Czy wiemy od kogo kupujemy? Rzecznik konsumentów radzi

Fot. Freepik

Rozwój e-handlu spowodował, że często kupujemy online. Ale czy zawsze drugą stroną jest przedsiębiorca? Warto to wiedzieć, bo zakup od przedsiębiorcy pozwala nam skorzystać z uprawnień, które przysługują konsumentom.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą takiej czynności prawnej (czyli np. zawierającej umowę), która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (konsumenta). To oznacza, że nie każdy kupujący może być uznany za konsumenta. Konsumentem jest się tylko w sytuacji zakupu od przedsiębiorcy – także od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Tylko w tym przypadku kupujący może korzystać z uprawnień przysługujących konsumentom np. odstąpić od umowy w ciągu 14 dni w przypadku zakupu poza lokalem przedsiębiorcy (np. przez Internet) czy gdy reklamujemy towar z powodu jego niezgodności z umową – przedsiębiorca ma wówczas obowiązek ustosunkowania sie do naszej reklamacji w ciągu 14 dni. W pozostałych sytuacjach prawa te nie przysługują. Uznanie za konsumenta ma istotne znaczenie prawne – od tego często zależy jakie przepisy zostaną zastosowane do oceny całej transakcji. Podstawa prawna: art. 22¹ Kodeksu cywilnego

Przykłady:

  1. Pan Tomasz kupił nowy komputer do swojego biura, na fakturze wpisano nazwę i NIP jego firmy. Ta umowa nie podlega przepisom konsumenckim, jest to umowa między dwoma przedsiębiorcami.
  2. Komputer bardzo się Panu Tomaszowi spodobał, więc postanowił taki sam kupić sobie do domu. Do tej umowy mają zastosowanie przepisy konsumenckie, umowę zawarł konsument z przedsiębiorcą.
  3. Po jakimś czasie Pan Tomasz sprzedał komputer koledze. Umowa między Panem Tomaszem a kolegą nie jest umową konsumencką.

Pamiętajmy:

  • nie każdy sprzedawca jest przedsiębiorcą (duży problem w Internecie). Strona może wyglądać jak strona przedsiębiorcy, a jednak może być stroną osoby prywatnej,
  • nie zawierajmy umowy dopóki nie jesteśmy pewni, że znamy jej wszystkie warunki i je akceptujemy,
  • obowiązuje zasada ogólna – negocjujemy, zwłaszcza punkty sporne lub dla nas niekorzystne. Nie bój się tego, jesteś równoważnym partnerem,
  • każdą umowę sporządzoną na piśmie czytajmy przed podpisaniem i sprawdzajmy, czy wszystko (co było uzgodnione ustnie) jest w niej zawarte.

Wyróżniamy 3 rodzaje transakcji biznesowych:

    1. B2B (business-to-business) – to relacja przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo. Przykładem relacji w modelu biznesowym B2B może być transakcja  pomiędzy producentem podłóg a firmą, która złożyła na nie zamówienie.
    2. B2C (business-to-consumer) – to relacja między firmami a końcowymi klientami (konsumentami- osobami fizycznymi). Przykładem może być      zakup przez konsumenta od firmy okien, które następnie konsument wstawi do swojego mieszkania.
    3. C2C (consumer-to-consumer) – to model biznesowy polegający na zawieraniu transakcji pomiędzy konsumentami (osobami fizycznymi).            Przykładem relacji może być zakup używanego wózka dziecięcego od innego konsumenta.

Miejski Rzecznik Konsumentów dyżuruje w Urzędzie Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27, pok. 11 A, we wtorki w godz. 12.00-16.00, środy i czwartki 8.30-16.00, piątki 8.00-15.00. Kontakt telefoniczny: 58 52 13 670, e-mail: anna.gut@um.sopot.pl. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...