoką frekwencję jak na pierwszą edycję szkolnego BO, bo ok. 55%.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...