Nowy pakiet inwestycji metropolitalnych 

Fot. UM Sopot

Ponad 120 inwestycji i projektów zrealizuje Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot w nowej perspektywie unijnej 2021-2027. Będą to m.in. nowe węzły przesiadkowe, nowa linia tramwajowa, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacje szkół i przedszkoli, domy dziennego pobytu dla seniorów oraz wsparcie dla migrantów. OMGGS otrzymał na ten cel ponad 780 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza.  

ZIT-IP - co to oznacza?

Podpisane dzisiaj porozumienie oznacza, że Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot staje się Instytucją Pośredniczącą, czyli taką, która koordynuje realizację części regionalnych projektów unijnych. Będą one realizowane w 46 metropolitalnych gminach i powiatach, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZIT to inwestycje i projekty, które rozwiązują problemy i odpowiadają na wyzwania nie tylko jednego miasta czy gminy, ale całej metropolii. Będą one finansowane z regionalnego programu unijnego, czyli z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP). 

Porozumienie zostało podpisane między pomorskim Urząd Marszałkowskim, który zarządza europejskimi funduszami regionalnymi a Metropolią Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

- Jako województwo wielokrotnie udowodniliśmy umiejętności w wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej i to, że potrafimy współpracować. Partnerstwo bowiem ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, a ZIT można potraktować jako fundament metropolii - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Ponad 120 metropolitalnych projektów i inwestycji w nowej perspektywie

W nowej perspektywie unijnej na metropolitalne inwestycje zostanie przeznaczonych ponad 780 mln zł. Dzięki tym pieniądzom 46 gmin i powiatów OMGGS zrealizuje ponad 120 projektów.

Będą to: 

 • budowa i przebudowa węzłów integracyjnych,
 • wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • termomodernizacje prawie 100 szkół, przedszkoli i budynków komunalnych,
 • powiększenie powierzchni zielonej,
 • domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów,
 • wsparcie dla imigrantów.

Na ten cel metropolia otrzymała pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (708,43 mln zł) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (75,17 mln zł). 

Dodatkowo w nowej perspektywie unijnej OMGGS zrealizuje pakiet 6 projektów transportowych w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 z dofinansowaniem w wysokości 450 mln zł (m.in. nowa linia tramwajowa, buspasy i ścieżki rowerowe, węzły integracyjne).

Metropolitalne projekty i inwestycje w poprzedniej perspektywie 2014-2021

OMGGS zakończył realizację 179 projektów z perspektywy 2014-2021, których wartość przekroczyła 2 mld zł (dofinansowanie z UE 1,12 mld zł). Z tego aż 50 proc. środków zostało przeznaczonych na klimat i transport.  

Z tych pieniędzy:

 • powstały 24 nowe węzły przesiadkowe,
 • finansowana była termomodernizacja ponad 200 budynków publicznych i ponad 700 gospodarstw domowych,
 • zrewitalizowano miasta i gminy,
 • powstały dwa nowe szpitale geriatryczne,
 • powstały przedsiębiorstwa społeczne,
 • prawie 18 tys. osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem dostało pomoc.

Metropolitalne inwestycje i projekty w ramach ZIT 2014-2020 były realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(830 mln zł) i Europejskiego Funduszu Społecznego (285 mln zł). OMGGS pośrednio koordynował także pakiet 23 projektów współfinansowanych w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o wartości 1,27 mld zł w tym 614,34 mln z UE (m.in. zakup autobusów, tramwajów i trolejbusów, nowe linie tramwajowe, budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych).

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...