Remonty dróg i utrudnienia w ruchu w Sopocie w dniach 29.01 - 3.02.2024 r.

Fot. materiały UMS

Od 29 stycznia do 3 lutego 2024 r. kierowcy w Sopocie mogą się spodziewać utrudnień  w ruchu spowodowanych przede wszystkim remontami ulic Chodowieckiego, Mazowieckiej i Smolnej. Dobiega końca remont schodów łączących ulicę Jagiełły z ulicą Sobieskiego. 

Kompleksowa przebudowa ulicy Mazowieckiej

Na remontowanej ulicy Mazowieckiej zamknięty jest odcinek od skrzyżowania z ul. Łowicką do skrzyżowania z ul. Kujawską.

W bieżącym tygodniu wykonawca zaplanował m.in.:

 • kontynuację budowy krawężników oraz wykonanie konstrukcji jezdni prowadzących do posesji przy ul. Mazowieckiej 30 i 32, do budynków przy ul. Kujawskiej 1-10 oraz w obszarze skrzyżowania ul. Mazowieckiej 10 i 12;
 • kontynuację prac brukarskich – wykonanie konstrukcji chodników i wjazdów indywidualnych,
 • kontynuację regulacji pokryw teletechnicznych oraz zakończenie montażu lamp,
 • prace wykończeniowe i porządkowe na odcinku od lasu do ul. Mazowieckiej 32.

Planowany postęp robót może ulec zmianie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Kompleksowa przebudowa ulicy Chodowieckiego

Ulica Chodowieckiego na całym przebiegu wyłączona jest z ruchu. Otwarte dla ruchu zostało skrzyżowanie ul. Chodowieckiego z ul. Księżycową.

Wykonawca zaplanował w tym tygodniu kontynuację prowadzonych robót, m.in.:

 • demontaż starych słupów oświetleniowych,
 • wykonanie przepustów pod ul. Chodowieckiego i ul. Malczewskiego w rejonie skrzyżowania,
 • dokończenie budowy chodników i miejsc parkingowych na ul. Chodowieckiego,
 • budowę przejścia dla pieszych w rejonie ul. Malczewskiego,
 • montaż oznakowania pionowego,
 • nasadzenia zieleni,
 • montaż małej architektury.

Przebudowa ulicy Smolnej

Pracami drogowymi objęte jest skrzyżowanie ulicy Smolnej z ulicą Świemirowską oraz fragment od skrzyżowania z ul. Świemirowską do posesji numer 8. Mimo prowadzonych prac, ulica wraz ze skrzyżowaniem pozostaje przejezdna. Na całym przebiegu ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

Wykonawca w tym tygodniu zaplanował m.in

 • na odcinku od alei Niepodległości do ul. Świemirowskiej - kontynuacja robót drogowych (budowa chodników i zjazdów) oraz kontynuację robót branży elektrycznej. 
 • na odcinku powyżej ul. Świemirowskiej -  układanie poszczególnych warstw podbudowy oraz kontynuację robót z branży sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej).

Remont schodów łączących  ul. Jagiełły i ul. Sobieskiego

W tym tygodniu zaplanowane jest zakończenie prac. 

Roboty bitumiczne

W bieżącym tygodniu służba drogowa Zarządu Dróg i Zielni zaplanowała następujące prace bitumiczne:

 • 29.01 - ul. Moniuszki w kierunku Opery Leśnej, za restauracją Harnaś,
 • 30 -31.01 - al. Niepodległości przy granicy z Gdańskiem - pasy w kierunku Gdańska,
 • 01.02 - al. Niepodległości 770 w kierunku Gdańska.

Prace naprawcze będą wykonywane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Utrudnienia na ulicach Racławickiej i Kolberga

Na ul. Racławickiej remontowane są chodniki i jezdnia. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu po jednej stronie ulicy (w zależności od prowadzonych prac).

Na remontowanej od kilku tygodni drodze wewnętrznej prowadzącej od al. Niepodległości do ul. Bocznej (do budynków al. Niepodległości 724a i c oraz 726a) zaplanowano przerwę w robotach,

W związku z remontem dojazdu do przychodni przy ul. Kolberga, droga ta jest zamknięta. Nie ma też możliwości parkowania.

Cięcia sanitarne drzew

Dział Zieleni ZDiZ zaplanował cięcia sanitarne drzew rosnących przy ulicach: Kopernika, Krótkiej, Wybickiego, 23 Marca, Czyżewskiego i Monte Cassino, Karlikowskiej.

Prace będą uzależnione od warunków atmosferycznych. Pracownicy ZDiZ proszą o nieparkowanie samochodów w pobliżu zaplanowanych cięć. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...