Coraz bliżej zmian prawnych dotyczących najmu krótkoterminowego

Na zdjęciu od lewej: Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Sopotu, Piotr Borys, wiceminister Sportu i Turystyki, Bożena Zaremba-Marcych, kierownik Referatu Gospodarki Turystycznej Krakowa. Fot. UMS

Przedstawiciele Sopotu i Krakowa wczoraj po raz kolejny spotkali się ze Sławomirem Nitrasem, ministrem Sportu i Turystyki oraz Piotrem Borysem, wiceministrem Sportu i Turystyki w sprawie zmian prawnych regulujących kwestie najmu krótkoterminowego. Wspólne wypracowanie nowych rozwiązań to szansa na „ucywilizowanie” tej formy działalności.

– Żaden samorząd nie chce likwidacji najmu, potrzebne są jednak zmiany, które pozwolą na jego „ucywilizowanie”. Na poziomie miast i gmin możemy to zjawisko skutecznie kontrolować i poodejmować decyzje, które pozwolą na ograniczenie negatywnych skutków najmu krótkotrwałego i ich wpływu na naszych mieszkańców. Potrzebujemy konkretnych narzędzi i o to zabiegamy – wyjaśnia Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Sopotu. – Obecny rząd daje nadzieję na skuteczne i szybkie rozwiązanie tego problemu, który szczególnie dotyka miasta turystyczne. 

Nadzieją na regulacje i kompromis pomiędzy stałymi mieszkańcami oraz turystami jest wprowadzenie ustawowych zapisów, które nadadzą bezpieczne ramy turystycznego najmu lokali.

Zmiany mają dotyczyć m.in. działalności platform internetowych, na których zamieszczane są ogłoszenia o wynajmie. Wprowadzony musi zostać obowiązek rejestracji wszystkich obiektów, zamieszczania numerów rejestracyjnych i przekazywania danych o udzielonych noclegach, co w efekcie będzie prowadziło do legalizacji najmu krótkotrwałego. Aby było to skuteczne, potrzebne są również zmiany dotyczące wysokości sankcji za działania niezgodne z przepisami, łącznie z możliwością wykreślenia obiektu w przypadku rażącego łamania przepisów. Miasta muszą dostać również narzędzia do samodzielnego regulowania najmu na swoim terenie. Jest to postulat wyrażany przez wiele miast turystycznych. Każde z nich ma swoją specyfikę, dlatego możliwość samodzielnych regulacji byłaby bardzo korzystna. 

– Pomocą w przygotowaniach zmian ustawowych są nowe przepisy unijne, wypracowane dzięki wieloletnim staraniom Sojuszu Miast Europejskich – podkreśla Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Sopotu. – Nowe regulacje pozwolą samorządom na ograniczenie negatywnych skutków najmu krótkotrwałego i ich wpływu na mieszkańców.

Związek Miast Polskich już kilka lat temu wyznaczył Sopot i Kraków do uczestnictwa w pracach legislacyjnych, mających prowadzić do uregulowania zjawiska najmu. Oba miasta od wielu lat apelują o zmiany ustawowe w tym zakresie. Prezydenci Sopotu i Krakowa zabierali głos w tej sprawie, uczestniczyli w licznych spotkaniach i próbowali doprowadzić do zmian oczekiwanych przez samorządy i branżę turystyczną. W 2019 roku Sopot przygotował projekt zmian w ustawie o usługach hotelarskich, który został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Miast Polskich, a następnie złożony na ręce ówczesnego ministra odpowiedzialnego za turystykę. Niestety, poprzedni rząd nie był zainteresowany współpracą w tym zakresie.

W oczekiwaniu na zmiany prawne dotyczące najmu krótkotrwałego, Sopot wykorzystuje dostępne narzędzia, by kontrolować sytuację w tym obszarze. Od kilku lat, w sezonie letnim, miasto prowadzi kampanię społeczną „Turysto, szanuj Sopot”, w której informuje i namawia przyjezdnych do poszanowania lokalnych zasad i spokoju stałych mieszkańców miasta.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...