Trzeci woonerf w Sopocie. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Sobieskiego

Na zdjęciu poglądowa wizualizacja woonerfu na ul. Sobieskiego Fot. materiały ZDiZ
Poglądowa wizualizacja woonerfu na ul. Sobieskiego Fot. materiały ZDiZ

W Sopocie powstaje kolejna przestrzeń przyjazna pieszym i rowerzystom. W czwartek, 15 lutego 2024 r. rozpoczęła się przebudowa fragmentu ulicy Sobieskiego. Zostanie tu zbudowany trzeci sopocki woonerf.

Po sukcesie woonerfów na ul. Parkowej i Kolejowej, przyszła pora na rewitalizację ulicy Sobieskiego. Pracami zostanie objęty odcinek od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Chopina.

- Na ulicy Sobieskiego, tak blisko serca Sopotu, czyli ulicy Bohaterów Monte Cassino, powstanie kolejna współdzielona przestrzeń, gdzie pierwszeństwo będą mieli piesi, ale dopuszczony zostanie też ruch rowerowy i samochodowy - informuje Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. - Woonerfy doskonale wpisują się w kurortowy charakter Sopotu - miasta zielonego, przyjaznego i dostępnego.

Wykonawca, Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni, rozpoczął prace budowlane w czwartek, 15 lutego. Ma czas na realizację inwestycji do końca czerwca br.

- To miejsce pięknieje. Niedawno wyremontowaliśmy schody między ulicami Sobieskiego i Jagiełły, a teraz rozpoczynamy budowę woonerfu, który będzie przyjazną trasą spacerową łączącą dworzec z Monciakiem. Cieszymy się, że inwestycję realizuje sprawdzony, solidny wykonawca - komentuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Prace obejmą:

  • przebudowę istniejącej jezdni na ciąg pieszo-jezdny z kostki kamiennej (ok. 245 m) oraz miejsca postojowe z kostki brukowej;
  • przebudowę systemu odprowadzenia wody deszczowej: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi;
  • budowę kanału technologicznego;
  • renowację i wzmocnienie fragmentu muru oporowego;
  • nasadzenia zieleni wraz z 3-letnim okresem pielęgnacji;
  • instalację elementów małej architektury m.in. ławek i koszy na śmieci.

W czwartek, 14 lutego w obecności Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, pełniącej funkcję prezydentki Sopotu oraz Marcina Skwierawskiego, wiceprezydenta Sopotu została podpisana umowa z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą.

- Bardzo się cieszymy, że możemy realizować kolejną, tak przyjazną dla mieszkańców inwestycję. Ulica Parkowa, Kolejowa, a teraz Sobieskiego - to już trzeci woonerf budowany przez naszą firmę w Sopocie – mówi Maciej Ignatowski, prezes Zarządu Firmy Budowlano-Drogowej MTM SA. - Zaczynamy od budowy kanału deszczowego, na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino. W drugim etapie prace będą prowadzone od ul. Pułaskiego do ul. Chopina. Aby zminimalizować uciążliwości związane z ruchem pojazdów ciężarowych, dojazd na teren budowy będzie prowadzony od ul. Chopina. Będzie się to wiązać z koniecznością rozbiórki schodów, na czas prowadzonych robót. 

Koszt inwestycji to 2 971 649,25 zł, z czego 2 mln zł pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Organizacja ruchu

- Prace planujemy podzielić na etapy, aby realizacja inwestycji była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców i użytkowników – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie. - W pierwszym etapie prace obejmą fragment od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Pułaskiego (bez skrzyżowania). Ten etap potrwa około 2 miesiące. W drugim etapie fachowcy realizować będą odcinek od ul. Chopina do ul. Pułaskiego. Ten etap powinien rozpocząć się w połowie marca.

Prace rozpoczęły się 15 lutego od rozbiórki schodów przy ul. Chopina oraz nawierzchni od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Pułaskiego. Od 19 lutego prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Obowiązuje zakaz ruchu na odcinku od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Pułaskiego, a w rejonie skrzyżowania ul. Pułaskiego z ul. Sobieskiego - zakaz zatrzymywania się. Ruch pojazdów ciężarowych będzie się odbywał od strony ul. Chopina - w miejscu rozebranych schodów terenowych. Na czas budowy zamknięte będzie pobliskie przejście dla pieszych. W czasie prac, na ulicy zostaje zawieszona strefa płatnego parkowania. 

Czym jest woonerf?

Pomysł na woonerf pochodzi z Holandii, gdzie w latach 70. opracowano nową, bardziej przyjazną mieszkańcom, koncepcję ulicy. Woonerf w tłumaczeniu z holenderskiego oznacza  ulicę do życia. Podstawowym założeniem jest rezygnacja z klasycznego podziału na jezdnię i chodnik na rzecz wspólnej przestrzeni. Aby ograniczyć prędkość samochodów, stosuje się falowany układ jezdni. Woonerf charakteryzuje się też dużą ilością zieleni i elementów małej architektury.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...