Niech twój podatek zostanie w Sopocie! Sopocianie sopocianom 1,5%

Graf. materiały Urzędu Miasta Sopotu

Do 30 kwietnia trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2023 rok. Jak co roku namawiamy sopocian do przekazywania 1,5% dla organizacji pożytku publicznego działających w naszym mieście.

Od 2023 r. podatnicy zamiast 1% przekazują 1,5%. Jednak pomimo zwiększenia „procenta”, zmniejszyła się grupa podatników, przez co do uprawnionych organizacji może trafić o wiele mniej pieniędzy.

– W minionym roku sopockie organizacje z tytułu odpisu od podatku pozyskały łącznie ponad 2 miliony zł – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Jak sytuacja będzie wyglądała w 2024 r. zależy głównie od mieszkańców Sopotu. Zachęcam więc gorąco – przekaż 1,5% swojego podatku wybranej, sopockiej organizacji pożytku publicznego.

Również w tym roku podatnicy, dzięki usłudze Twój e-PIT, dostają wypełnione PIT-y. Co do zasady nie trzeba z nimi już nic robić. Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wraz z sopockim magistratem namawia jednak mieszkańców Sopotu do ich weryfikacji i uzupełnień. Chodzi przede wszystkim o wskazanie w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli tego nie zrobimy, 1,5% należnego podatku pozostanie w budżecie państwowym.

W Sopocie swoją siedzibę ma ponad 350 organizacji pozarządowych. Ze statusem pożytku publicznego, które są uprawnione do pozyskania 1,5% podatku w 2024 r., są 42. Działają blisko spraw ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Większość z nich swoją troską obejmuje osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chorujące, ubogie, wykluczone czy po prostu mniej zaradne. Część organizuje pomoc charytatywną. Inne ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań dzieci, a także seniorów. Kilka prowadzi działalność w obszarze zdrowia. Są także organizacje, które swoją opieką otaczają  bezdomne zwierzęta z Sopotkowa i Uszakowa. Wszystkie niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba.

Jeśli wypełniasz PIT-36, PIT-36 L, PIT-37, PIT-28 lub PIT-38 możesz zdecydować, do której z organizacji trafi Twoje 1,5% należnego podatku. Możesz wskazać nową OPP w swoim zeznaniu elektronicznym (lub papierowym), ale możesz także pozostawić tę wskazaną w ubiegłym roku. Jeśli w roku ubiegłym nie wskazałeś żadnej organizacji, a w roku 2024 r. nic nie zmienisz w swoim PIT, to Urząd Skarbowy pozostawi środki w budżecie państwa. Podobnie się stanie, jeśli organizacja, którą wspierałeś w ubiegłym roku, w tym roku nie jest uprawniona do pozyskania 1,5%.

Również emeryci i renciści mogą przekazać swoje 1,5% wybranej organizacji. Wystarczy do 30 kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-OP (do pobrania na stronie sopot.pl lub scop.sopot.pl), w której należy wskazać numer KRS wybranej organizacji oraz swoje dane identyfikacyjne.

Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć w ulotce informacyjnej zamieszczonej poniżej oraz na stronie www.scop.sopot.pl. Wersje papierowe można otrzymać w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...