Prawie 14,5 mln zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi

Fot. Freepik

W minionym roku Sopot zlecił organizacjom pozarządowym 246 zadań, które były odpowiedzią na bieżące i długofalowe oczekiwania mieszkańców naszego miasta. Dodatkowo 5 projektów to były kontynuacje z lat poprzednich. W sumie na realizację 251 zadań w 2023 r. z budżetu gminy przyznanych zostało 14 496 487 zł.

W Sopocie zarejestrowanych jest 367 organizacji pozarządowych. 2023 r. w konkursach na realizację zadań gminy wzięło udział 161 organizacji (dodatkowo 5 na podstawie innych przepisów). Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi zakłada działania w obszarach:  

 • ochrony i promocji zdrowia – 15 organizacji złożyło 16 ofert, kwota wydatkowanych dotacji 137 500 zł,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym, profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń) – 21 organizacji złożyło 29 ofert, kwota wydatkowanych dotacji 2 205 194 zł,
 • pomocy społecznej – 12 organizacji złożyło18 ofert, kwota wydatkowanych dotacji 7 247 432 zł,
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami – 21 organizacji złożyło 45 ofert, kwota wydatkowanych dotacji 721 575 zł,
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców – 1 organizacja złożyły 1 ofertę, kwota wydatkowanej dotacji 175 000 zł,
 • działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych (prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych) – 1 organizacja złożyła 1 ofertę, kwota wydatkowanej dotacji 123 743 zł,
 • edukacji – 17 organizacji złożyło 22 oferty, kwota wydatkowanych dotacji 384 465 zł,
 • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 34 organizacje złożyły 49 ofert, kwota wydatkowanych dotacji 1 743 770 zł,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 41 organizacji złożyło 73 oferty, kwota wydatkowanych dotacji 1 198 945 zł,
 • ekologii i ochrony środowiska – 4 organizacje złożyły 5 ofert, kwota wydatkowanych dotacji 40 000 zł,
 • pomocy prawnej – 6 organizacji złożyło 6 ofert, kwota wydatkowanych dotacji 64 020 zł,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego – ratownictwo wodne – 1 organizacja złożyła 1 ofertę, kwota wydatkowanej dotacji 120 000 zł; Ochotnicza Straż Pożarna – 1 organizacja złożyła 1 ofertę, kwota wydatkowanej dotacji 51 140 zł.

Dzięki wspólnym działaniom organizacji pozarządowych i samorządu z oferty skorzystało ponad 154 tys. osób oraz ponad 1 mln w sezonie na sopockich kąpieliskach.

– Największe środki, ponad 7 mln zł, wykorzystane zostały przez organizacje zajmujące się pomocą społeczną – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Rok 2023 był wyjątkowy, bowiem mieliśmy do dyspozycji środki przyznane nam z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF na wsparcie działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację dzieci uchodźczych w Sopocie – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Część funduszy została przekazana sopockim organizacjom pozarządowym, co pozwoliło na rozbudowanie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, a także np. Białorusinów czy Kurdów, wszystkich mieszkających w naszym mieście – dodaje Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...