Erasmus+, czyli słuchacze UTW na wędrówce po ścieżkach włoskiej kultury

Fot. materiały SUTW

Grupa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sopocie, działającego w strukturach CKU, w marcu uczestniczyła w zajęciach w ramach projektu „Z Erasmusem po Europie, sopoccy seniorzy we Włoszech/Novara”. To był wyjątkowy wyjazd, ponieważ sopockie CKU jest jedną z 22 jednostek, które jako pierwsze w Polsce otrzymały akredytację na wyjazdy seniorów w ramach programu Erasmus+, dotychczas kojarzonego tylko z młodzieżą.

– Mamy w Sopocie naprawdę twórczych, aktywnych i zaangażowanych seniorów  – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Dlatego bardzo się cieszę, że miasto daje im tak wiele możliwości rozwoju i spożytkowania swoich pasji. Jedną z nich jest właśnie Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który oferuje seniorkom i seniorom nowoczesny, bardzo różnorodny i trzymający wysoki poziom program dydaktyczny. Liczba słuchaczy uczęszczających na zajęcia jest imponująca i doskonale obrazuje to, że są oni z nich zadowoleni. To wszystkim osobom przygotowującym ofertę SUTW dodaje wiatru w żagle i motywuje do rozwijania i ulepszania propozycji poprawiających jakość życia naszych mieszkańców – dodaje Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Sopocianie mieli zajęcia edukacyjne na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Novarze, zwiedzali włoskie miasta, a także promowali Sopot we Włoszech. Taki międzykulturowy dialog wzmacnia poczucia wspólnej tożsamości europejskiej. Podczas tygodniowego pobytu słuchacze SUTW wraz z włoskimi kolegami uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego, kursie grafiki komputerowej, szycia, rysunku oraz warsztatach tanecznych. A warsztaty kulinarne pod okiem włoskiego szefa kuchni Davide pozwoliły nauczyć się przyrządzania tradycyjnej włoskiej pasty.

Seniorzy mieli także okazję poznać dziedzictwo kulturowe północnych Włoch. Wspólne zwiedzanie regionu to był nie tylko czas odkrywania piękna włoskich zabytków, ale także intensywnego ćwiczenia języka angielskiego i użytkowania aplikacji mobilnych. Słuchacze uczyli się wysyłać zdjęcia i filmy z telefonu, tworzyć grupy na portalach społecznościowych.

Program Erasmus+ jest dofinansowany ze środków UE. Słuchacze Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w planach do 2027 r. mają jeszcze wiele wyjazdów, aby promować ideę włączania społecznego i różnorodności, propagować tolerancję oraz zachęcać do udziału w życiu demokratycznym na arenie europejskiej.

Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Małgorzaty Maj istnieje ponad 20 lat, prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, twórczą i krajoznawczo-turystyczną. Promuje aktywny tryb życia oraz stawia na profilaktykę gerontologiczną. Słuchacze mają wykłady z różnych dziedzin nauki, spotkania z przedstawicielami świata kultury oraz wiele zajęć warsztatowych.

Obecnie w zajęciach SUTW systematycznie uczestniczy 820 seniorek i seniorów. W ramach Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonuje 115 grup zajęciowych, które realizują ok. 160 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo. Sopocki UTW współpracuje z 40 wykładowcami.

W roku akademickim 2023/24 w ofercie znalazło się 45 kierunków zajęć, z czego 12 to wykłady: filozofia, teatr operowy, psychologiczne podstawy etyki, podróże ze sztuką, włoskie inspiracje, historia sztuki i architektury, podróże i odkrycia z National Geografic, pomorska twórczość sakralna, zdrowe odżywianie. Zajęcia warsztatowe realizowane są w ramach grup artystycznych (malarstwo, rysunek i fotografia, malowany jedwab), lektoratów językowych (angielski, włoski, hiszpański i francuski), zajęć komputerowych i z obsługi smartfonów oraz 40 grup różnych zajęć ruchowych. Wielu seniorów uczestniczy także w warsztatach turystycznych, które oferują cotygodniowe wycieczki i spacery po bliższej i dalszej okolicy.

Cykl kształcenia na Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku trwa dwa lata, a słuchaczem może zostać każda osoba w wieku emerytalnym nieczynna zawodowo. Zajęcia realizowane są przez cały rok szkolny, według stałego tygodniowego planu.

 

„Z Erasmusem po Europie, sopoccy seniorzy w Włoszech”- projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu: Erasmus+. Typ akcji: KA120-ADU-Akredytacja Erasmus w sektorze edukacji dorosłych. Numer akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-ADU-000105729. Numer projektu: 2023-1-PL-KA121-ADU-000126604. Okres projektu: 01.06.2023-31.08.2024

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...