Sopocki Budżet Obywatelski jeszcze bardziej społeczny

Fot. Paweł Marcinko/KFP/UMS

Nowy, szerszy Zespół ds. Konsultacji, zmiana proporcji podziału środków, więcej projektów nieinwestycyjnych i rezygnacja z głosów negatywnych - to nowości w regulaminie Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok, który zaakceptowali radni podczas sesji Rady Miasta Sopotu 25 stycznia br.

 

Dzięki tym zmianom tegoroczna edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego będzie jeszcze bardziej społeczna. Wzmocniona zostanie rola mieszkańców w procesie decyzyjnym.

- Formuła budżetu obywatelskiego się zmienia, bo zmieniają się oczekiwania mieszkańców - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. - Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wprowadzamy kilka nowości w zasadach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Przede wszystkim rozszerzamy grono osób, które weryfikują projekty zgłoszone przez mieszkanki i mieszkańców. Do współpracy w tym procesie zaprosimy przedstawicieli środowisk seniorów, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i organizacji pozarządowych. Dołączą oni do dotychczas działającej Komisji Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami i powstanie zespół do spraw konsultacji.

W skład Zespołu ds. Konsultacji BO wejdą: członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami Rady Miasta Sopotu, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu, przedstawiciel Sopockiej Rady Seniorów, przedstawiciel Sopockiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami, przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta Sopotu.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie zasady, że przynajmniej jeden wybrany do realizacji projekt w każdym okręgu musi mieć charakter nieinwestycyjny.

- Widzimy, że te “miękkie” projekty, zakładające działania w postaci np. organizacji zajęć dla mieszkańców czy jakiejś formy wsparcia, cieszą się dużą popularnością i są potrzebne lokalnej społeczności - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Kolejną nowością jest zmiana proporcji podziału środków. Aby budżet obywatelski odpowiadał potrzebom lokalnych, małych społeczności, zwiększona została pula środków na projekty lokalne.

- Do tej pory było to maksymalnie 400 tys. zł, a wszystkie projekty, które zostały wycenione powyżej tej kwoty, trafiały do puli projektów ogólnomiejskich - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim. - Podnieśliśmy tę kwotę do 600 tys. zł, aby więcej projektów mogło być realizowanych lokalnie, w danym okręgu.

Czwartą zmianą w regulaminie jest rezygnacja z głosów negatywnych. Było to mało skuteczne narzędzie, rzadko stosowane przez mieszkańców. Pozostaje zapis o możliwości wniesienia zastrzeżenia do pozytywnie zweryfikowanych projektów.

Co warto wiedzieć o Sopockim Budżecie Obywatelskim na 2025 rok

  • W tegorocznej edycji Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na realizację projektów wybranych przez mieszkańców, z budżetu miasta przeznaczono 3,82 mln zł.
  • Na projekty lokalne zarezerwowano do 2,4 mln zł, czyli do 600 tys. zł z przeznaczeniem na każdy z 4 okręgów konsultacyjnych. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono do 1,42 mln zł.
  • Jeśli szacunkowa kwota przeznaczona na projekt jest mniejsza niż 600 tys. zł i można wskazać okręg konsultacyjny, którego dotyczy, projekt ten jest uznawany za lokalny.
  • Za zadania ogólnomiejskie uznawane są te projekty, których szacunkowa wycena przekracza 600 tys. zł, lub dotyczą interesów wszystkich mieszkańców.
  • Propozycje projektów mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 1 marca do 30 kwietnia 2024 roku.
  • Głosowanie odbędzie się od 9 do 23 września 2024 roku.
  • Zgłaszanie propozycji projektów i głosowanie będzie się odbywać internetowo na stronie www.sopot.pl/bosopot, albo tradycyjnie za pomocą papierowych wniosków i kart do głosowania.
  • Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 4 października 2024 roku.
  • Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2025 roku.

Podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli głosować w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim, organizowanym we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Sopotu. Każda spośród 9 szkół otrzymała do dyspozycji 20 tys. zł na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez uczniów. W sumie jest to kwota 180 tys. zł.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...