Jak wspierać dzieci ze szczególnymi potrzebami?

Fot. Freepik

Rodziców, opiekunów, wychowawców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy chcą podnosić swoje kompetencje wychowawcze, zapraszamy do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 2024. Projekt, który właśnie ruszył, realizuje fundacja Czyste Dźwięki. Zajęcia są bezpłatne, można się zapisywać na warsztaty.

– Sopot dostępny to miasto dbające o wszystkich jego mieszkańców. W takie myślenie wpisuje się kolejna inicjatywa finansowana z budżetu, skierowana do rodziców i wychowawców dzieci z niepełnosprawnościami – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Głównym celem jest zwiększenie kompetencji wychowawczych opiekunów dzieci ze szczególnymi potrzebami, by mogli skutecznie kształtować postawy i zachowania prozdrowotne u swoich dzieci.

Zajęcia obejmują naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci oraz rozwiązywania problemów i konfliktów. Następnie uczestnicy zajęć będą mogli poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacniania w nich poczucia własnej wartości.

Do programu, który trwać będzie do 31 grudnia 2024 r., zgłaszać się mogą rodzice, opiekunowie, wychowawcy dzieci z sopockich szkół lub mieszkających na terenie miasta. Zaplanowanych jest 10 warsztatów psychologicznych, łącznie 40 godzin dydaktycznych. Liczba uczestników w grupie: 12-15 osób.

Więcej informacji na stronie: www.czystedzwieki.pl lub pod adresem e-mail: czyste.dzwieki@gmail.com

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...