Obniżka stawki czynszu w nowych lokalach komunalnych w Sopocie

Fot. canva

Lokatorzy części mieszkań komunalnych w Sopocie będą płacić niższy czynsz. Dotyczy to lokali wybudowanych przez miasto po 2010 roku. Obowiązująca od początku roku stawka czynszu zostanie obniżona o ponad 20 procent. Na tę zmianę zgodzili się radni podczas sesji Rady Miasta Sopotu, która odbyła się 25 stycznia 2024 r.

W Sopocie wysokość czynszu w nowym budownictwie komunalnym uzależniona jest od wysokości stawki odtworzeniowej, ogłaszanej centralnie raz na pół roku dla każdego województwa. Czynsz w tych lokalach jest określony jako 3 procent stawki odtworzeniowej. W związku ze znaczną podwyżką stawki odtworzeniowej, od 1 stycznia br. czynsze w nowych mieszkaniach wzrosły aż o 37 procent. Dotyczy to 250 lokali komunalnych, w których mieszka ponad 740 osób.

- Nie jest to podwyżka ustalona przez Urząd Miasta Sopotu, ale postanowiliśmy reagować i zaproponowaliśmy radnym obniżenie obowiązującej obecnie stawki czynszu z 3 procent, do 2,5 procent stawki odtworzeniowej - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. - Oznacza to, że nowa stawka czynszu zostanie obniżona o ponad 20 procent. W konsekwencji czynsz wyniesie 16,99 zł za metr kwadratowy. Chcielibyśmy, aby nowa stawka weszła w życie od marca.

Sopoccy radni podczas sesji Rady Miasta jednogłośnie zgodzili się na te zmiany.

Obniżka będzie miała pozytywny wpływ na płynność finansową mieszkańców tych nieruchomości i tym samym na utrzymanie stabilnej polityki czynszowej miasta.

- Warto przypomnieć, że ze względu na wysoką inflację, od nowego roku obowiązują korzystniejsze stawki czynszu w lokalach użytkowych, czyli sklepach, przychodniach, lokalach gastronomicznych - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Dotychczas co roku stawki czynszu w tych lokalach wzrastały o wskaźnik odpowiadający dwukrotności inflacji. Zmieniliśmy to. Nowe stawki odpowiadają obecnie jednokrotnej inflacji i są na poziomie 13 procent.

W tzw. starym zasobie komunalnym stawka czynszu się nie zmieni i wynosić będzie nadal 8,38 zł za metr kwadratowy. Podobnie w lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych (3,60 zł za 1 metr kwadratowy).

Pomoc dla potrzebujących

Wszyscy mieszkańcy, którzy z różnych względów mają trudną sytuację finansową, mogą ubiegać się o dodatki mieszkaniowe. Na ten cel w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano 680 tysięcy złotych, czyli o 30 tysięcy złotych więcej niż w roku ubiegłym.

Można też ubiegać się o wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zależności od indywidualnej sytuacji, MOPS zaproponuje rozwiązanie, dostosowane do możliwości i potrzeb danej osoby czy rodziny, na przykład zasiłek celowy.

Mniej zamożne osoby mogą również w tym roku otrzymać tzw. dodatek osłonowy, który jest wypłacany przez gminy z budżetu państwa. To jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wysokie koszty inflacji. Można go przeznaczyć m.in. na czynsz, energię, żywność czy inne potrzeby. Podstawowym warunkiem uzyskania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 2100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub 1500 zł na osobę w rodzinie. Wnioski można składać do MOPS do 30 kwietnia 2024 r.

Do 30 czerwca 2024 r. wydłużony został okres, za który przysługuje refundacja podatku VAT dla gospodarstw, które ogrzewają mieszkania gazem (tzw. dodatek gazowy). Wnioski o zwrot VAT- u można składać do 30 września 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, tel. 58 551 17 10.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...